Prostředí

Jedna hra může být platná a hratelná i ve více prostředích.

Kamkoliv

Toto je zvláštní příznak - označuje hru, která je hratelná vždy či nevyžaduje specifické podmínky (např. slovní hry). Obvykle se zařazují jako hry do klubovny, avšak to není přesné. Hry 'kamkoliv' by měly mít všechny příznaky prostředí, avšak kvůli přehlednosti jsou pouze 'kamkoliv'.

Do místnosti

Hry do klubovny či do uzavřeného prostoru, kam neprší, kde je teplo a kde si lze sednout. Zpravidla se používá tužka a papír.

Na ven

Všeobecně hry, které potřebují hodně prostoru, hrají se spíše v přehledném terénu a nepotřebují perfektní povrch, jako hry na hřiště.

Do terénu

Podobně jako hry na ven, avšak hodí se nepřehledný a členitý terén, např. les. Rozsah a herní území zpravidla bývá větší.

Na hřiště

Jsou hry, které vyžadují kvalitní povrch a zpravidla také běžné sportovní pomůcky (míč, síť). Patří sem i hry do tělocvičny.

Na cestu

Hry do auta, vlaku či do pochodu. Zpravidla využívají proměnlivost okolního prostředí či běží 'jen tak na pozadí' během putování.

Do vody

Toto jsou hry, které se hrají ve vodě či s vodním prostředím silně souvisí.

Na sníh

Tyto hry ke svému hraní potřebují sníh, jedná se většinou o hry 'ven' s touto specifickou podmínkou. Místo sněhu většinou může být i bahno.

Do tmy

Hry, u kterých by hráči neměli příliš vidět, či u kterých je důležitá snížená viditelnost.
Zavřít okno