Charakter hry

Ještě jednou pozor: nejedná se o kategorie, ale o příznaky! Jedna hra může mít více než jen jeden příznak.

Pohybová hra

Mezi pohybové hry řadíme vše, při čem se hráči musí aktivně pohybovat.

Hry pro zasmání

Tyto hry hráče pobaví, ať již je humor jejich primárním cílem, nebo jen vedlejším produktem.

Slovní

Jsou založeny na mluvení či psaní a na práci se slovy. Většinou je jedno, kde je hrajete, a nevyžadují žádnou přípravu.

Honička

Běhací hry, u kterých se člověk protáhne. Vůbec není nutné, aby obsahovaly klasický prvek předávání baby.

Bojovka

Zpravidla velkolepé bitevní či strategické hry, na které bývá často potřeba míčků či jiných zbraní. Oblíbené u kluků. Mohou být ale i bojovky malého rozsahu, na několika metrech čtverečních pro dva hráče, společné ale mají, že dvě či více skupin hráčů jsou proti sobě a jedna se snaží zabránit té druhé ve splnění nějakého úkolu.

Sportovní

Hry připomínající známé sporty či odvozené od nich, většinou tříbí pohybový aparát a fyzičku.

S prvky násilí / nebezpečné

Toto jsou hry, které se hrají ve vodě či s vodním prostředím silně souvisí.

Chodička / strategická

Tyto hry zpravidla vyžadují chození po území, hledání zpráv, plnění úkolů, nebo sběr různých prvků (surovin, přísad) a jejich kombinování v rámci týmu.

Na inteligenci / paměť

Hry rozvíjející či vyžadující intelektuální dovednosti. Spíše pro obecnou inteligenci a 'hrubý výpočetní výkon', než nějaké specifické znalosti.

Na postřeh / šikovnost

Oproti předchozí skupině her se tyto nezaměřují přímo na hrubý výpočetní výkon mozku, ale na vedlejší doplňkové kvality jako je vnímání, postřeh, reflexy, přesnost a jemná motorická zručnost.

Hra pro učení / vzdělávání

Škola hrou, aneb jak si zábavně něco zapamatovat. Nebo to mohou být hry, u nichž záleží na specifických znalostech či dovednostech a jedná se tedy o způsob, jak je procvičit.

Morální / sociální

Hry, u kterých je důležitý kolektiv hráčů, jejich osobnost, často bývají o citech, o zážitcích, o hodnotách, o rozhodnutích, a podobně.

Divadelní / dramatické

V těchto hrách lze nalézt prvky divadla či nějakého předvádění.

Zážitková / inscenační

Zpravidla dopředu připravené hry, ve kterých se hráči vžívají do rolí někoho jiného, nebo dělají něco, na co se jen tak nezapomene. Často zážitek umocňuje dobrý kolektiv hráčů-přátel, mnohdy na něj bývá hra přímo zaměřena.

Seznamovací

Hra, jejíž účelem je vtipně či zajímavě seznámit spoluhráče se svojí osobou nebo prolomit ledy mezi hrajícími lidmi.

Rukodělková / tvořivá

Aktivity nebo hry, při kterých se ručně z běžných surovin vyrábí nějaký předmět, vytváří se nějaké pseudoumělecké dílo nebo jen tak ničí materiál.

Desková / stolní / papírová

To jsou hry, které se hrají na stolu, zpravidla na nějaké předem vyrobené desce či na papíře. Tím nemyslím, že by se na ten papír něco moc psalo (to by byla slovní), ale bývá na něm nakreslený nějaký plánek. Sem patří např. piškvorky, nejrůznější domácí deskové hry apod.

Táborový den / hra na pozadí

Široká skupina her, které nějakým způsobem ovlivňují běžný život na táboře či výpravě, nahrazují obvyklou činnost, nebo se hrají 'na pozadí', zatímco se děje něco jiného. Patří sem jednoduché hříčky i důmyslné způsoby, jak zabrat celý den či někomu znechutit něco běžného.

Ano/ne detektivka

Asi to znáte... na počátku hráči vědí malý útržek složitého a zašmodrchaného příběhu, jenž zná jen vypravěč. Hráči kladou zjišťovací otázky (odpovídá se na ně ano/ne/není podstatné) a snaží se přijít na to, jak to vlastně bylo.
Zavřít okno