Pevnosti

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 30 až moc
Délka: Delší
Příprava: Náročná
Zapsáno: 14. 10. 2010 v 21.20
 
Akční hra v lese, dvě armády se snaží získat pod svou nadvládu co nejvíce pevností a ubránit je před dobytím.

Pravidla

Pravidla sepsaná podle „Bitvy o klíč k městu Brnu“ konané na akci Moravské hvozdy 2010, organizované Instruktory Brno.

Pomůcky:
Nejprve je třeba vyrobit pomůcky, do čehož je nutné zapojit samotné účastníky.
Ke hře jsou potřeba papírové koule, na každého účastníka alespoň pět.
Postup výroby: vezmeme arch novin (velký, např. z MF Dnes), zmuchláme co nejvíc do kuličky, kolem něj druhý a na závěr třetí. Celé to omotáme ze všech stran izolepou, aby nikde nekoukaly špičaté rohy.
Každý hráč pak potřebuje vlastní štít z kartonu o rozměrech maximálně 40×50 cm, z druhé strany jsou pečlivě přidělané dva širší popruhy (tkalouny) na chycení štítu – jeden na provlečení kolem ruky, druhý do dlaně (viz obrázek).
Další předmět, který musí mít každý, je vlastní papírová koule na gumičce. Postup výroby je stejný jako u normální koule, ale před omotáním izolepou na ni ještě navážeme asi 1 m dlouhou gumu (širší, asi jako do kalhot). Na konci uvážeme očko na navlečení kolem zápěstí. Gumičky musí být u všech účastníků stejně dlouhé!

Do koulí je zakázáno cokoli zabalovat, štíty jsou pouze z kartonu (klidně více vrstev), případně lepenky a popruhů, nikoli ze dřeva.

Při bitvě drží pravák v pravé ruce kouli a v levé štít, levák samozřejmě naopak.

Před hrou:
V lese vyznačíme 5 – 7 kruhových pevností (asi 4 m v průměru) a dvě místa, základny jednotlivých týmů (viz nákres). Každou pevnost můžeme doplnit názvem. Pevnosti vytyčujeme páskou nataženou mezi stromy. Dva z hraničních stromů ještě omotáme fáborkem (viz níže).
Doprostřed každé pevnosti postavíme kyblík a vedle položíme dvě plechovky (každou jiné barvy – podle týmů).
Z nákresu je patrné, že každé družstvo má tři pevnosti blíže své základně a jedna pevnost je uprostřed. Do té uprostřed dáme tři kyblíky a šest plechovek.

Hráči se rozdělí na dvě stejně početné armády, každou vede jeden kapitán (generál/maršál apod.). Družstva od sebe odlišíme, nejlépe si každé družstvo oblékne tričko jiné barvy, v nejhorším postačí i např. šátek na hlavě u jednoho družstva.

Pravidla:
Na začátku hry, po zaznění strartovního signálu (píšťalka) se družstva snaží co nejrychleji doběhnout k co největšímu počtu pevností, pokud možno tedy dříve, než opačné družstvo.
Ve chvíli, kdy vstoupí příslušník jedné armády do pevnosti, získal ji pro tuto chvíli pro svou armádu, uprostřed vezme plechovku své barvy a postaví ji na kyblík.
Každá armáda se pak snaží mít co nejdéle v držení jednotlivé pevnosti. Pevnost je v držení dané armády po ten čas, kdy uprostřed na kbelíku stojí příslušná plechovka. V každém kruhu je jeden organizátor, který stopuje čas. Po každých NEPŘERUŠENÝCH pěti minutách držení pevnosti jednou armádou, předá nějakému jejímu členu důkazní lísteček.
Ovšem pokud dojde ke shození plechovky druhou armádou (např. tím, že ji trefí papírovou koulí), musí obránci pevnost opustit, dovnitř mohou vstoupit členové armády druhé a postavit na kyblík svou plechovku.
Pokud dojde ke shození plechovky omylem některým z obránců, musí stejně všichni pevnost opustit a vrátit se tam můžou až za 1 minutu (pokud tam do té doby nevleze někdo z opačné armády).
Obránci mohou svými štíty (případně vlastními těly) plechovky chránit.
Jak je napsáno nahoře, všude je pouze 1+1 plechovka, pouze v prostředním městě jsou 3+3. K dobytí prostředního města stačí shodit dvě z nich.

Důležité upozornění:
Do pevnosti smí vstupovat jen příslušníci té armády, která má pevnost právě v držení! Dojde-li ke shození plechovky, okamžitě všichni členové této armády z kruhu odejdou!

Životy:
Každý hráč má v jednu chvíli maximálně tři životy, které načerpá dotykem stromu, který představuje armádní základnu (viz nákres). Když pak během boje o nějaký život přijde (viz níže), stačí, když se dotkne stromu omotaného fáborkem u pevnosti, která je v tu chvíli v držení jeho armády (viz výše). Po vyčerpání všech tří životů musím zpět na základnu, kde se mi opět tři životy nabijí.
Příklad: Na začátku mám všechny tři životy. Jsem trefen koulí, ihned proto doběhnu k ofáborkovanému stromu u některé z našich pevností. Ještě mi zbývají dva životy. Jsem trefen znovu, znovu tedy zaběhnu k ofáborkovanému stromu. Mám poslední život. Jsem zasažen potřetí, neprodleně se proto odeberu na základu, té se dotknu, mám opět své tři životy a vracím se do hry.

Jak lze přijít o život:
* Přímým zásahem koulí na gumičce. Neplatí zásah do hlavy ani do krku. Pokud jsem omylem zasažen členem vlastní armády, počítá se to také!!!
* Zásahem volně letící koulí – pouze v případě, že jsem uvnitř pevnosti. Pokud se pohybuji vně, jsou pro mě volně letící koule neškodné. Když jsem tedy obráncem uvnitř pevnosti a trefí mě koule (volně letící nebo ta na gumičce), musím si také počítat životy, dotýkat se ofáborkovaných stromů, případně se vracet na základnu!
* V obou případech platí pouze přímý zásah – nikoli odraz od stromu, země, protivníka, spolubojovníka, štítu nebo zpětný zásah koulí na gumičce (když se vrací).
* Zásah do oděvu a bot se POČÍTÁ.
*Je jasné, že mohou vzniknout (a budou vznikat) sporné situace, ale snažte se hráčům vštípit zásadu fair-play, každý by měl předtím, než se začne hádat, zvážit, zda opravdu koule protivníka mohla zasáhnout, jestli to nebyla odražená nebo zpětná střela, nebo naopak, jestli náhodou nemá protivník pravdu, když tvrdí, že mě trefil do boty nebo volné mikiny, což jsem opravdu nemohl cítit.

Když se při boji stane, že se dvěma protivníkům vzájemně zamotají gumičky od papírových koulí, dřepnou si na zem a rozmotají se. Během té doby jsou hájeni, tj. nikdo po nich nesmí střílet, případný zásah se nepočítá. Po rozmotání se od sebe vzdálí a pokračují v boji.
Když si ale zamotají gumičky členové stejné armády, je to jejich smůla a hájeni nejsou, během rozmotávání do nich můžou nepřátelé střílet. Stejně tak tomu je tehdy, když si někdo zamotá gumičku do větví, pásky kolem města apod.

Bodování pevností:
Jak je vidět v nákresu, některé pevnosti jsou blíže základně jedné armády, další jsou blíž k té druhé a jedna je uprostřed. Každá armáda je (teoreticky) povinna držet pod svou nadvládou ty (3) blízké pevnosti. Za to, že je má, ale nezískává žádné body, musí ale zabránit tomu, aby je dobyla armáda druhá.
Když totiž armáda obsadí některou ze vzdálenějších, nepřátelských pevností, získá za každých pět minut držení lístek s názvem pevnosti (viz výše).

Bodování na konci hry je následující:
- kartička z jednoho města (A, B nebo C) – 3b
- libovolná dvojice kartiček z různých měst (AB, AC, BC) – 8b
- trojice kartiček ze tří různých měst (ABC) – 20b

- Za držení prostředního města získává družstvo také kartičky, ty ale nelze použít stejně jako ty získané dobytím nepřátelského města, ale pouze jako „žolíky“ k doplnění dvojičky nebo trojičky. Pro každou kombinaci lze použít jen jednoho žolíka (dva žolíci NEJSOU dvojička, jeden žolík se ani nepočítá jako lístek za tři body, sám o sobě je bezcenný).

Hra trvá dvě hodiny.

Před zahájením bitvy dáme armádě minimálně čtvrt hodiny na strategii.
Pokud je hráčů hodně, je dobré armádám doporučit, aby se dále rozdělily do menších skupinek, z nichž každé bude velet „nižší důstojník“. Je to výhodné pro plánování strategie (kterou nemůže řešit čtyřicet lidí) i pro pozdější organizaci bitevního pole (pro generála je jednodušší zavelet, „Skupinka pod vedením Jirky se přesune k obraně pravého města.“, než během boje někam posílat jednotlivé lidi).
Se sedmi pevnostmi jsme hru hráli v počtu kolem sto padesáti lidí (něco přes 70 v každé armádě)! Pokud je vás celkem míň než 50, bude 5 pevností až dost.

Shrnutí:
* Bojují proti sobě dva týmy pomocí volně letících papírových koulí, koulí na gumičce a štítů
* Snaží se udržet pod svou nadvládou co nejvíc pevností
* Za ty nepřátelské a za neutrální pevnost získávají kartičky
* Ty na závěr odevzdají, organizátoři sečtou body (vytvoří tu nejvýhodnější kombinaci)


!!! Důležité!!!
Vyrobené koule by měly být pevné a pečlivě oblepené, nikoli však tvrdé jako kámen. Dokáží i tak zasadit dost bolestivou ránu, hru proto hrajeme jen s těmi, kteří se vyrovnají s nějakou tou modřinou. Dáváme si pozor na zásahy do hlavy (zvlášť když někdo nosí brýle).

Doufám, že jsem pravidla vysvětlila srozumitelně, na případné nejasnosti se ptejte.

Doplnění: (2013)
Poté, co jsem hru několikrát odehrála, jsem usoudila, že místo získávání bodovaných kartiček z nepřátelských měst a žolíků z prostředního, bude lepší následující verze (která je ovšem náročnější pro organizátory ve městě): armádám se počítá celkový čas, po který drží neutrální či nepřátelské město - v neutrálním je každá dokončená minuta držení města za bod, u nepřátelského města za dva body.
Původní verze bohužel příliš často končila remízou (všichni se rvali o středové město a na nepřátelská se kašlalo), nebo o vítězství rozhodla náhoda/nepozornost (jeden tým si zapomněl do města postavit hlídku, přičemž se jim tam připlížil a schoval jeden z nepřátel a vydržel tam 5 minut...) a ne bojová nebo strategická převaha týmu - což je škoda.
Ostatní pravidla zůstávají v původním znění.
Potřeby: hodně novin, izolepa, karton, plechovky, kybíky, vytyčovací pásky... (viz pravidla)
Hru přidala: Pampeliška
Zdroj nebo autor: Moravské hvozdy 2010, Instruktoři Brno
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!