Ztracený batoh

Hru přidal: vodník
Zdroj nebo autor: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.
Zapsáno: 4. 4. 2011 v 12.07
Zhléhnuto: 3890 krát (2 denně)
Parametry: Na ven, Do terénu, Na cestu, Pohybová, Chodička / strategická, Na inteligenci / paměť, Na postřeh / šikovnost, Hra pro učení či vzdělávání
Potřeby: batoh
Pokus se co nejrychleji z vyprávění pocestného zjistit a nalézt, kde svůj batoh ztratil.

Pravidla

Úvod:
Tato hra patří mezi hry orientační, které slouží k prohloubení a aplikaci topografických znalostí v terénu s buzolou nebo bez ní, v různých ročních obdobích, ve dne i v noci. Probouzí v dětech smysl pro orientaci a nutí je spoléhat se na sebe samé.

Vlastní hra:
Dá se hrát na jednotlivce nebo i oddíly. Družstva pochodují po cestě. Náhle k nim přiběhne napřed určený hráč a udýchaně, v nesouvislých větách jim sděluje, že právě ztratil batoh. Říká mnoho zbytečných slov, mluví páté přes deváté, ale občas řekne pravdivý údaj o místu, orientaci, o značkách, o vzdálenosti apod. Své vyprávění, kterému se naučil zpaměti, několikrát opakuje.
Hráči si nesmějí nic zapisovat, ani klást otázky. Jakmile se někdo domnívá, že získal dost informací, vydá se rychle hledat ztracený batoh. Družina, která batoh najde jako první, vítězí.

Úspěch hry závisí především na tom, jak sehraje svou úlohu hráč, který ztratil batoh.
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!