Kongo

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 8 až 30
Délka: Do 111 minut
Příprava: Náročná
Zapsáno: 8. 4. 2011 v 14.20
 
Bělošští průzkumníci zase jednou namířili svoje družice na Afriku a z tepla svých středisk zjistili, že se uprostřed pralesů nacházejí zásoby nějakých těch důležitých surovin nezbytných pro technický pokrok civilizace. Zapsali si teda souřadnice, sbalili GPS, notebooky, mobily, vysílačky, satelitní telefony, dvoje spodní prádlo, sluneční brýle, opalovací krémy, repelenty proti hrochům atp. a vyrazili. Recesní bojová hra.

Pravidla

Počet hráčů

Hra se hraje v týmech po 2 nebo 4 lidech. Minimální počet takovýchto týmů jsou 3 (dva bělošské a jeden černošský)

Základní prvky hry

- Spolupráce v malém týmu
- Komunikace s omezenými prostředky
- Recese a divadlo
- Souboj technologií a selského rozumu
- Střet civilizací

Pravidla

Území

Ve hře proti sobě soutěží průzkumné týmy bělochů v získávání surovin. Do toho se jim pletou černoši, kteří je zpomalují a soutěží opět mezi sebou, jak bílé tlamy oškubat.

Hra by měla probíhat na zalesněném terénu. Vytyčíme adekvátní prostor, podle počtu hráčů (při 20 hráčích maximálně 1 km čtvereční). Pro toto území zhotovíme stručný náčrtek. Na území vytyčíme několik ložisek surovin v podobě kruhů d = 5 m, kde bude papír s hlavolamem. Zároveň vyznačíme podobným způsobem vesnice černochů a pralesní stezky, které je spojují. Údaje o ložiscích zadáme do GPS, které budou používat běloši.

Začátek hry by měl ležet v blízkosti území, ale ne přímo na jeho okraji, aby běloši nemohli sledovat černochy při jejich cestě do pralesa.

Jazyk

Hra má specifická pravidla pro používání jazyka, které se týkají setkání černochů a bělochů. Pravidla jsou obdobná hře Hledání pravého jazyka. Viz. dále.

Černoši

Tým černochů je tvořen 4 hráči. Jejich úkolem je znepříjemňovat život bělochům, doslova je otravovat a získávat od nich tretky z civilizace, které běloši přinášejí s sebou.

V první fázi hry musí černoši vyrazit do terénu a najít svoji vesnici v pralese. Tu mají zaznačenu v mapce a zároveň k ní vede stezka vyznačená fáborky. Každý černošský kmen má jednu vlastní vesnici uprostřed pralesa. V ní po svém příchodu naleznou obálku, kde najdou název a stručnou charakteristiku svého kmene. Podle ní by měli pomocí přiložených barev namalovat také své své obličeje přiloženými barvami na obličej.

Jejich dalším úkolem bude zvolit, která ze slov bělochů jejich kmen ovládá. Může jich být maximálně 7. Pouze tato slova, která si na začátku zvolí, mohou používat v komunikaci s bělochy a jinými kmeny. Zbytek se musí odehrát rukama, nohama, skřeky... Mohou jimi mluvit všichni černoši z kmene.

Po té kdy černošské kmeny zjistí svoji identitu, mohou vyrazit do pralesa hledat bělošské vetřelce.

Hlavním cílem černochů je totiž vyhledávat skupiny bělošských vědců a přepadat je. Černochům však nejde o životy a maso chudáků bělochů, ale především o tretky, které u sebe nosí (viz. část boj). Černoši se snaží získat co nejvíce předmětů od bělochů. Tyto předměty by se měli snažit získávat v souladu s charakteristikou svého kmene, tzn. aby povaha předmětů odpovídala tomu, co představuje kmen a jeho hodnoty (viz. vyhodnocení)

Běloši

Bělošský tým je složen ze dvou členů. Prospektora a Etnografa. Vzhledem ke grantové politice EU měla šanci získat prostředky na výzkum pouze takováto vědecká skupina bádající v některém průřezovém tématu. Je jasné, že ve skutečnosti každý vědec kope za svůj obor zvlášť a kdyby to nebylo tak drahé, jel by každý sám.

Tak tedy běloši se vypravují do pralesa o nemž se říká, že tam žijí kanibalové, aby tam učinili své zásadní objevy. Motivace prospektora je najít nová ložiska surovin, nové léčivé rostliny a živočišné druhy. Etnograf se zase snaží poznat tamní kulturu primitivních kmenů a zanést je do map.

Vzhledem k tomu, že etnograf má jistou představu o tom, jaké kmeny na území žijí, může si zvolit 5 slov , která zná z jazyka kmenů na území. Rozhovor s černochy může vést pouze on.. Prospektor jazyk černochů nezná.

Zatímco černoši se vydávají do svých vesnic, běloši si musí opatřit zbytečnosti, za které vykoupí své holé životy, budou-li zajati divochy. Běloši obdrží seznam věcí o které je v pralese zájem, a které musejí sehnat, aby mohli vyrazit. Buď jim je poschováváme v okolí místa, kde je start hry nebo je mohou dražit apod. V momentě, kdy bělošský tým sežene všechny tato potřeby, může vyrazit do pralesa. Na cestu si musí vzít jak „tretky“ tak další vybavení v podobě kartonových nebo jinak ztvárněných součástí svého praktického vybavení pro přežití v pralese, tzv. HI-TECH. Toto vybavení se skládá ze: satelitního telefonu s anténou, notebooku, digitálního zrcadlového fotoaparátu a repelentu proti hrochům a slonům (čím větší zvíře, tím větší repelent, jojo). Kromě toho obdrží každý tým jeden GPS přístroj (popř. podrobnou mapu), kde má zaznačeny souřadnice/polohu ložisek přírodních zdrojů. Pozn. je třeba instruovat hráče, jak se s GPS zachází.

Tato místa se snaží navštívit především prospektor, aby zde nasbíral geologický a biologický materiál, za který je placen. Na místě vždy objeví šifru, kterou si může zapsat a vyluštit. Etnograf zase touží po nebezpečných setkáních s černochy nebo dokonce objevení jejich vesnic, aby zjistil co nejvíc o jejich zvycích a kultuře.

Přestože mají tyto protichůdné výzkumné cíle, musí se dvojice držet celou dobu hry přiměřeně při sobě. A kromě toho budou svázáni za zápěstí nějakou tou stuhou, která moc nedrží, ale taky se hned nepřetrhne. (Toto pravidlo použijte, kdyby mělo hrozit, že se budou trhat).

Setkání bělochů s černochy

Setkají-li se černoši s bělochy mělo by dojít k tomu, že etnograf přesvědčí prospektora, aby se na ně šli podívat nebo, pokud budou prchat, je černoši musí dohnat a trefit papírovou koulí (stačí jednoho z nich) na znamení, že jsou zajatí.

Jak bylo řečeno výše rozhovor vede za bělochy etnograf, potřebuje-li se poradit s prospektorem měl by to dělat mimo doslech černochů, ale v zápalu hry to nepůjde, takže černoši by zase měli hrát hluché k tomu, co si mezi sebou říkají. V komunikace mezi jednotlivými týmy jsou povolena pouze na začátku hry zvolená slova, posunky, mimika, neartikulované zvuky a další řeč těla.

Černoši by měli představit svůj kmen a dát tak bělochům najevo o jaké artikly by mohli mít zájem výměnou za jejich životy. Běloši by zase měli pantomimicky nabízet, co mají u sebe. Bělošský tým musí držet své cetky do poslední chvíle v tajnosti, dokud nedojde k dohodě o výměně podáním ruky, třením nosů nebo jiným způsobem, který je nepochybný. Terpve je-li dohoda stvrzena, vytáhnou běloši předmět na němž se dohodli z torny. Pokud černoši zjistí, že je to něco jiného můžou zahrát naštvanost či potěšenost (podle povahy předmětu). Mohou třeba bělochům pošlapat jejich hi-tech vybavení (což musí běloši snést a přertpět!), nebo naopak ukázat cestu k nejbližšímu ložisku / vesnici, pokud ví, kde je apod.

Setkání černochů s černochy

I k této eventualitě může samozřejmě dojít. V tomto případě by měl probíhat, je-li zájem, výměnný obchod dle pravidel setkání bělochů s černochy (včetně používání slov).

Konec hry

Hra je omezena časovým limitem (délka dle uvážení, min. 60 minut). Konec na zvukový signál popřípadě by měl mít každý tým hodinky. Po uplynutí limitu se všichni vrací na start.

Vyhodnocení

Hra samozřejmě může zkončit zcela bez vyhodnocení pouze s reflexí toho, jak se účastníkům hrály jednotlivé role, nicméně je možné ji samozřejmě vyhodnotit, zvlášť hraje-li větší než minimální počet týmů a hráčů.

Černoši by měli být hodnoceni po týmech. Hodnotí se kolik získali tretek od bělochů, tedy jejich počet. Bonusové body lze udělit, jestliže černoši vymyslí orginální, samozřejmě pro našince zcela absurdní způsob toho, jak danou věc využít uvnitř své „primitvní“ kultury v souladu s kmenovými charakteristikami.

Běloši by měli být hodnocení podle jednotlivců. Prospektoři podle počtu rozluštěných hlavolamů. Etnografové podle zjištěných faktů o kmenech, popřípadě zanesení poloh divošských vesnic do GPS. Hodnotit lze taky stav Hi-Tech vybavení po návratu.
Potřeby: Náčrtek hracího území, Suroviny – Mají podobu logických hádanek a šifer nebo něčeho podobného, Krepáky, Věci určené k výměnnému obchodu bělochů, přístroje a vybavení bělochů vyrobené z kartonů, několik GPS pro bělochy, obálky a charakteristiky černošských kmenů, stuhy na svázání bělochů za ruce, 1 batoh pro každou skupinu, barvy na obličej, hodinky pro každý team
Hru přidal: Ctb
Zdroj nebo autor: Autorská hra s prvky různých her z různých zdrojů
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!