Boj s pouští

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 3 až 10
Délka: Do 34 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 30. 7. 2006 v 16.58
Jak je těžké přežít jako farmář u pásma Sahelu

Pravidla

Představte si, že jste rolníci, příslušníci malého afrického národa, kteří žijí v poměrně úrodném údolí u řeky. Za dob mládí vašich rodičů se tu žilo prostě, ale spokojeně. Teď se ale všechno mění.
Zdá se, že jediný způsob, jak můžete přežít, je pěstovat stále víc podzemnice. Následkem toho půda však vysychá a její úrodnost klesá. Vaše děti často trpí hladem.
A ještě něco se mění. Deště jsou stále méně vydatné a lesy, které si pamatujete z dětství už z údolí skoro zmizely. Písečné duny na severu se šíří směrem k vám.
Cílem hry je zastavit odlesňování, čelit šíření pouště a usídlit se co nejblíže řeky. Pokud se to nepodaří, stanou se vaším osudem městské chudinské čtvrti.

1. Herní plán je úplně jednoduchý - na jedné straně (na jihu) je řeka nebo zemědělská oblast, kde rolníci dosud žili své životy, na druhé straně jsou slumy v okolí velkoměsta. Mezi tím je několik (6 až 10) políček - pásem, po nichž se hráči pohybují dle instrukcí na kartách.
2. Zamíchejte karty Ztráta a Zisk, každou hromádku zvlášť, a položte je na stůl textem dolů.
3. Každý hráč si zvolí hrací kámen a umístí jej podle svého uvážení severně od řeky.
4. Hráči postupně hází kostkou. Padne-li 1 nebo 3, vezme si kartičku Zisk, padne-li 2, 4, 5 nebo 6, vezme si kartičku Ztráta. Provede instrukci napsanou na kartě.
5. Pokud vás postupující poušť zažene za dálnici, vypadli jste ze hry. Nemáte už na vybranou a musíte se odstěhovat do chatrče na periferii města, kde jsou ještě daleko horší životní podmínky. Když budete mít štěstí, seženete možná práci, aby vaše rodina nezemřela hlady.
6. Vítězem se stává rolník (nebo rolníci), kteří jsou nejblíže severnímu břehu řeky v okamžiku, kdy je první hráč nucen odejít do města.
Pokud hraje jen jeden hráč, vítězí, když se mu podaří zůstat mimo dosah velkoměsta v průběhu alespoň 15 hodů kostkou.

Není nic jednoduchého v této hře vyhrát. Je víc než 50 %
pravděpodobnost, že svůj souboj s pouští prohrajete. 4 karty Zisk ve skutečnosti jenom udrží dosavadní stav, ale nijak vám nepomohou. Domorodí rolníci ve dvou třetinách světa mají ve skutečnosti daleko menší šance. Ty by zvětšilo například zavedení trvale udržitelného zemědělství, znalost ekologie, program znovu zalesnění a ochrany půd. Při hře je to jen otázka padnutí správné karty. V reálném životě to stojí neuvěřitelné úsilí mnoha jednotlivců, obcí, nevládních organizací, agentur a vlád po celém světě. Pro vlády rozvojových zemí to také znamená odolat pokušení rychlého zisku a myslet i na vzdálenější budoucnost.

Popis jednotlivých karet:

ZISK
- Vaše komunita se účastní na velkém zalesňovacím projektu. Každý, kdo je ve stejném pásmu jako vy, se posune o 1 pásmo zpět k řece (pokud tam náhodu už není).
- Díky vládní podpoře rolníci pěstují na polích zeleninu pro vlastní potřebu. Lidé mají lepší výživu, život je snadnější.
Můžete zůstat tam, kde jste.
- Evropská agentura pro rozvoj poskytne vaší rodině sazenice stromů vhodných jako větrolamy. Zastavili jste větrnou erozi. Můžete zůstat tam, kde jste.
- Naučili jste se sázet stromy a stavět terasy na holých svazích a tak bráníte smývání půdy. Přestěhujte se o pásmo blíž k řece.
- Ve vaší obci byla zavedena úsporná kamna, která šetří palivo. Zůstaňte tam, kde jste.
- Severoamerická elektrárenská společnost se zavázala, že vysází ve vaší oblasti během deseti let 12.000 hektarů lesa,
aby kompenzovala uvolňování CO2 do ovzduší ze svých tepelných elektráren. Přestěhujte se o 1 pásmo blíž k řece.
- Vláda provedla pozemkovou reformu a přidělila vám další půdu. To vám umožnilo nechat vyčerpanou půdu načas odpočinout a tím zlepšit půdní úrodnost. Zůstaňte tam, kde jste.
- Naučili jste se vhodně kombinovat stromy a zemědělské plodiny tak, že spadané listí obohacuje půdu humusem. Přestěhujte se o jedno pásmo blíž k řece.

ZTRÁTA
- Dlouhodobé působení nadměrné pastvy způsobilo mizení rostlinného pokryvu a půda je vystavena erozi. Postupující poušť vás zatlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Dlouhotrvající sucho vysušilo půdu a ta ztratila odolnost vůči větrné erozi. Postupující poušť vás zatlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Vláda potřebuje zvýšit příjem z exportu a proto rozšířila těžbu dřeva. To vede ke zvýšené půdní erozi. Postupující poušť vás zatlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Vaše země je zadlužená a proto se vláda rozhodla podporovat pěstování tržních plodin pro export. Aby se získalo víc zemědělské půdy, kácejí se další lesy a obnažená půda je smývána deštěm. Postupující poušť vás zatlačila o dvě pásma směrem k městu.
- Za posledních 30 let se díky hromadnému stěhování venkovského obyvatelstva zvýšila populace ve vaší oblasti o 50 %. Tím se zvýšila potřeba palivového dřeva a obnažená půda je vystavena erozi. Postupující poušť vás zatlačila o dvě pásma blíže k městu.
- Protože nejúrodnější půda je v rukou hrstky lidí, jste nuceni obhospodařovat neúrodnou půdu na svazích kopců. Během pár let půda ztrácí svou úrodnost. Postupující poušť vás zatlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Vyčerpali jste půdu pěstováním podzemnice olejné. Postupující poušť vás vytlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Ve vaší oblasti bylo vykáceno mnoho lesa a na tomto území se pěstují podzemnice pro export. Půda bez pokryvu rychle eroduje. Postupující poušť vás vytlačila o jedno pásmo blíž k městu.
- Vaše vláda poskytuje finanční podporu na chov skotu, aby zvýšila příjmy z vývozu hovězího masa. Nové pastviny jsou získávány kácením lesa a na těchto územích pracuje půdní eroze. Postupující poušť vás vytlačila o dvě pásma blíž k městu.
- Ve vaší oblasti je tak velká poptávka po palivovém dříví, že jsou káceny i malé stromky. Obnažená půda je smývána vodou. Postupující poušť vás vytlačila o jedno pásmo blíž k městu.
Potřeby: plánek, kartičky, kostka
Hru přidal: Fugas
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!