Matfyzácká mafie

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 8 až 8
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 9. 8. 2006 v 19.40
Asi jako Městečko Palermo, ale jinak

Pravidla

Popis hry:
Obdoba hry Mafie (Městečko Palermo, Catány). Hra má složitější pravidla a je náročnější; není proto vhodné ji hrát s dětmi mladšími 12ti let. Hra rozvíjí logické myšlení, schopnost komunikace, obhajování a prosazování vlastních názorů mezi ostatními hráči. V našem oddíle i středisku velmi oblíbená hra zvláště na dlouhé cesty vlakem, autobusem nebo kdekoliv kde chcete hrát zajímavou hru ale není dostatek místa

Cíl hry:
Cílem hry je ze skupiny 8 hráčů zůstat naživu co nejdéle a v nejlepším případě zůstat na konci hry jako jediný živý.

Počet hráčů:
Hru za normálních podmínek hraje 8 hráčů + 1 organizátor (šéf hry). V případě menšího počtu lze hru upravit i na 7+1 hráčů a 6+1 hráčů. Hra s pěti a míň hráči nemá příliš velký význam. Větší počet hráčů lze řešit pouze tak, že hraje jedna nebo více dvojic.

Začátek hry:
Na začátku hry si každý hráč vylosuje 5 kartiček. Tyto nesmí po celou dobu hry nikomu ukázat.

Funkce ve hře Mrakošlapi
Noční kartičky:
7 Mrakošlap
3 Mafián
2 Šílený střelec
3 Mág
3 Slina
5 Zrcadlo
2 Exhibicionista
1 Ateista
1 Medik
1 Duch Bobo

Denní kartičky:
1 Mečiar
1 Kováč
1 Kuskoňa
1 Gandalf
3 Provazochodec
3 Astronom
1 Masový vrah
1 Anarchista

40 karet celkem


NOC
# Mrakošlap (7) - na 1 použití, zastává funkci náhradního života. Funkci náhradního života zastává i v denní části hry. Je použit automaticky šéfem hry.
# Mafián (3) - každou noc střílí mafiáni nezávisle na sobě a musí se shodnout. Pakliže se neshodnou, nepadne výstřel. Počet střel které při výstřelu padnou se rovná počtu žijících mafiánů. Je v noci vyvoláván šéfem hry.
# Šílený střelec (2) - střílí nezávisle každou druhou noc, nemusí se s nikým shodovat. Je v noci vyvoláván.
# Mág (3) - každou noc dělá tunel z někoho na někoho. Může dělat tunel i ze sebe na někoho jiného. Kartičku Mág nepoužívá (netuneluje), má-li zároveň kartu Ateista. Je v noci vyvoláván.
# Slina (3) - každou noc někoho slintá. Kartičku Slina nepoužívá (neslintá), má-li zároveň kartu Ateista. Na Je v noci vyvolávána.
# Zrcadlo (5) - na 1 použití. Střela (nebo i více střel zaráz) se od zrcadla odrazí a letí tam, odkud přiletěly. Je použito automaticky šéfem hry.
# Exhibicionista (1) - na 1 použití. Exhibicionista může někoho "exhibnout". Exhibnutý člověk nesmí celý následující herní den mluvit (výjimkou je říct slovo NOC, je-li astronom). Je v noci vyvoláván.
# Ateista (1) - nemůže být poslintán a nemůže na něj být udělán tunel. Má-li karty Mág nebo Slina, nesmí je používat. Udělá-li na něj některý z hráčů tunel nebo slina, tak tunel nebo slina zmizí a nepočítají se do dalšího průběhu hry. Karta bývá použita automaticky šéfem hry.
# Medik (1) - na 1 použití. Medik může na následující den a příští noc fingovaně zemřít. Na konci příští noci se opět probudí do hry. Hráč s kartičkou Medik však v noc, kdy je "mrtev" musí mít zavřené oči - mohl by zjistit mnohé karty svých protihráčů.
# Duch Bobo (1) - na 1 použití. Poté co hráč s kartou Ducha Bobo definitivně zemře a vypadne ze hry, má možnost následující noc někoho ze zbylých hráčů posmrtně exhibnout. Je v té konkrétní noci vyvolán šéfem hry.

Tunel - vede střelu z jedné osoby na jinou. Tunel je jednosměrný a na jedno použití. Tunelem ovšem zaráz může letět větší počet střel. Pakliže letí střela na osobu, ze které jsou udělány dva různé tunely, dojde v takovémto případě k rozdělení střely na dvě poloviny. V průběhu letu střely může vlivem tunelů a zrcadel dojít k roztříštění jedné střely na poloviny,třetiny, čtvrtiny, atd.. K rozbití zrcadla, použití tunelu nebo smrti Mrakošlapa stačí libovolný zlomek původní střely. Pakliže někdo vlastní 2 karty Mág a udělá dva identické tunely (např. ze sebe na oběť) - nedochází k rozdělení střely, ale k průchodu střely (střel) prvním tunelem. Druhý tunel slouží jako pojistka pro případ zpožděné střely nebo odrazu přes zrcadlo. Pakliže je udělán tunel na Ateistu, tunel zmizí a do dalšího průběhu hry se nepočítá.

Slina - na poslintanou osobu nepůsobí žádné střely letící v noci. Střela po slině sklouzne, zmizí ze hry a dané osobě se nic nestane. Pakliže je udělána slina na Ateistu, slina zmizí a do dalšího průběhu hry se nepočítá.

Pořadí jednotlivých druhů obrany: letící střela > tunel > slina > zrcadlo > Mrakošlap > život hráče


DEN
# Mečiar (1) - při každém hlasování, kterého se zúčastní má automaticky dva hlasy.
# Kováč (1) - při normálním hlasování má vždy pouze 1 hlas. Hlasuje-li ovšem pro smrt Mečiara, má hlasy dva. (Počty hlasů při jednotlivých hlasováních kontroluje šéf hry.)
# Kuskoňa (1) a Gandalf (1) - hlasuje-li hráč s kartou Kuskoňa pro smrt hráče s kartou Gandalfa (nebo i naopak) a tímto hlasováním dojde ke smrti Mrakošlapa případně k definitivní smrti hráče, získává ten z dvojice, který přispěl ke smrti navíc Mrakošlapa č.8. Toto si hlídá při každém hlasování šéf hry a nového Mrakošlapa zapíše do své tabulky. Tímto postupem lze získat i Mrakošlapy č.9,10,11, atd... Vlastní-li jeden hráč zároveň Kuskoňu i Gandalfa, smí hlasovat i pro svoji smrt, aby tak získal náhradního Mrakošlapa - musí však mít ještě jednoho živého Mrakošlapa
# jinak by umřel sám a definitivně (získání náhradního Mrakošlapa je podmíněno buď smrtí Mrakošlapa nebo hráče (viz výše...)) Uteče-li odhlasovaná osoba z provazu nebo nastane-li noc, nedojde k získání náhradního Mrakošlapa.
# Provazochodec (3) - na 1 použití. Poté, co je hlasováním odsouzen k popravě, se vysmekne z oprátky a přežije. Tato karta je použita automaticky šéfem hry.
# Astronom (3) - na 1 použití. Astronom má právo kdykoliv během dne říct "NOC". Pakliže má být oběšen, nastává noc a on smrti unikne. Slovo noc smí vyslovit, i když byl exhibnut a nesmí mluvit. Na vyřčení slova "NOC" po oznámení výsledku hlasování šéfem hry má jen malou chvíli (do 10ti sekund) - pakliže na svou funkci zapomene, je popraven.
# Masový vrah (1) - pakliže Masovému vrahovi umře důsledkem denního hlasování Mrakošlap nebo zemře definitivně, automaticky střílí na všechny osoby, které hlasovaly pro jeho smrt. V praxi tak všem proti němu hlasujícím osobám umírá Mrakošlap; pakliže ho nemají tak umírají definitivně. Na střelu Masového vraha neplatí žádné noční funkce (tunel, slina, zrcadlo...)
# Anarchista (1) - na 1 použití. Kdykoliv během dne má právo ukázat na jednu osobu a říct "I shoot you, baby!!!". Tímto střílí na vybranou osobu. Postižené osobě umírá buď Mrakošlap, případně umírá sám. Opět platí, že na střelu Anarchisty neplatí žádné noční funkce (tunel, slina, zrcadlo...)

Průběh hry:
Hra se dělí na dvě základní části: NOC a DEN. Každá část hry má svá vlastní pravidla

NOC
V noci mají všichni hráči zavřené oči, probouzí se (otevírají oči) pouze ti, na kterých je řada a jsou jmenováni šéfem hry.
První noc se nejdříve probouzí všichni tři mafiáni zaráz. Dohromady se mlčky shodnou na nějaké oběti a vystřelí (každý 1 výstřel). Libovolné další noci se již musí shodnout nezávisle na sobě.

Každou noc šéf hry postupně vyzývá jednotlivé postavy aby se probudily a použily svou kartu:
# Probouzí se Mafián 1 - (ukáže na koho chce vystřelit - musí se shodnout i s Mafiánem 2 a 3)
# Probouzí se Šílený střelec 1 - (každou druhou noc na někoho vystřelí)
# Probouzí se Mág 1 - (ukáže 2 osoby - z první dělá tunel na druhou)
# Probouzí se Slina 1 - (ukáže koho slintá)
# Probouzí se Exhibicionista 1 - chce použít funkci (ukáže jestli ano nebo ne; pokud ano, tak koho)
# Probouzí se Medik - chce použít funkci (ukáže jestli ano nebo ne; pokud ano, tak koho)
# Probouzí se Duch Bobo - chce použít funkci (pouze poté, co zemřel - ukáže na osobu) Hráči si musí pamatovat čísla nočních karet a mít připraveno použití svých funkcí - jinak hra trvá dlouho a zbytečně se protahuje.
Poté co všechny postavy použily své noční funkce šéf hry oznámí "DEN" čímž noc ukončí a hráči mohou otevřít oči.
Po skončení noci šéf hry oznámí:

1. Počet padlých výstřelů. Počet výstřelů se rovná počtu osob s útočnými kartami - Mafiáni + Šílení střelci. Celkem je tedy možné mít maximálně 5 výstřelů v noci Šílených střelců.
2. Poslintané osoby - všechny kromě toho, který má Ateistu!!!!!
3. Exhibnuté osoby - od této chvíle nesmí mluvit.
4. Výsledky noci - prasklá zrcadla (např. "Praská Zrcadlo číslo 4 a 1"), umírající Mrakošlapy ("umírá Mrakošlap číslo 2") a umírající osoby ("a umřel Petr"). Tunely a jednotlivé cesty střel šéf hry neukazuje a nejsou zveřejňována. Mrtvé osoby odevzdají kartičky šéfovi hry (kromě použitého Medika) a dál nijak nezasahují do hry ("Mrtvý prd ví").


DEN
Hned po ohlášení výsledků proběhlé NOCI začíná DEN. Den může mít mnoho podob, nejčastěji se však objevuje následující schéma. Je nezbytná slovní organizace ze strany šéfa hry.

1. lehký rozbor výsledků noci ze strany hráčů (šéf hry se nezapojuje...)

2. obvinění - je nezbytně nutné říct větu "Obviňuji .......... z toho že je Slina". Jiné obvinění nebude uznáváno jako právoplatné. Obviňuje se konkrétní osoba i s udáním důvodu. Důvody mohou být libovolné (i nesmyslné) - nicméně logické argumenty mají vždycky vyšší váhu nad nesmysly. Pakliže nejsou žádní obvinění jsou po přibližně 5 minutách hry automaticky obviněni všichni dosud žijící hráči. Libovolné obvinění může být navrhovatelem staženo. Lze obvinit i sám sebe - např. "Obviňuji sebe, že jsem Masový vrah!"

3. obhajoba - každý obviněný má právo na obhajobu. Může se jí vzdát; obhajoba by měla být krátká, logická a stručná. Cílem obhajoby je pochopitelně vzbudit v ostatních hráčích dojem, že dané obvinění je vykonstruované nebo nesmyslné. Nikdo nesmí na důkaz své obhajoby předložit své kartičky.

4. hlasování - všichni dostanou krátký čas na rozmyšlenou, pro koho budou hlasovat. Hlasuje se pro každého zvlášť v pořadí, v jakém byli obviňováni. Hlasuje se zdvižením ruky bezprostředně po výzvě šéfa hry: "Kdo je pro smrt......". Ruka zvednutá později než okamžitě nebude počítána - každý se má rozhodovat sám, ne až podle názoru ostatních. Není příliš vhodné uzavírat libovolné koalice nebo uskupení - toto záleží vždy na šéfovi hry. Pakliže je ve dvou nejvyšších případech shodný počet hlasů nastává nové hlasování. Před novým hlasováním lze přidávat nebo stahovat obvinění, případně zavést rozbor a argumentaci nad výsledkem hlasování.

5. závěr - poprava ("Umírá Mrakošlap č. 7"), utečení z provazu ("Utekl vám z provazu.") nebo použití Astronoma ("NOC!"). V tuto chvíli se projeví případné vlastnictví kartičky Masový vrah. Po ukončení dne, smrti všech příslušných Mrakošlapů a osob šéf hry oznámí "NOC" a všichni hráči zavírají oči. Opět nastává NOC.

Pravidla pro šéfa hry aneb co je dobré dělat a na co si dávat pozor:
NOC
Je nezbytně nutné mít neustále na paměti, kdo vlastní kartu Ateista a podle toho vůbec nezapisovat tunely a sliny jdoucí na Ateistu. Samotný Ateista mající zároveň funkce Mág nebo Slina se v noci probouzí, nicméně kýve hlavou, jako že funkci nepoužívá - je to rychlejší a šéf hry nemusí hledat ve svých poznámkách, proč se Slina 2 neprobouzí...

Pečlivě a logicky si zapisovat všechny střely, tunely, sliny a exhibnutí v průběhu noci do tabulky. Z dobře vedených zápisů nocí se i na úplném konci hry dá bez problémů rekonstruovat průběh každé noci ve hře. Je to vhodné i pro zpětný zájem hráčů, když jim některé jejich odhady a dohady komplikovaných situací nevycházejí - aby se mohli přesvědčit, že váš postup byl správný a oni vás mylně obviňovali, že jste v průběhu vyhodnocování udělali chybu.

Pořadí jednotlivých druhů obrany: letící střela > tunel > slina > zrcadlo > Mrakošlap > život hráče - toto pořadí se dodržuje proto, aby bylo na jedné straně co nejvíce střel co nejdéle v pohybu, na druhé straně aby jednotlivé formy obrany stály v pořadí od té nejjednodušší (získatelné každé kolo - jako např. tunel, slina) až po cenné formu obrany (Mrakošlap) a nakonec po život hráče a jeho definitivní odchod ze hry. Tzn. v noci nemůže umřít Mrakošlap, má-li hráč ještě nepoužité Zrcadlo; to nemůže prasknout, je-li hráč poslintán atd.

Vyhodnocování NOCI:

1. Vypsat Střely
Chování střel je pro potřeby hry občas poněkud idealizováno. V noci Šílených střelců (shodnou-li se Mafiáni) padne 5 výstřelů. První časovou jednotku letí všechny střely ke svému cíli zaráz. Pakliže u některé z potencionálních obětí dojde k odrazu (Zrcadlo) nebo přesměrování (tunel), letí tato střela již v druhé časové jednotce. S každým dalším odrazem nebo přesměrováním letí střela (nebo i její zlomek) o jednu časovou jednotku později. V tuto chvíli je potřeba nezapomínat na to, že některé karty nebo funkce (tunel, Zrcadlo) jsou pouze na jedno použití. Tzn. že Zrcadlo, které prasklo v první časové jednotce už ve třetí nelze znovu použít. Praktickým dopadem je fakt, že za jednu noc může teoreticky jednomu hráči prasknout jedno Zrcadlo (nebo i více Zrcadel) a umřít jeden (nebo i více) Mrakošlapů. V hře samotné počet mrtvých karet nepřesahuje 2-3 za jednu NOC a hráče.

V průběhu letu střely může vlivem tunelů a zrcadel dojít k roztříštění jedné střely na poloviny,třetiny, čtvrtiny, atd.. K rozbití zrcadla, použití tunelu nebo smrti Mrakošlapa stačí libovolný zlomek původní střely. Střela která zasáhne Mrakošlapa případně zabije hráče zůstane zabodnuta v oběti a dál už se do hry nepočítá.DEN

1. Je nezbytně nutné mít neustále na paměti, kdo vlastní karty Mečiar, Kováč, Kuskoňa a Gandalf. V rámci hlasování Kuskoni proti Gandalfovi případně zapsat získání náhradního Mrakošlapa č.8, 9,10, atd...

2. Nevměšovat se do hry napovídáním možných karet jednotlivých hráčů, nekomentovat výsledky předešlé noci; nedělat narážky, které by mohly napovědět něčí kartičky

3. čím méně toho šéf hry řekne tím lépe.

Pakliže některá část hry (DEN nebo NOC) není hratelná, oznámí šéf hry např. "NOC nemá význam" a pokračuje se dalším dnem.

Noc nemá význam když:

1. Není už živý žádný hráč s kartami Mafián a Šílený střelec (v noci padne 0 výstřelů), již byla použita funkce Medik, případně Medik není mezi živými hráči.
2. Výstřel který padne v noci skončí pokaždé na slině, případně tunelem na slině (obrana hráčů) - padne výstřel ale nestane se nic.

Den nemá význam když:

1. Jsou živí pouze dva hráči z nichž ani jeden není Mečiar.
2. Ani jeden z těchto hráčů nemá kartu Anarchista.
3. Ani jeden z těchto hráčů nemá kartu Masový vrah (Masový vrah by mohl spolu s druhým hráčem hlasovat pro svoji smrt, sobě ubrat Mrakošlapa a případně zabít druhého hráče.)
4. Není možná žádná jiná kombinace, jak by ve dne mohl zemřít Mrakošlap nebo hráč.


Úprava karet pro menší počet hráčů
Pokud hraje 7 hráčů (+1 organizátor), odebíráme z celkového množství 40 karet následujících pět: Duch Bobo, Exhibicionista 2, Zrcadlo 5, Astronom 3, Provazochodec 3. Každý ze sedmi hráčů si bere 5 karet.
Pokud hraje pouze 6 hráčů (+1 organizátor), odebíráme z celkového množství 40 karet následující čtyři: Bobo, Exhibicionista 2, Zrcadlo 5, Astronom 3. Každý ze šesti hráčů si bere 6 karet. Tato hra je poměrně náročnější pro organizátora i samotné hráče - 1 karta u každého navíc zvyšuje možný počet kombinací, který může jeden hráč vlastnit.
Potřeby: kartičky s funkcemi
Hru přidal: Kačer
Zdroj nebo autor: http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=mrakoslapi
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!