Rich & Happy - výuková hra na finanční gramotnost

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti
Počet hráčů: 18 až 30
Délka: Do 111 minut
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 7. 10. 2015 v 17.05
Výuková hra, během které se hráči rozdělí do různých rolí a simulují ekonomický koloběh. Někteří představují továrnu, jiní obchody, dodavatele, či zákazníky. Falešná měna poté slouží k obchodování s reálným zbožím.

Pravidla

Tato hra byla vymyšlena k dvoutýdennímu dobrovolnickému kurzu v odlehlé Himálajské vesničce, proto je vhodná například na tábor. Byla hrána s dětmi ve věku 13-15 let a měla obrovský úspěch. Děti si zahrají na jednotlivé ekonomické subjekty a obchodují s reálnými předměty, které si po skončení hry nechávají. Hra je mírně náročná na přípravu před zahájením, na místě je již příprava velmi jednoduchá. Hra může být také finančně náročná.

Potřebné pomůcky:
- falešná měna: např. peníze z dostihů a sázek (v projektu byla použita céčka, která byla velmi populární)
- produkce továrny: továrna by měla obsahovat velké množství drobných předmětů o různých hodnotách, např. bonbóny, sladkosti a tyčinky, dále samolepky, propisky, gumičky, míčky, balónky, knížky, panenky, autíčka, atd. (vhodné jsou drobné a levné předměty, které mají děti rády; myslete na holky i kluky)
- rozmanitý terén/hrací plocha (např. škola) na rozmístění obchodů

Role:
1x továrna (organizátor) - měla by být umístěna v místnosti, která se dá uzamčít
1x plátce mzdy (organizátor) - měl by být umístěn ve stejné vzdálenosti od všech obchodů
2x dodavatel (ideálně ve dvojicích, celkem tedy 4 děti)
3x obchod (ideálně ve dvojicích, celkem tedy 6 dětí) - obchody by měly být rozmístěny ve stejné vzdálenosti od továrny a od sebe (cca 2 minuty běhu)
10x zákazník

Princip hry:
Hra je hrána v jednotlivých kolech, hráči jsou rozděleni do rolí. Každé kolo se skládá z fáze nákup (5 minut), distribuce (10 minut), obchodování (30 minut) a zpětná vazba (10 minut). Před začátkem hry se rozdá každému subjektu určitý finanční obnos na začátek (v projektu dostali dodavatelé 10 céček, obchody 15 céček každý, zákazníci 10 céček každý). Jednotlivé fáze poté probíhají následovně:
Nákup:
Továrna na začátku každého kola nabídce část své produkce i s cenami dodavatelům (více, než kolik mají peněz; my začínali s 30 bonbóny za cenu 1 céčko). Dodavatelé si vyberou z nabídky továrny a za fixní ceny nakoupí. Po zbytek kola zůstává továrna zavřená.

Distribuce:
Dodavatelé běží do obchodů a nabízejí své zboží. V tento moment jsou již ceny smluvní. Pokud se dodavateli nepodaří prodat všechno zboží v prvním obchodě, běží k dalšímu. Po uplynutí času se dodavatelé vracejí na předem stanovené místo (neprodané zboží si nechávají).
Během fáze distribuce dochází také k výplatě mezd mezi zákazníky. Ti by měli splnit nějaký jednoduchý úkol, za který peníze získají.

Obchodování:
Zákazníci běží do obchodů, zkoumají nabízené zboží a rozhodují se, co nakoupí. Ceny jsou opět smluvní. Pokud obchod vyprodá veškeré zboží, může jeden obchodník běžet za dodavateli a dokoupit (proto je ideální hrát ve dvojicích).

Zpětná vazba:
Jelikož se jedná o výukovou hru, je vhodné s dětmi na závěr kola probrat, co se událo. Vhodné otázky jsou:
Co zákazníci nakoupili?
Jaké zboží bylo v obchodech k dispozici?
Proč nakoupili zrovna toto zboží?
Který obchod měli nejradši?
Který obchodník vydělal nejvíce peněz?
Který dodavatel vydělal nejvíce peněz?
atd.

Po zpětné vazbě následuje nové kolo, továrna však uvolní lepší či více produkce, jelikož mají dodavatelé větší kupní sílu.

Tipy a rady:

Produkce továrny
Je vhodné, aby měla továrna zboží různých hodnot, například několik kusů v hodnotě 1, několik v hodnotě 3, 5, 10, 30, 50, 150, 200 atd. V každém dalším kole dochází k uvolňování lepších, hodnotnějších věcí, protože dodavatelé mají více a více peněz. Továrna může také jedno kolo uvolnit zboží např. jen pro holky, či kluky - takovéto triky se dobře diskutují během zpětné vazby.

Výplata zákazníkům
Je vhodné výplatu postupně zvyšovat, protože tím bude zaručeno hodnotnější zboží v obchodech.

Pravidla
Je důležité upozornit, že zákazníci nesmí obchodovat přímo s dodavateli a toto pravidlo vynucovat (např. institucí policie). Dodavatelé jsou také jediní, kteří mohou vstoupit do továrny. Dále je třeba dětem vysvětlit, že je proti vlastnímu dobru dodavatelů i obchodů sdělovat jejich nákupní ceny.

Instituce
Je vhodné do hry postupně zavádět nové instituce. Například banku, která obchodům poskytuje půjčky v případě bankrotu. Policii, která hlídá, zda hráči nepodvádějí. V pozdější fázi hry je vhodné zavést prodej na fakturu - obchody i zákazníci mohou zaplatit za nakoupené zboží později. Je možné zavést také jednoduché účetnictví, to se nám však neosvědčilo.

Po několika kolech, dnech je vhodné role vyměnit.
Potřeby: falešná měna, produkce továrny
Hru přidal: Jura
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!