Střet zlatokopů

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 12 až 18
Délka: Neurčitelná
Příprava: Snadná
Zapsáno: 11. 1. 2018 v 20.12
Podobné hry
Hra, v níž se musí ze soupeřů stát zčistajasna spojenci.

Pravidla

Příprava:
Ještě před svoláním na hru je úkolem organizátora vytyčit více méně kruhové herní pole o průměru pěti až deseti běžných kroků.
Po seznámení s pravidly - popsanými v následujícím oddíle, se hráči (zlatokopové) rozdělí na dvě skupiny. Usedlíky a zelenáče. Usedlíků by mělo být třikrát až čtyřikrát méně, než zelenáčů a ideálně by se mělo jednat o nejsilnější hráče. Než se začne hrát, sežene si každý zelenáč svůj poklad (mělo by se jednat o předmět nezaměnitelný s ostatními poklady ani například leckdy všudypřítomnými přírodninami) a předá ho do správy usedlíkům. Usedlíci se po vybrání pokladů přesunou do pole a zde svěřené poklady rozmístí. Zelenáči se přesunou na vzdálenější stanoviště představující jejich novou osadu. Zároveň jsou všichni hráči upozorněni, že až se ozve píšťalka, musí se zelenáči ihned vrátit do své osady.

Hra před zapískáním:
Cíl zelenáčů je prostý. Snažit se získat poklady, které jsou ale v držení usedlíků. Jelikož jsou zlatokopové vybíraví, nespokojí se žádným jiným pokladem, než právě tím, který si na začátku vybrali. Neméně chamtiví usedlíci si ale poklady nenechají jen tak ukrást a zelenáče chytají. Dotkne-li se usedlík zelenáče, musí se chycený vrátit do své osady a jaksepatří si zaklikovat, nese-li přitom již svůj poklad (jiného se nesmí ani dotknout), musí ho usedlíkům vrátit. Má-li štěstí a vynese poklad z kruhu až ke své osadě. Zelenáči by již měli být srozuměni s tím, že jejich vítězství přijde, až najdou svůj poklad všichni.
Velmi důležitá informace: usedlíci nesmí opustit kruh!
Nu, a pak se po přibližně pěti minutách marného snažení zelenáčů ozve píšťalka...

Píšťalka a změna pravidel
Jakmile zazní píšťalka, vypraví se jeden vedoucí za zelenáči a druhý - indiánský náčelník - za usedlíky. Oběma skupinám je vysvětleno, že nyní se hra změnila, neboť ...

Hra po zapískání
INDIÁNI!!! Vybraná skupinka vedoucích obklíčí kruh usedlíky. Jejich pohyb je omezen pouze na úzký pás podél vnější hranice usedlické osady - kruhu. Cílem indiánů je, aby se nikdo nedostal dovnitř, natožpak ven. Koho se dotkne indiánská ruka, ten se musí jít ihned vyléčit do své rodné osady. Případný poklad zůstává ve staré osadě.

ZELENÁČI. Nic se nemění, pořád stejný cíl. Jen zelenáčům lov pokladů nově zatěžují indiáni.

USEDLÍCI??? Chudákům usedlíkům končí zlaté časy, život v obklíčené osadě je tak akorát pro kočku, a taky se doposud patriotičtí obránci kruhu snaží stůj co stůj dostat do nové osady svých dosavadních soupeřů. To je jejich cíl, ochrana pokladů již pro ně není zásadní. Problém je, že aby se usedlík mohl dostat z kruhu, potřebuje eskortu dvou zelenáčů. Jednoho, který ho drží za pravou a jednoho, který ho drží za levou ruku. Jen s tímto doprovodem je oprávněn opustit kruh. Pořád ale může zelenáče chytat, když bude mít tu náladu.

Vyhrát mohou obě skupiny, pokud se všichni usedlíci dostanou do tábora zelenáčů a všichni zelenáči najdou své poklady. Pokud zelenáči najdou a odnesou si všechny své poklady, aniž by byli všichni usedlíci v bezpečí nové osady. Usedlíci prohrávají, zelenáči vyhrávají.
Potřeby: provaz/jiný prostředek vyznačující hranici určité oblasti, odolný artefakt zanedbatelné hodnoty (pro každého hráče)
Hru přidal: Hobit
Zdroj nebo autor: ČCE
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!