Výlety do minulosti

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 2 až 26
Délka: Delší
Příprava: Bez přípravy
Zapsáno: 3. 1. 2021 v 20.12
Cestování časem realizovatelné i při lockdownu.

Pravidla

Legenda


Píše se rok 2020 a většina lidí už je otrávená z toho, že vinou jedné protivné choroby nelze podnikat žádné pořádné akce a dodat tak svému bytí trochu šťávy. Krom toho se kvůli utlumené ekonomice tenčí jejich finanční rezervy, pro nemožnost se stýkat s bližními blednou vztahy a nedostatek pohybu podrývá jejich zdraví. S nepřízní osudu však může pořádně zamávat dlouhé roky zapomenutý vynález Járy Cimrmana, který umožňuje vyrazit na výlet do minulosti, přepsat ji, a zajistit si tím lepší živobytí.

Průběh


Celá týden trvající hra spočívá v tom, že účastníci podnikají výlety do minulosti (plní úkoly) a mění ji tak, aby co nejvíce zlepšili svou přítomnost.
Na začátku je třeba účastníky seznámit s pravidly a nasdílet jim kopii
tabulku
, která na třech níže popsaných listech obsáhne všechny herní údaje.
Hráči a jejich identity
Identita každého z hráčů bude určena následujícími hodnotami

 • Jméno

 • Z hlediska pravidel bezvýznamné přízvisko

 • Čtyři rodové konstanty:

  • Podnikavost

  • Svobodomyslnost

  • Hrdost

  • Divošství


 • Čtyři osobní proměnné:

  • Majetek

  • Popularita

  • Životní naplnění

  • Zdraví


 • Průběžné hodnocení:

  • Životní body

  • Počet splněných úkolů


 • Konečné skóre


Dějiny
Tento list popisuje tři historická období, do nichž se bude možné vracet:

 • První republika

 • Komunismus

 • 90. léta


Každé z těchto období bude definováno čtyřmi společenskými proměnými:

 • Ekonomická svoboda

 • Liberalismus

 • Občanská svoboda

 • Životní prostředí


Výlety do minulosti:
Na posledním listě kluci najdou přehled cca 30 možných výletů do minulosti. Každý výlet bude mít následující části:

 • Název

 • Úkol

 • Možný vliv - když kluci svůj úkol splní, mohou vybrat, jaký vliv bude mít na ČR a jak se tím pádem změní jejich i cizí osudy

 • Údaj o tom, kolikrát ještě může být úkol splněn.


Když hráč výlet absolvuje, pošle na email předem určeného vedoucího zprávu obsahující jméno úkolu, důkaz, že byl splněn (blíže specifikovaný v každém zadání)
a písmeno společenské (ne)změny, kterou by měl způsobit. Vedoucí následně sníží Zbývající vyplnění daného úkolu a aktualizuje společenské proměnné.
Tabulka již sama dopočítá jak se změnilo čí skore.

--Dosti již listů--

Hodnocení hry:
Cílem každého z hráčů je mít na konci hry co největší skóre, to se rovná součinu životních bodů (popřípadě 10, pokud jejich hodnota klesne příliš nízko) a splněných úkolů.
Každému z hráčů tedy prospěje když:
1. Splní co nejvíce úkolů
2. Získá co nejvíce Životních bodů

Životní body:
Životní body každého hráče jsou součtem jeho osobních proměnných.
Každá osobní proměnná se počítá následně (!!vzorec k pochopení nestačí, netřeba se kvůli tomu rmoutit!!):
Osobní proměnná = Rodová konstanta*Geometrický průměr společenských proměnných
(Geometrický průměr množiny čísel je jejich součin odmocněný na jejich počet)
Tento vztah by sotva dával smysl, pokud by každé osobnostní proměnné nepřipadala jedna rodová konstanta a jedna společenská proměnné. V této tabulce se nachází přehled, toho, které hodnoty k sobě patří (omlouvám se za tu velkou mezeru, ale asi s ní nic nenadělám. Šestnáct řádkových zlomů jsem do pravidel rozhodně nenapsal):
Osobnostní proměnná Společenská proměnná Rodová konstanta
Majetek Ekonomická svoboda (Es) Podnikavost
Popularita Liberalismus (Li) Svobodomyslnost
Zdraví Životní prostředí (Žp) Divošství
Životní naplnění Občanská svoboda (Os) Hrdost


Závěrečná poznámka


Úkoly v tabulce jsou značně poznamenány tím, že vznikly pod rukama příslušníků pražské kavárny - mnohé z nich jsou mimo hlavní město těžko splnitelné a jiné zas mají ne zcela politicky a společensky neutrální legendu. Proto si, pokud je váš oddíl odjinud, úkoly určitě projděte a upravte je s ohledem na jeho geografické podmínky.
Potřeby: Vámi spravovaná kopie sdílené tabulky - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KKGhMj8VZ3CKdklMMecVGxqJd2TV97olB7dv58qWgg4/edit?usp=sharing
Hru přidal: Hobit
Zdroj nebo autor: Jelni 175
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!