Povolání

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 18 až 100
Délka: Do 111 minut
Příprava: Náročná
Zapsáno: 17. 8. 2021 v 10.13
Podobné hry
 
Získej vzdělání, vyuč se profesi a pomoz matce Tereze budovat domy milosrdenství po celém světě. U výběru povolání nehleď jen na osobní prospěch.

Pravidla

Cíl hry: Vyhrává ten, kdo postaví nejvíc domů milosrdenství. Nezáleží na tom, v jakém státě.

Základní princip: Hráči chodí na praxi nebo získávají vzdělání, aby nasbírali dostatek bodů jemných dovedností, tvrdých dovedností a zdraví do své hráčské karty. Za tyto body mohou získat některé z jedenácti profesí: kněz, lékař, mafián, obchodník, politik, řeholník, stavitel, umělec, vědec, voják nebo zemědělec. Profese přináší zisk v podobě peněz a slávy. Za peníze a slávu je pak možné postavit domy milosrdenství. Profese je možné libovolně upravit, podobně se nemusí stavět domy milosrdenství, ale cokoliv jiného, co se zrovna hodí do tématu táborové hry.

Praxe je stanoviště s vedoucím, který zadá hráči tři úkoly. Jeden na posílení jemné dovednosti (JD), druhý na rozvoj tvrdé dovednosti (TD) a třetí na utužení zdraví (Z). Pokud hráč splní všechny úkoly, zapíše mu vedoucí příslušné body do hráčské karty, jinak odchází s prázdnou. Praxe jsou čtyři, každá s jinými úkoly a jiným rozdělením bodů. Praxe můžou hráči navštěvovat opakovaně. Po dokončení jedné praxe by ale měli běžet nejprve na jinou praxi nebo do stanoviště týmů, než se opět vrátí zpět na stejnou praxi (aby se rozložil nápor na praxe).

Praxe 1: JD - odpověz správně na otázku z etikety, TD - nakresli vylosovaný předmět tak, aby jej vedoucí poznal, Z - udělej deset dřepů
Praxe 2: JD - odprezentuj neznámý předmět tak, aby jej vedoucí chtěl koupit, TD - zatluč hřebík, aniž by se ohnul, Z - odskákej deset žabáků
Praxe 3: JD - napiš tři věci, za které je vedoucí vděčný, TD - zapamatuj si 8 věcí z krabice, Z - udělej 10 kliků
Praxe 4: JD - napiš tři věci, které by vedoucímu udělaly radost, TD - zazpívej sloku vylosované lidové písně, Z - oběhni zadanou trasu

Úkoly, které vyžadují kreslení nebo psaní, mohou hráči realizovat na svou hráčskou kartu, kde je dost prázdného místa. U těchto úkolů je nutné, aby zapsali nebo nakreslili nové věci, jiné než minule na stejné praxi.

Vzdělání, profese a domy jsou kartičky, které lze získat ve státech.

Stát je místo (strom) označené příslušnou státní vlajkou a leží u něj kartičky. Států je šest: Česko, Indie, Itálie, Tanzanie, USA a Venezuela. V každém státě leží jedna kartička od každé profese (Kartičky, str. 1) a 5 domů (Kartičky, str. 3). V Česku, Indii, Itálii a USA navíc leží 5 kartiček vzdělání (Kartičky, str. 2): v Česku Karlova Univerzita, v Indii Bombajská univerzita, v Itálii Boloňská univerzita a v USA Harvard.

Postup získávání kartiček: Hráč v příslušných státech vyzvedne kartičky, které chce, a běží s nimi ke Komisi. Komisi tvoří aspoň dva vedoucí. Podle typu kartičky provede komise následující akce:

1. Za každé vzdělání dá hráči matematický úkol. Obtížnost volí podle toho, o jak kvalitní univerzitu jde. Pokud hráč úkol správně vypočítá, může si kartičku vzdělání nechat, jinak ji odevzdá komisi.
2. Za každou profesi odečte příslušný počet bodů z hráčské karty. Nemá-li hráč dostatek bodů, profese zůstává u komise. Každý hráč může danou profesi získat maximálně jednou. Tzn. hráč nemůže být dvakrát lékařem, může ale být např. obchodníkem, politikem, knězem i mafiánem zároveň.
3. Za každý dům odečte příslušný počet bodů z týmové karty. Nemá-li tým dostatek bodů, dům zůstává u komise. Pro koupi domu je nutné, aby v týmu byl už aspoň jeden řeholník. Tuto podmínku hlídá komise, která má přehled, kdo už profesi řeholníka získal.

Časový rámec: Hra se hraje na 5 krátkých období po 5-7 minutách. Během období mohou hráči chodit na praxe a získávat kartičky. Na konci každého období se přiděluje zisk ze vzdělání a z profesí. Zisk ze vzdělání (jemné a tvrdé dovednosti) se zapíše do hráčské karty. Zisk z profesí (peníze a sláva) se připíše na týmovou kartu. Během přestávky některý vedoucí doplní domy do států tak, aby jich bylo všude pět.

Příprava: Každý hráč dostane hráčskou kartu (Tabulky, str. 1). Každý tým dostane týmovou kartu, ceník a popisy států (Tabulky, str. 2-5). Do každého státu umístit kompletní sadu profesí a 5 domů z daného státu. Ve státech, kde je univerzita, dát 6 kartiček dané univerzity. Podle počtu hráčů a týmů zvažte větší nebo menší počet profesí, domů a vzdělání. Kartičky vzdělání, profesí a domů je lepší zatavit, aby vydržely tvrdé zacházení během hry. Hráčskou kartu, týmovou kartu i ceník je dobré vytisknout na tvrdý papír pro větší výdrž.

Nečekaný zvrat ve hře, který se hráči dozví až v průběhu hry: Na konci třetího, čtvrtého a pátého období dojde v některých státech k tragickým událostem (Tabulky, str. 6). Pokud žádný hráč z týmu nemá profesi, která by katastrofě zabránila, tým ztratí všechny domy ze zasaženého státu. Oznámení událostí se může posunout i na konec druhého kola, podle toho, jak brzy začnou týmy stavět domy (aby bylo, co bořit). Katastrofy výrazně mění průběh hry a týmy by měly reagovat změnou strategie. Profese, které dříve byly nepotřebné a nevýhodné, budou najednou klíčové.

Zkušenosti z provedení hry: Hra měla velký úspěch, děti byli plné dojmů ještě dlouho po dohrání hry, rozebírali svoje strategie, co se ve hře stalo, nebo co mohli udělat jinak. Nijak zvlášť nenadávali na katastrofy a že jim bereme těžce vydřené domy. To ale bude kvůli tomu, že naše děti už jsou na podobné zádrhely zvyklé. Když jsme podobný prvek použili poprvé, byly emoce hodně velké a výrazy ve tvářích dětí opravdu tragické. Hru jsme hráli s 24 dětmi ve věkovém rozmezí od 9 do 16 let. Hráči byli rozdělení na 3 týmy po 8 hráčích. Vysvětlování a odpovídání otázek trvalo zhruba 30 minut. Samotná hra pak zhruba 60 minut. Jedno období bylo dlouhé 6 minut, zbytek času tvořily přestávky. Chvilku zabralo, než jsme přepočítali všechny zisky a vyhlásili události. Úzké místo hry jsou praxe, kde se nárazově mohou tvořit krátké fronty. Měli jsme dva vedoucí na každé praxi i v komisi (tj. celkem 10 vedoucích) a pěkně to stačilo. Kde to dávalo smysl, nachystali jsme víc potřeb jako jsou kladívka, nebo krabice s předměty, aby mohlo praxi plnit víc dětí najednou. Sloka lidové písně se ukázala jako velmi těžký úkol pro mnoho dětí. U matematických otázek byla úspěšnost okolo 50%.
Potřeby: tabulky, kartičky, charakteristiky států, kladívka, dřevěné hranolky, různé předměty k zapamatování a pro prezentaci
Hru přidal: Jirka
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!