Potravní řetězec

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti
Počet hráčů: 15 až 30
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 6. 3. 2023 v 20.27
Hráči se stávají různými organismy v potravním řetězci. Jejich snahou je utéct před predátorem, opatřit si vhodnou potravu a přežít co nejdéle. Účastníci na konci hry dokáží popsat, jak funguje potravní řetězec a uvědomují si důležitost každého jeho člena.

Pravidla

Lze zvolit jakýkoliv potravní řetězec, pro účely této aktivity byl zvolen následující řetězec: rostlina – mšice – mravenec – žába – čáp

Hraje se na lokalitě, ve které se účastníci mohou s některým ze zvolených organismů běžně setkat. Předpokladem pro realizaci aktivity je předchozí znalost základních informací o organismech zvoleného potravního řetězce a o jejich přirozeném výskytu.

1. Účastníky rozdělíme do 5 skupin: mšice (konzumenti 1. řádu, paraziti), mravenci (konzumenti 2. řádu), žáby (konzumenti 3. řádu), čápi (vrcholoví predátoři).
2. Každá skupina bude mít vytyčené své území o velikosti 2 x 2 metry.
3. Každý jedinec má svůj životní úkol podle toho, v jaké skupině se narodil (na začátku náhodně rozdělíme).

4. Role ve hře:

• rostliny: symbolizují je nakrájená jablka v nádobě umístěné kdekoli v herním poli.
• mšice: živí se rostlinami = za každý snědený kousek jablka oběhne své vyznačené území, doběhne k velké lahvi se sladkou šťávou (medovicí) a trochu jí přelije do vedlejší nádoby. Tento proces opakuje co nejdéle.
• mravenci: staví si mraveniště = hledají v okolí vhodné klacíky, nosí je na společné místo, pokud vytvoří kruhovitý útvar, mohou se do něj ukrýt před predátory; pro přežití musí také přijímat živiny ve formě medovice od mšic = doběhnout k vedlejší nádobě s medovicí a trochu se napijí. Tento proces opakují co nejdéle.
• žáby: pohybují se skákáním; „kvákají“; číhají na mravence a loví je = vytáhnou jim zastrčený šátek. Tento proces opakují co nejdéle.
• čápi: snaží se najít si partnera = vytvořit s jiným čápem dvojici a společně pak postavit hnízdo; loví ropuchy = vytáhnou jim zastrčený šátek, poté hráče opatrně společně dopraví ke svému hnízdu (čímž „zabezpečí potravu pro svá mláďata“). Tento proces opakují co nejdéle.

5. Průběh hry

• Každý*á hráč*ka si za pas upevní svůj herní šátek, který symbolizuje jeho život.
• Hráči jsou náhodně rozděleni do 4 skupin, jejichž početnost nemusí být vyvážená.
• Skupiny stejných organismů se připraví na svém vyznačeném startovním území.
• Zahájí se hra. Každý „živočich“ se snaží co nejrychleji ukořistit potravu (pouze živočicha, který je právě o jeden stupeň níže v potravním řetězci) a zároveň utéct svému predátorovi. Predátor loví tak, že své kořisti ukradne šátek zastrčený za pasem.
• Ukořistěná oběť obdrží zpět svůj vytažený herní šátek a vrací se s ním k lektorovi*ce, kde udělá puntík u svého jména v záznamovém archu.
• Ukořistěná oběť je dočasně mimo hru, cca po 1 minutě jí lektor*ka dle svého uvážení přidělí novou životní roli (řekne jí, jakým živočichem se nyní stane). Hráč*ka si poté opět upevní šátek za pas a odchází na startovní území určeného organizmu a celý proces se opakuje.

6. Vývoj hry

• Po 5 minutách hry jmenujeme 1 hráče, který se na chvíli stane „chorobou“ a má tak pravomoc „napadat“ mšice a čápi. Napadnutí proběhne opět tak, že „choroba“ vytáhne napadnutému „živočichovi“ jeho herní šátek, čímž ho usmrtí. Tuto roli vypouštíme do hry jen na pár minut, zato opakovaně. (Dochází tak k „přirozené“ smrti druhů, které v herním ekosystému nemají žádného predátora.)
• Po 15 minutách začneme všem, kterým přidělujeme novou roli, přidělovat roli žab. (= Dojde k jejich přemnožení. Rychle tedy spotřebují veškerou dostupnou potravu a začnou vymírat.) Tento stav těsně před kolapsem opět vrátíme do rovnováhy tím, že zvýšíme počty mravenců.
• Po 30 minutách hry odstraníme z herního pole nádobu s nakrájenými jablky. (= Zmizí rostliny, které slouží jako potrava mšicím. Nejenom, že mšice brzy budeme nuceni vykázat ze hry, protože nepřijímají potravu, po několika minutách také mravenci nebudou moci přijímat medovici a celý řetězec se postupně začne hroutit.)
• Po 45 minutách hru ukončíme bez ohledu na to, v jaké fázi je.

7. Motivace

• Lektor*ka průběžně sleduje hru. Pokud některý z hráčů jen prchá před predátory a nepřijímá potravu, může být napomenut případně dočasně či zcela vyloučen ze hry. (Stejně jako živočich, který v reálném světě při nepřijímání potravy zemře vyhladověním.)

8. Reflexe
• forma: skupinová diskuze
o Jaké situace během hry v potravním řetězci nastaly a proč?
 Co způsobilo přemnožení žabí populace?
 Jak vypadala situace poté, co z potravního řetězce zmizely rostliny?
o Jak by se pravděpodobně vyvíjela hra, kdybychom ji nyní neukončili?
o V roli kterého živočich jste se cítili nejohroženější?
o Jak jste se cítili v roli mšice či mravence v porovnání s rolí žáby či čápa?
Potřeby: šátek pro každého žáka, 2 nakrájená jablka na malé kousky, záznamový arch pro lektora (seznam jmen všech účastníků), psací potřeby
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!