Co bych udělal*a jako prezident*ka světa? (aneb 17 Cílů udržitelného rozvoje)

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 15 až 30
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 6. 3. 2023 v 21.20
 
Studenti znají čtyři Cíle udržitelného rozvoje a dokáží předkládat argumenty využitelné k prosazování některého z těchto cílů. Studenti chápou pojem “Cíle udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals)” a rozumí jejich významu ve světě. Studenti ví, jaký konkrétní krok mohou ve svém životě ihned uskutečnit pro naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Pravidla

1. Evokace
• Studentům rozdáme po jednom lepícím papírku a vyzveme je, aby si svůj papírek podepsali a napsali na něj, jakou jednu věc by udělali, kdyby se stali prezidentem či prezidentkou světa.
• Papírek si prozatím nechávají u sebe a nijak svou odpověď nesdílí.

2. Uvědomění – 1. část
• Pro první seznámení studentů s Cíly udržitelného rozvoje využijeme krátký film, který zachycuje aktuální globální problémy a přiblížuje důvody vzniku SDGs a smysl, který mají ve světě.
 Red Alert - How to meet the Sustainable Development Goals together | SDG Moment | United Nations - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2023 Google LLC [cit. 20.02.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wXASRXbjR08
• Po shlédnutí videa na viditelné místo promítneme či jinak vystavíme info grafiku k SDGs (příloha).
• Studenty vybídneme, aby vybrali jeden SDG, který by se mohly ucházet o místo „nejdůležitějšího cíle“, tedy je zásadní, abychom jej jako lidstvo řešili prioritně a akutně. Na ikonku vybraného cíle každý nalepí svůj papírek se jménem.
 Lístečky pravděpodobně budou nerovnoměrně rozmístěny. Vybídneme studenty, aby v konečném součtu hlasů zvítězily právě čtyři Cíle udržitelného rozvoje, a to ideálně v co nejrovnějším poměru. Bude proto nezbytné, aby studenti zvažovali více možností a povedlo se jim rozmístit své hlasy rovnoměrně.
 Lístečky se jmény necháváme viditelně nalepené po celou dobu trvání aktivity.
• Studenti se rozdělí do čtyř skupin dle svého předchozího hlasování.
• Každé skupině dáme kompletní znění jimi vybraného Cíle udržitelného rozvoje (příloha 4).
• Práce ve skupině by měla trvat maximálně 10 minut. Zadání pro práci je pro všechny stejné:
 Dobře se seznámit se zněním celého SDG.
 Sepsat důvody, kvůli kterým je skupinou vybraný cíl nejdůležitější.
 Vypsat si argumenty, které pravděpodobně budou mít ostatní skupiny k prosazení svého cíle a vytvořit k nim protiargumenty.
 Vyhledat na internetu či jinak získat základní fakta (např. procento lidí, kterých se problém dotýká; zajímavé statistiky; …) týkající se jejich vybraného SDG.
 Dostupné např. z: https://osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/

3. Uvědomění – 2. část
• Ukončíme skupinovou práci. Studenti vytvoří nové čtveřice tak, že v každé čtveřici bude zastoupen nejlépe právě jeden člen z každé předchozí velké skupiny.
• Ve čtveřici má každý 30 vteřin na to, aby představil „svůj“ cíl, který zastupuje.
• Poté studenti ve čtveřicích asi 5 minut diskutují a snaží se svými argumenty obhájit, proč je právě jejich SDG tím nejdůležitějším.
• Výstupem z diskuze čtveřic by určitě neměl být žebříček seřazených SDGs podle důležitosti.

4. Reflexe – 1. část
• Na stolech jsou připraveny kartičky „pexesa“ (příloha) obrázkem dolů. Žádné dvě kartičky ovšem nejsou shodné.
• Studenti se střídají v otáčení stejně, jako u klasického pexesa, ale dvojici mohou získat pouze tak, že ostatním vysvětlí, jaká je souvislost mezi dvěma otočenými obrázky. Vysvětlovaná souvislost se musí týkat problematiky udržitelného rozvoje (pojem prozatím nevysvětlujeme, necháme studenty pracovat s jejich vlastní interpretací).
 Např. obrázek krávy a vody může student propojit faktem, že k výrobě hovězího steaku je potřeba velké množství vody, nebo skutečností, že krávy jsou dobrými plavci.
• Po vysvětlení se spoluhráči dohodnou, zda odpověď uznají. V případě získání i nezískání dvojice hráč v tomto kole končí a pokračuje hráč po jeho levici.

5. Reflexe – 2. část
Všechny studenty vyzveme, aby po jednom přicházeli k promítnutým SDGs, a:
• v případě zájmu přemístili svůj lísteček na jiný SDG (využijí ti, kteří při diskuzi změnili názor nebo si uvědomili nové souvislosti);
• přečetli, co chtěli na začátku aktivity změnit z pozice prezidenta světa;
• prezentovali svůj vlastní nápad, kterým by mohli přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje v každodenním životě.

6. Tipy a doporučení
• Pexeso lze využít také jako prvek evokace, kdy studenti dvojice spojují na základě svých vlastních představ o problematice udržitelného rozvoje.
• Pokud se chceme věnovat jen vybranému počtu SDGs, můžeme dát studentům na výběr pouze mezi těmito vybranými cíli.
• Během diskuze v malých skupinkách mohou studenti vytvářet myšlenkovou mapu znázorňující propojenost SDGs.
Potřeby: psací potřeby, lepící papírky, vytištěný materiál (příloha)
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!