Záchrana krále

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti
Počet hráčů: 0 až moc
Délka: Do 34 minut
Příprava: Náročná
Zapsáno: 23. 5. 2023 v 21.31
Parametry:
Příběhová hra s pevně uděleným dějem.

Pravidla

Příběhová hra, děti chodí příběhem a snaží se najít čaroděje Merlina.

Příběh:
Texty příběhu:
1: úvod
Jednoho dne se král znenadání rozdušil. Pocítil náhlé onemocnění, které mu nedovolilo normálně fungovat. Svému nejlepšímu lékaři nařídil, aby mu pomohl, ale ani ten nevěděl, co by mohlo být příčinou. Králův stav se stále zhoršovat. Bylo jasné, že jen jediný člověk může krále zachránit. Tím je Čaroděj Merlin, ten je ale již delší dobu nezvěstný. Obávám se, že v celém království by se našel pouze jeden člověk, který by se odvážil vydat na výpravu s cílem najít bájného čaroděje, který by uzdravil nemocného krále.

Tímto člověkem jsi ty. Pokud sis to nerozmyslel tak jdi za břevnovský klášter, aby sis obstaral zbraň.
2: tábor se zbraněmi
Přišel jsi k táborů, kde si máš vybrat zbraň. Máš na výběr mezi mečem, oštěpem, lukem a kuší. Meč se hodí k útoku na blízko. Oštěp je na střední vzdálenost, ale musíte kořist skolit jednou ranou. Luk a kuš jsou na dlouhou vzdálenost. S kuší se snáz míří, ale déle se nabíjí. Luk je rychlejší, ale míření chce trochu tréningu.

Vyber si svoji zbraň.
Poručík ti poradil, abys šel k Břichobrovi, běž k přední bráně a odtamtuď jdi ke schodům, které vedou nahoru, tam se dozvíš co dál.

3: napadení troložížal
Před tebou je troložížalí voják, musíš ho zabít dřív než si tě všimne. Naštěstí je zde munice, kterou můžeš využít a troložížalu odrovnat. Můžeš si ale vzít pouze tři míčky. Buď ale opatrný. Pokud ti dojde munice, nebo tě troložížala porazí, budeš mít problém. Pokud se ti to podaří, pokračuj za Břichobrem.

V případě vybití: Máš štěstí přežil jsi, ale musíš se jít vyléčit do sanatoria. Skákej až do senatoria,.


4: Břichobr
Dorazil jsi za Břichobrem, ten je avšak nerudný a nechce ti nic říct, dokud mu nepřineseš hodinky s vodotryskem. Ty se nacházejí v dračí sluji, ke které se dostaneš pouze když půjdeš k hroudě kamení.


5: hrouda s kamením
Dorazil jsi ke hroudě s kamením, zde leží vzkaz.
Můžeš si vybrat zda zaneseš vzkaz za nutným příjemcem, nebo půjdeš hledat hodinky s vodotryskem (běž mimo cestu směrem k hřbitovu). Pamatuj však na to, že se kdykoliv můžeš vydat druhým směrem.

5b: hodinky s vodotryskem
Dorazil jsi do dračí sluje. Překvapivě zde není drak, zato je zde velká žába. Žába ti však odmítá vydat hodinky, dokud ji nenajdeš po okolí pět schovaných žab(na papírcích po krajině). Když to splníš, můžeš si zde udělat razítko. Pak se vrať k Břichobrovi.

4b: Břichobr s hodinkami
"Tak vy jste je našli?! No dobrá tak já vám teda něco povím. Merlina jsem viděl včera v hospodě U Jelena. "

6: Tasemníka
"To jsem velmi rád že mi donášíš dopis od mého strýce Zmarchroba.Ten měl vždy se všemi dobré vztahy, chodil si popovídat do hospody U Kozoroha. Svou ženu potkal zase u v tamté hospody U Ryb, nebo do hospody U Vah, už si nejsem jistý. ...


7: hospoda U Jelena
" Vítej v hospodě U Jelena! Radši si ale hlídej svůj jazyk. Hospodský nemá rád kritiku a nebojí se to dát najevo. "

Šel si za hospodským se ho zeptat zda neví něco o Merlinovi ale nevěděl nic. Zná prý jen jednoho pána, který by o něm něco mohl vědět. Najdeš ho, když vyjdeš nahoru, tak bydlí u lesa, poznáš ho podle plnovousu.
Že mi smrdí polévka, no počkej já s tebou zatočím.8: Merlin
" Tak vy hledáte Merlina? Znám ho ale ta má hlava děravá, nepamatuji si kde bydlí. Včera jsem s ním byl u Kulatého stolu. Ten se nachází támhle v lese, když půjdeš za cestu a vystoupáš několik metrů, tak jistě najdeš vstup "9: cesta ke kulatému stolu
Cestou ke kulatému stolu jsi narazil na velkou skálu, do které vedou tři chodby. Na zdi je napsáno, cizinče, ať jsi kdo jsi rozvažuj, je jen jedna správná cesta, druhé by byly velmi nepříjemné. Odpověz na otázku, Kdo byl zakladatel Rytířů u kulatého stolu.
A: Robin Hood
B: Artur
C. Merlin

9.A:
Přišel si k místu odkud není jiná možnost odejít než dokud jsi přišel. Je tu také velké stvoření, které vypadá že spí. Po chvilce zkoumání jsi zjistil, že to je jednooký obr s palicí v ruce. Najednou se sesunuly kameny ze srázu. Obr se probudil, chvilku se rozhlížel a pak se jeho pohled upřel na tebe. Rychle si zareagoval a začal utíkat zpátky tunelem odkud si přišel. Obr tě moc dlouho nepronásledoval a vrátil se zpátky.

Doběhni co nejrychleji k předchozímu stanovišti.

9.B.1:
Dorazil jsi do prostorné jeskyně, vzadu vidíš kulatý stůl, pokračuj dopředu.

9.B.2:
Našel si muže. Svíjí se v bolestech a řve o pomoc. Zjistíš, že potřebuje mast proti bolesti. Tu můžeš sehnat na dvou místech, u dědka kořenáře, který bydlí za alejí, nebo u lékárníka ve městě.

9.C:
Jdeš dlouho, nohy tě již bolí, když tu najednou dorazíš ke kamennému stolu, jdeš blíž a vidíš umírajícího lva, všude kolem tebe je sníh a u lva stojí čarodějnice, která lva zabíjí. Pod sebou vidíš rodinu broučku, kteří umírají zimou. Nad sebou vidíš dívku se zlomenou nohou, která mrzne a snaží se doklepat do prázdného domu. Z celého toho utrpení je ti velmi špatně, cítíš že je ti velká zima, upadneš a celý obraz zmizí. Z posledních sil se dostaneš z jeskyně ven a tam padneš vyčerpáním. Napočítej do stejného počtu, který odpovídá tvému věku. Pak můžeš jít do jiné jeskyně

10.Lékárník
Lékárník, odmítá vydat lék proti bolesti, neboť může být při neopatrném zacházením také jedem, pokud ale najdeš jeho ztracené dítě, které se před několika dny ztratilo, je ochoten pro jednu ampuli přimhouřit oko.
11.1:
Při hledání dítěte jsi narazil na tábor kapitána Barbossy, je tam přivázané dítě, je možné, že patří lékárníkovi. Nyní si však musíš promyslet, zda dojdeš do města pro vojáky a tábor dobíjí jiní (A), nebo zkusíš tábor tábor dobít sám (B), nebo se pokusíš tajně dostat ke kůlu, kde je dítě přivázané a osvobodit ho (C.).

Pomoc od vojáků- kapitán ti moc nevěří, ale po dlouhém přesvědčování kývne a s vojáky jde dobít ležení. Zajdi za starostu, ten ti řekne, jak to dopadlo(v sadu u vojtěšky).
Samostatnost- Patnáct proti jednomu, to nemohlo dopadnout dobře. Sice jsi tři zmrzačil, ale pak jsi zakopl a piráti tě svázali. Pokračuj k dalšímu stromu a dozvíš se, co se stalo dále.
Osvobození bez krve- umíš-li udělat kotrmelec, nebo hvězdu či dokonce oboje (udělej je), gratuluji, dokázal jsi dítě zachránit bez problémů, dojdi do města za lékárníkem. Pokud ale neumíš takové kousky, měl jsi smůlu a piráti si tě všimli a svázali tě. Pokračuj k dalšímu stromu a dozvíš se, co se stalo dále.11.1.A :starosta
"Gratuluji, zachránil jsi dceru vedlejšího zemana. Za odměnu si u něj můžeš vyzvednout pytel ovsa."

11.B+C.2
Piráti tě přivázali ke kůlu vedle dítěte, večer tě plánují hodit do vody divokým kachnám a labuťákům. Když se ale přiblížil večer, vidíš krokodýla, který někdy musel sníst budík, jak leze do tábora. Piráti se rozutekli a vám se povedlo rozvázat. Utíkejte do města za lékárníkem.

11.D
"Toto není moje dítě, toto dítě patří zemanovi z vedlejšího území. Doveď jí tam, jistě tě odmění."

Zeman 11.d.2:
“Ty jsi našel moje dítě, ty hrdino. Za to dostaneš pytel ovsa, nebo pokud bys stál o něco jiného.”

12.A
Narazil jsi na dítě, má zlomenou nohu a nemůže chodit. Říká, že je dítě lékárníka. Vrať se s ní do města. (víš jaké to je chodit se zlomeninu, pokud je vás více, zkuste se vystřídat v tom, kdo má zlomenou nohu a navzájem si pomocte dostat do města,pokud jsi sám zkus nohu nezatěžovat).

12.A.2
Lékárník
"Příteli, ty jsi dokázal, najít mé dítě. Na vem si tu lahvičku, ale buď s ní opatrný."
Jdi s ní zpátky ke kulatému stolu.

Muž u kulatého stolu 13
“Díky za lahvičku, již je mi mnohem lépe. Čaroděj Merlin je vousatý plešoun a najdete ho na nahoře . Že jsi u něj byl a tvrdil, že si ho skoro nepamatuje? Merlinovi je již pět set let a má výpadky paměti. Když mu ale řekneš, že je Merlin vzpomene si.“


Merlin
“Já jsem čaroděj Merlin? Vlastně máš pravdu, já jsem zapomněl. Díky za připomenutí. Za králem se ale bohužel vydat nemůžu, mám spoustu věcí na práci. Dám ti ale lektvar, měl by krále uzdravit, zanes ho ke králi. “

Král
“Děkuji ti za lék, díky němu se jistě zmátožím a budu moci pokračovat ve svojí práci.”Senatorium:
Doklopýtal jsi do senatoria, tam se tě hned ujali a začali tě ošetřovat, jenže tvé zranění je silnější než několik škrábanců a proto tě pustí až po třech dnech. To není ideální. Udělej 10 dřepů. Pak se vrať zpátky.


Hodinky s vodotryskem
Dorazil jsi do dračí sluje. Překvapivě zde není drak, zato je zde velká žába. Žába ti však odmítá vydat hodinky, dokud ji nenajdeš po okolí pět schovaných žab(na papírcích po stromech). Když to dítě splní, bude si moct obtisknout razítko na papírek. Pak se vrátí k Břichobratrovi. Brichobratr mu zdělí, že co ví, byl M spatřen včera v hospodě u Jelena(neřekne ale, kde hospoda je) .


Doručení textu
Po doručení textu z hroudy kamení se dítě dozví o všech okolních hospodách.


Milý Tasemníku,
(rady zkušeného ďábla + pokus o Hamleta)
Život je jako divadelní představení, plné různých rolí, scéna a replika. Jsme jen malí herci na této velké scéně, kteří se snaží zahrát svou roli co nejlépe. Avšak, stejně jako každé divadelní představení, i náš život má svůj konec.

Smrt je nevyhnutelnou součástí našeho bytu. Jakmile se narodíme, začínáme umírat. Někdy nás smrt překvapí a jindy nám dává čas se na ni připravit. Je to nevyhnutelná a nepřekonatelná realita, kterou musíme akceptovat.

Ale i přes nevyhnutelnost smrti, zůstává láska. Láska je ta, která nás spojuje s ostatními lidmi a dává nám smysl pro život. Může být někdy bolestivá a zklamání přinášející, ale bez ní by náš život byl prázdný a neúplný. Je to jako krásná hudba, která, nás obklopuje a dodává nám radost.

Tak tedy, příteli, neboj se smrti, ale žij svůj život s láskou a vášní. Snažte se hrát svoji roli co nejlépe a přinést krásu a dobrotu do světa. Ať je tvůj život představením, které stojí za to sledovat. Nevyplýtvat ho na takové zbytečnosti jako já

S pozdravem,
Tvůj milovaný Zmarchrob


Pračka:
Tys to ale vyvedl, s hospodským sis neměl přicházet do křížku. Měl jsi štěstí, že byla blízko stráž která vás odtrhla, jinak bys třeba přišel k újmě. Teď jsi akorát naštval hospodského a proto nepočítej s tím, že ti poradí. Zkus ostatní hospody, třeba ti v nich poradí.
Vítej v hospodě U Kozoroha, je zde poněkud plno, ale nikdo o Merlinovi nic neví.
Vítej ve vinném sklípku U Vodnářů, je zde sice dobré víno, ale o Merlinovi nikdo nic neví.
Vítej v baru U Ryb,je zde sice skoro prázdno, ale někdo zmínil, že se zde občas objevuje někdo, kdo na Merlina nadává, jak je neschopný můžeš za ním zkusit zajít(8).Dědek kořenář:
Dorazil jsi k starému muži, požádáš ho o lék proti bolesti, ale jediné co on má je lék proti bolesti kloubů. Omlouvá se, že lék je drahý a stejně by ti lék nemohl vydat, protože tě nezná a s tímto lékem je třeba zacházet s velkou opatrností.


Je na každé skupině, kolik má vedoucích kteří mohou nahradit papírky. Osobně jsme hráli s tím, že úvod, troložížalu, Břichobrovi, Tasemníka, Merlina, hospodského U Jelena, lékárníka, zemana,muže u kulatého stolu a krále hráli lidé.

Popis toho kam se má jít napište podle prostředí, kde budete hrát.
Potřeby: vytisknuté papírky+míčky
Hru přidal: Klobouk
Zdroj nebo autor: ČCE
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!