www.hranostaj.cz
Cesta se světlem
58%4 hodnocení
Potřeby: svíčky, zápalky
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do tmy
Charakter hry: PohybováNa postřeh / šikovnost
Dokážeš projít skrz řadu nepřátel, aniž by ti uhasili svíčku?
Autor nebo zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.
Motivace:
Světlo je v našem životě velice důležité. Malé děti se tmy dokonce bojí, větší děti dokáží strach ze tmy již překonat nebo se ho úplně zbavit. Tma vyvolává pocity úzkosti, nejistoty a dovolí rozehrát fantastické představy. Jakmile rozsvítíte světlo, jsou stísněné pocity pryč.

Vlastní hra:
Počkejte na soumrak. Rozdělte se na dvě družstva. jedno družstvo se postaví do dvou řad naproti sobě tak, že utvoří uličku širokou přibližně jeden metr. zástupce druhého družstva se postaví se zapálenou svíčkou na začátek uličky, kterou má projít a přitom ochránit světlo svíčky, smí jej chránit rukama i tělem. Protivníci se naopak snaží plamínek jeho svíčky sfouknout. Podaří-li se hráči projít uličkou s rozsvíceným světlem, získá pro své družstvo jeden bod. Postupně procházejí uličkou i ostatní členové držstva. Potom si hráči vymění úlohy. Vítězem se stane to družstvo, které získá více bodů.

Poznámka:
Předem děti upozorněte na bezpečné zacházení s hořící svíčkou. Dejte pozor na horký vosk, jímž si můžete popálit ruce.