www.hranostaj.cz
Velký, statný dub
58%4 hodnocení
Počet hráčů: od 10 do 25
Věk hráčů: Starší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Na ven
Charakter hry: PohybováNa inteligenci / paměť
pamatovák spojený s běháním
Rozdělte děti do několika skupin (max. 5) po pěti. Rozestavte je na cestu nebo na louku tak, aby každá skupina byla v jedné lajně a každý člen skupiny vzdálený přibližně 100 metrů od dalšího. Na začátku řekněte vždy začínajícímu dítěti větu: "Velký, statný, ale přesto ztrouchnivělý dub rostl v jehličnatém lese, kde nerostly žádné jahody, ostružiny ani maliny, jen modrobílé borůvky." Každému začínajícímu členovi skupiny zopakujte větu několikrát, aby si jí stihl zapamatovat. Až bude mít každá skupina jednoho člena, co zná tuto větu, na váš pokyn se ti, co jste jim větu řekli, rozběhnou k druhému členu své skupiny. Tomu budou muset opakovat naučenou větu tak dlouho, až si jí bude schopen zapamatovat. Až se tak stane, vybíhá druhý, aby naučil větu třetího a takto to pokračuje až do chvíle, kdy se větu učí poslední člen skupiny. jakmile se jí naučí, musí vám jí předříkat, jestli tam nemá chybu. Pokud řekne větu správně, jeho družstvo vyhrává. Pokud špatně, počkejte si na skupinu, co skončila na druhém místě. Cílem je co nejrychleji naučit několik dětí větu, aniž by udělaly chybu.

Obměny: pokud byste hráli s menšími dětmi, samozřejmě snižte nároky a větu nějak obměňte, dává docela zabrat ;)