www.hranostaj.cz
Kdo za to může?
71%8 hodnocení
Počet hráčů: od 6
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Pro zasmáníSlovní
Pan farář ztratil ... a může za to ...!
Hráči se posadí do kruhu na židle. Každá židle má svoje označení. 1. židle je židle pro kostelníka, další židle jsou označeny čísly (proti směru hodinových ručiček=židle vpravo od kostelníka je 2, další 3 další 4 …) předposlední židle je pro kaplana a poslední židle pro pana faráře.
Označení židlí se nikam nepíše, všichni si ho pamatují =)

Hru začíná kostelník větou: "Pan farář ztratil xx a může za to yy!"
(xx = jakákoli věc, např. bačkory, zápisník, tužku …)
(yy = nějaké číslo nebo kaplan nebo farář).
Ten, kdo sedí na židli s tímto označením, řekne hned jiné číslo, a tak to pokračuje dál, dokud se někdo nesplete.
Jak se může hráč splést?
- řekne číslo, které tam není
- neřekne nic
- odpověď trvá moc dlouho (před začátkem hry je nutné si ujasnit, jak rychle musí odpovědět. Např. do 3s.)

Ten, kdo se splete, jde si sednout na 1. židli a stává se z něj kostelník. Ostatní se posunou o jednu židli dál. Označení židlí však zůstává!
Názorná ukázka ze hry:
Kostelník: „Panu faráři se ztratilo kolo od auta a může za to 5.“
5: „kaplan“
Kaplan: „sedmička“
7: „jednička“ - jednička není, protože to je kostelník, ten, kdo seděl na 7 odchází na 1. židli a 6 se posouvá na 5, 5 na 6 … kostelník na 2.

Cílem každého hráče je dostat se na místo faráře.
Hra se dá hrát opravdu dlouho a čím déle se hraje, tím více záludností děti vymýšlejí.
Alternativní pravidla
Joni: My jsme hru hráli na stejný princi, ale rozdíl byl v tom, že jsme neříkali hned jiná čísla, ale hra začínala takto... farář začal jakékoli vyprávění, až pak nenápadně řekl jedno číslo. To číslo muselo zareagovat, popřít tu větu a pokračovat ve vyprávění po svém. Až do té doby než řeklo další číslo.. Pokud člověk nezareagoval, nebo řekl číslo faráře, vikáře, nebo kostelníka, šel na post kostelníka a všichni se o jedno místo posunuli. Farář opět začínal své vyprávění. Vikář seděl před farářem, a účelem každého člověka je zůstat co nejdéle na postu faráře. Faráře lze vyřadit ze své pozice tak, že se splete, nebo že někdo použije slovo farář a on si toho nevšimne.
Narcil: My hrajeme s variantou, že každý má své pevně stanovené číslo, ovšem když někdo sedí na pozici faráře, tak nemá číslo, ale je ,,farář" (platí i u kostelníka a kaplana), tzn. někdo může jít na místo kostelníka i když řekne číslo, které ve hře je, protože to je farář
Komentáře
...: Je to opravdu skvělá hra, jednou jsme se do toho opravdu zažrali a asi tři hodiny jsme diskutovali o všemožných věcech.
Vodňýk: Přijde mi, že pokud se nedá žádné omezení, všichni to šijou do faráře a mají to bez přemýšlení...
S malou změnou - můžeš říkat pozice co jsou max. o X výše než ty (X=3,4..podle počtu lidí)- je to dramatičtějčí a snadněji dojde na chybu, která ani není nahoře v chybách zapsaná, ale měla by být:
Hráč se také spletl
-pokud řekl svou pozici

PS:pozice pod sebou můžu říkat bez omezení....
Elen: skvělá hra, hrajeme ji na spolču už tolik let a pořád má úspěch;)