www.hranostaj.cz
Hry s ohněm
50%2 hodnocení
Potřeby: sirky, dřevo apod.
Počet hráčů: od 2 do 30
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: Na postřeh / šikovnost
Kdo je dostatečně zručný, aby rozdělal oheň bez sirek? Nebo zamaskoval ohniště tak, aby nikdo nepoznal, kde se předtím vařilo?
To, jak je kdo schopný v rozdělávání a práci s ohněm můžeme vyzkoušet pomocí některé z těchto her.

* Úkolem je rozdělat oheň pomocí co nejmenšího počtu sirek
* Každý dostane (nebo si sežene) stejné (malé) množství dřeva a chrastí a k rozdělání nemůže použít žádné jiné
* Každý dostane (nebo si sežene) stejné množství dřeva, pomocí kterého musí co nejdéle oheň udržet (dokud hoří plamenem)
* Na dvou klacíkách je ve výšce asi 50 – 60 cm uvázán provázek. Úkolem je rozdělat pod ním takový oheň, aby provázek přepálil. Provázek by měl být z nějakého přírodního materiálu (ne barevný, umělohmotný) a není dovoleno jej přepalovat žádným jiným způsobem
* Transport ohně: po rozdělání je úkolem oheň přenést (asi 500 metrů) a tam znovu zažehnout (3 minuty udržet plamen)
* Rozdělat oheň bez sirek
* Je právě po vytrvalých deštích (případně stále ještě prší)
* Uvařit čaj a potom ohniště zamaskovat tak, aby druhé družstvo nepoznalo, kde se předtím vařilo
* Kolem ohniště je kruh o průměru 2 m, úkolem je rozdělat v ohništi oheň, aniž by člověk vstoupil do kruhu
* Každý z družinky je nějak postižen (nemůže mluvit, má jen jednu ruku, nevidí…)

Samozřejmostí je, že se na oheň používá pouze dřevo+chrastí (nikoli papír, seno, listí apod.), které si každý najde sám v lese (kde není řečeno jinak). Dodržujeme bezpečnost: nerozdělávat oheň v lese, v případě velkého sucha mít po ruce kyblík s vodou apod.
Alternativní pravidla
Špalek: K transportu je velmi atraktivní aktivitka oheň na vodě. Samotné přepravě tedy předchází tvorba minivoru, na kterém oheň popluje. Plovoucí ohniště pak plavíme přes rybník, či jinou větší vodní plochu.
Špalek: U nás na táboře je to připouštěcí zkouška pro tři orlí pera.
Člověk dostane poleno suchého dřeva 60 cm dlouhé a tak 10 cm v průměru. Pak má sekeru, 3 sirky, kotlík, litr vody.
Za 15 minut musí rozdělat oheň a uvařit litr vody. Pouze za použití výše uvedených věcí. Tzn. veškeré dřevo si prvně musí ze špalíku naštípat, udělat třísky... A pak topit a foukat a topit a foukat... Je to celkem tvrďárna, pro skauty můžete nechat čtvrt hoďky, pro rovery 10 minut.
Komentáře
B.: Tak právě proto by se to měly naučit, ne, Vodníku?
vodníkvodník: Oheň a práce (hry) okolo jsou bezpochyby zajímavou činností. Avšak bohužel v dnešní době už se najde jenom menší počat dětí, které dokážou vůbec oheň rozdělat.