www.hranostaj.cz
Art – invest
50%2 hodnocení
Potřeby: papíry A4, tužky/pera, kolíčky, provázek, žetony, obálky, výtvarné potřeby a pomůcky
Počet hráčů: od 10 do 30
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Zážitková / inscenačníRukodělková / tvořivá
Soutěž jednotlivců. V simulovaném tržním prostředí hráči předkládají umělecké projekty do konkurzu a následně je vybráno několik projektů, které jsou realizovány.
Autor nebo zdroj: zlatý fond her II.
Cíl:
Rozvoj tvořivosti, argumentace, asertivity a týmové spolupráce.

Realizace hry:
V úvodu jsou účastníci seznámeni s jednotlivými fázemi hry:
1. fáze KONKURZ – Účastníky seznámíme s podmínkami konkurzu a předáme jim je v tištěné podobě. Zadání
připravíme podle výsledku, jehož chceme dosáhnout, a materiálu, který máme k dispozici. Příkladem zadání může být
výzdoba střediska, vytvoření sochy, monumentu či jiného díla, jež použijeme v jiném programu. Zmíníme se o
možnostech realizace – výtvarných pomůckách a materiálu.
2. fáze PROJEKT – Každý „umělec“ vypracuje a předloží vlastní projekt, jehož tvorba je ohraničená limitem 30 – 45
minut. Všechny projekty (popisy, náčrty …) formátu A4 jsou potom zveřejněny a vystaveny.
3. fáze VÝBĚR – Všichni účastníci obdrží stejný počet žetonů (5 – 10), které podle svého uvážení rozdělují mezi
projekty, do obálek, jež jsou pod každým zveřejněným projektem. Kritériem výběru je zájem podílet se na realizaci.
Uskutečněno bude totiž pouze několik projektů, které obdrží nejvyšší počet žetonů. V této fázi, trvající 30 minut, mezi
sebou autoři projektů diskutují a argumentují ve snaze prosadit své plány i předjednat spolupráci na cizích.
4. fáze TVORBA TÝMU – Vyvěsíme výsledkovou tabuli, kde jsou podle úspěšnosti seřazeni autoři a jejich projekty.
Autoři 3 – 5 nejlépe ohodnocených projektů mezi sebou licitují o možné spolupracovníky pro realizaci projektu. Mají
k dispozici žetony získané za své projekty. Vybraní členové týmu pak s sebou přinášejí nejen své schopnosti, dovednosti,
ale i reinvestovatelné žetony. Licitace je řízena režisérem hry.
5. fáze REALIZACE PROJEKTŮ – V této fázi je třeba zejména hlídat čas, koordinovat přidělování materiálu a
zapůjčování nástrojů.
6. fáze VERNISÁŽ – Vhodnou podmínkou zahájení závěrečné vernisáže je uklizení „epicenter tvořivosti“ jednotlivých
realizačních týmů. Každý tým představí svůj objekt tvorby a přítomným „znalcům umění“ nechá dostatečný prostor pro
vstřebání dojmů, otázky a vyslovení názorů k dílu. Po skončení hry doporučujeme zařadit rozbor hry s cílem rozebrat
zkušenosti, prožitky a pocity z jednotlivých fází programu.