www.hranostaj.cz
Pentagonála
79%27 hodnocení
Potřeby: Kartičky se seznamem lidí, které je třeba zabít, zbraně
Počet hráčů: od 5 do 5
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Nezávislé na prostředíNa ven
Charakter hry: BojovkaS násilnými prvkyZážitková / inscenačníTáborový den / hra na pozadí
Zabij ostatní čtyři spoluhráče než tě dostanou
Autor nebo zdroj: Napsal a na vlastní kůži vyzkoušel v oddíle SKASAPA: Evžen Bílek – Brtník 20. 7. 1994
Napsal a na vlastní kůži vyzkoušel v oddíle SKASAPA: Evžen Bílek – Brtník 20. 7. 1994

Co znamená slovo: Pentagonála?
Dle Naučného slovníku označuje slovo „pentagonála“ řeckou číslovku 5. Kromě toho se slovo penta používá téměř ve všech jazycích, jako první část složených slov s významem pět, pěti…
Například: Pentagon – pětiúhelník.

V našem případě slovo Pentagonála je použito jako název hry, které se účastní pět hráčů. Hra Pentagonála má svůj původní základ už ve starém Římě. Za ta léta nánosu času se už dávno zapomnělo, kterého šprýmaře napadlo přenést jednu stolní hru do reálu. To znamená, že hrací desku zaměnil s arénou amfiteátru a kostěné figurky nahradil živými lidmi.

Kde se získali zájemci o tuto hru? Na základě studia původních pravidel se dá lehce usoudit, že spotřeba hráčů pro jedno kolo hry byla obrovská. Ve starém Římě však tyto problémy neměli. Otroků a zajatců získaných při výpadech do barbarských zemí bylo vždycky dost.
Tak se stalo, že na začátku každého kola hry, stálo proti sobě pět hráčů, pět zbraní a na konci vždy jen jeden vítěz. Tak si jeden z pěti zúčastněných hráčů vybojoval svobodu a právo žít. Ostatní, bohužel, odešli hledal štěstí do jiných životů.

Současná podoba PentagonáIy je však už jiná. Stále však zde platí jedno z původních pravidel: „Vyřaď ze hry své ostatní protihráče a to tak šikovně, aby oni nevyřadili ze hry tebe." Prostředky a způsob, jak toho docílit, jsou však už úplně jiné. Jaké? Zahrajte si hru Pentagonálu a dozvíte se je.

Hra pochází ze stejného zdroje jako známá hra jménem Most.

Úvod ke hře

Pravidla hry jsou tajná a seznámí se s nimi jen ti, kteří budou hru hrát. Hraje pět hráčů. Úkolem každého hráče je vyřadit své ostatní protihráče ze hry tak šikovně, aby oni nevyřadili jeho.
Hraje každý proti každému. Každý hráč se snaží vyřadit ostatní podle seznamu jmen jeho protihráčů, který obdrží na začátku hry. Dané pořadí jmen musí hráč dodržovat. Každý seznam má jiné pořadí jmen. Každý ví, kdo hraje v jeho skupině. Zná také jeho pořadové číslo.

Každý má svůj seznam s pořadím.jmen jak musí postupovat, ale nikdo nezná seznam pořadí, kteří mají jeho protihráči.
V družstvu je na začátku hry pět lidí a možnost volby pěti druhu zbraní. Každý hráč může použít na každého protihráče jen jeden druh zbraně dle svého vlastního uvážení. Po úspěšném použití zbraně (v útoku či při obraně) nesmí tuto zbraň již v dalších soubojích použít.
Vítěz je pouze jeden.
Hra je omezena časově.
Hrát se začíná jednu hodinu po rozdělení pořadí. Jedno družstvo: pět lidí, tj. jedno kolo hry.

Rozdělení pořadí

Použije se k tomu hrací deska ve tvaru pětiúhelníku. Přidělení pořadového čísla a seznamu pořadí se děje o samotě, pouze v přítomnosti rozhodčího a hráčů.

Postup

Hráč si podle hracího plánu vybere číslo od 1. do 5. a současně si zvolí jednu barvu z pěti možných barev (červená, zelená, oranžová, modrá a žlutá). Na základě volby příslušné barvy a čísla získá hráč i příslušný seznam se jmény svých protihráčů, dle kterého musí své soupeře vyřazovat ze hry. K dispozici je 25 kombinací čísel od 1. až do 5. a lze proto vytvořit celkem 25 seznamů. Tyto kombinace jsou známy pouze rozhodčímu hry. Poté, co si účastníci jednoho kola vyberou příslušnou kombinaci čísla a barvy, rozepíše rozhodčí o samotě seznamy pro jednotlivé hráče na kartičky na nichž také vyznačí čas zahájení příslušného kola hry. S pravidly hry PENTAGONÁLA jsou hráči seznámeni potom, co si vyberou své pořadí na seznamu. Pravidla hry se nesmějí porušit. Který hráč poruší pravidla je okamžitě vyřazen ze hry. Současně může probíhat i několik kol PENTAGONÁLY. Každé hry se samozřejmě účastní jiní hráči.

Pravidla

Každé kolo Pentagonály trvá 48 hodin čistého času. Hraje se všude a nepřetržitě. Výjimky jsou uvedeny níže. V případě ohrožení hráče (to znamená: tehdy kdy je napaden jiným hráčem tzn. útočníkem) může napadený hráč nejdřív bránit sám sebe a tím svůj seznam s pořadím útoků změnit. Po zažehnání ohrožení, či odvrácení útoku, postupuje hráč dále dle svého seznamu.
Lze předpokládat, že za nedlouho bude v seznamu málo lidí. Informace o tom, kdo je vyřazen ze hry a kdo není, podává pouze rozhodčí. Vítěz souboje oznamuje své vítězství také pouze rozhodčímu. V praxi se nám osvědčilo, když hráči měli na hlavě čelenku nebo šátek, které po vyřazení sundali. V případě probíhajícího souboje dvou hráčů (útoku), nesmí ostatní protihráči využít příležitosti a varovat, či přerušit jejich souboj svým vlastním útokem. Výjimka je jenom tehdy, když se tak stane náhodně a přerušení útoku zaviní někdo jiný, nezúčastněný hry. V tomto případě měl útočník dávat více pozor na své okolí a zmaření jeho útoku je jeho chyba.
Vyřazení účastníci z probíhajícího kola hry do dalšího průběhu hry už nijak nezasahují.
Jestliže není výsledek útoku jednoznačný, akce se nuluje a souboj začíná za 45 minut znovu (pokud do té doby není jeden z hráčů vyřazen jiným dosud hrajícím). Rozhodčí v tomto případě neradí a nesoudí kdo měl pravdu a kdo ne. Jestliže se oba dva soupeři nemohou nebo nechtějí dohodnout o výsledku útoku, jsou automaticky vyřazeni oba dva ze hry. Zákaz hry je ve stanech a příbytcích hráčů nebo ostatních lidí, na toaletě či jiných příležitostech jako jsou nástupy na táborech nebo hrací doby celotáborové hry. (Omezení se upraví dle místních podmínek kde se hraje PENTAGONÁLA. Je možné hrát Pentagonálu pro drsňáky při které se hraje úplně všude.)
Je zakázáno manipulovat s věcmi svého soupeře a využívat je k vylákání či zneškodnění jejich majitele.
Hraje se nepřerušovaně po celých 48 hodin. Jediné místo, kde může být napadený v klidu je jeho příbytek a toaleta.
V případě, kdyby byli v jednom příbytku dva protihráči, je pro ně neutrální zóna v rozsahu tří metrů okolo něj. Jestliže vzniknou pochybnosti o správné vzdálenosti pro vedení útoku, nechť si hráči příslušnou vzdálenost sami odměří. Počátek zóny je obvodová stěna příbytku. (Toto pravidlo platí pouze tehdy, jestli dojde k souboji mezi těmito dvěma hráči. Pro ostatní hráče toto omezení neplatí.)
Je zakázáno, aby se dva nebo ostatní hráči domluvili proti jednomu. Každý hraje samostatně na vlastní pěst.
Taktéž žádný z hráčů nesmí požádat otevřeně někoho jiného o pomoc, či jinak se dohodnout a využít nehrajícího k vyřazení svých protihráčů. Samozřejmě je to něco jiného v případě, kdy dotyčný použije lsti.
Útočník nemusí dat nijak najevo, že je na válečné stezce, a nemusí předem svého protihráče upozornit na možnost útoku z jeho strany.
Vyhrává ten z pětice hráčů, který zůstane poslední nevyřazený.
V případě, kdy po vypršení limitu 48. hodin omezující jedno kolo hry zůstane větší počet hráčů, lze hrací dobu nastavit o další hodiny. V nastaveném čase se však už hraje bez omezení. Nová pravidla určí rozhodčí hry.
Zbraně

Zbraně lze měnit dle ročního období, či místních podmínek kde se hraje PENTAGONÁLA. Uvádím zde malý příklad.

1. Vylít někomu vodu za krk. Vyřazený musí mít mokrá záda. Pozor, útočník ho nesmí postříkat. Útok musí být veden z bezprostřední blízkosti a musí být použity minimálně 3dl vody. Zákaz ve studeném a deštivém dni (určí rozhodčí hry). V zimě vodu může nahradit sníh.
2. Sundat někomu z hlavy čepici, šátek nebo čelenku.
3. Připíchnout někomu na košili, tričko nebo plavky kolíček na prádlo.
4. Zasunout za košili, kalhoty, plavky či tepláky smrkovou větvičku. Min. 20 cm dlouhou. Větší část větvičky musí být zastrčena tak, aby nevypadla.

5. Zasunout za košili, kalhoty, plavky či tepláky jednu kopřivu. Pozor, nesmí vypadnout.
6. Šiska za kalhoty, trenky atd. nesmi vypadnout.

Kombinace čísel a barev pro vytvoření seznamů s pořadím hráčů

Je dán seznam pěti hráčů. Pro příklad uvedu Filip, Katka, Jirka, Petr a Lucka. Každý hráč si vybere kombinaci barva + číslo. Od toho se odvíjí pořadí. Např. Petr s vybere kombinaci oranžová 2. (23415) Potom jeho pořadí lidí, které má zabít bude vypadat takto:
2. 3. 4. 1. 5.
Filip Katka Jirka Petr Lucka

Nemůže ale vyřadit sám sebe a proto se pořadí posouvá. Výsledný seznam jmen pro vyřazení vypadá takto:

1. Filip
2. Katka
3. Jirka
4. Lucka

Petr nesmí zabít Jirku, než zabije (nebo ji zabije někdo jiný, kdo ji má na seznamu) Katku a Filipa. (Filipa jako prvního).


Barva/číslo 1. 2. 3. 4.
žlutá 12345 21354 31254 51423
oranžová 13254 23415 31452 52314
modrá 14235 23451 32451 52413
červená 15243 24315 43521 53412
zelená 15234 25314 45312 54321

Celkem je možné sestavit 25 kombinací různých seznamů s pořadím hráčů. Tato tabulka by měla být známa pouze rozhodčímu.

Bylo by dobré, aby si hráči v dalším, opakovaném kole hry vybírali vždy jinou kombinaci.

Je zakázané, aby někteří z hráčů měli stejnou kombinaci čísel a barev. Zkrátka v jednom kole PENTAGONÁLY musí být pět různých seznamů.
Komentáře
OpicakuzOpicakuz: Videokázka ze hry Pentagonála je v táborovém videu oddílu Poutníci v čase 21:05 – 24:34. K přehrání zde: https://youtu.be/p7VlX--agAU?t=1265
OpicakuzOpicakuz: To Anka: oběť může jen utíkat. Bránit se může pouze v případě, že by měla na kartě pokyn "zabij toho, kdo na tebe právě útočí". Ale to je pak útok a ne obrana. :-)

Prost nejlepší obrana je útěk.
SEV: Při více lidech můžete zvolit alternativní verzi a to takovou, že si každý vylosuje jméno někoho dalšího a k tomu si vylosuje způsob, jakým dotyčnýho zabije. V momentě útoku můžou být v jedné místnosti nebo v okruhu 20m jen útočník s obětí. Pokud se útok povede, tak oběť ve hře končí a útočníkovi předává lísteček se svou obětí a způsobem zabití. Vyhrává ten kdo přežije jako poslední a speciální cena pro toho, kdo zabije nejvíce lidí. Seznam způsobů zabití zná jen rozhodčí, který se hry nezúčastní. Dá se vymyslet prakticky cokoliv. Já jsem měl jednou "zabij svou oběť troubou" -> jakože jsem ji musel nalákat k troubě a otevřít ji tak aby se mé oběti ty dvířka dotkly. Při pokusu si má oběť zavolala kamarádku, jako na obranu, aby v místnosti bylo víc lidí a tím pádem jsem promrhal jediný pokus protože mě to prozradilo. Takže je dobré, aby si to útočník hodně dobře naplánoval.
Anka: Skvělé :)
Jen mi není zcela jasný systém souboje - vždy je jeden mrtvý? Tzn. napadený se může bránit silou a zabít útočníka jeho vlastní zbraní? Nebo může jen utéct a útočník čeká na další příležitost?
Sawyer: Je pravda, že na to, jak je hra poměrně jednoduchá, jsou ty pravidla neúměrně dlouhý...Když pominu to, že prvních zhruba 7 odstavců je v podstatě zajímavost, která by se dala dát nakonec, tak i tak tam je spousta zbytečností, občas je to vysvětlený tak zbytečně podrobně, jako by to měla číst světluška...
Opicakuz: To Miki: Zkusit to můžeš, ale je to pak dobrý psycho! :-)

My to dělali tak, že jsme všechny rozdělili na pětice a ty hráli mezi sebou.
Miki: Myslíte, že by se ta hra dala hrát jako celotáborovka např v 25 lidech a každý by měl seznam 24 lidí?
Pionýři Josefov: To vypadá jako výborná hra, zkusím ji letos na táboře.
OpicakuzOpicakuz: Když nemáš zájem o celkem dobrou hru, nečti pravidla. Je to jednoduché.
Tchoř: přesně já taky :D sem línej
Medik: Škoda že jsou ty pravidla tak dlouhý, jinak bych si je možná i přečet %-)