www.hranostaj.cz
Hackerský souboj
77%13 hodnocení
Potřeby: kancelářské sponky (hromada); balící papír pro centrálu (5x); popisky stanovišť (papíry s nápisy WINDOWS, ACROBAT, WORD, EXPLORER); karta s časy děr; lístky s napsanými velkými písmeny (každý uživatel má jiné písmeno, pro každého uživatele jsou potřeba 3 lístky s jeho písmenem) - tzv. “klíče”; eurofolie (4x); přenosná lékárnička
Počet hráčů: od 12 do 40
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováHoničkaSportovníHra pro učení či vzdělávání
Půlhodinová běhačka dvou družstev - uživatelů počítačů, kteří se snaží záplatovat své počítače a hackerů, kteří se snaží zneužívat bezpečnostních děr. Z edice LiveOnLine
Autor nebo zdroj: http://www.liveonline.cz/?p=aktivita_hackeri
Cíle aktivity

- Pochopit princip věčného souboje mezi hackery, kteří se snaží odhalit bezpečnostní díry systémů a aplikací a jejich tvůrců, kteří se je sna­ží včas záplatovat.
- Rozhýbat ztuhlá těla po sedavých aktivitách.

Motivace

Podle nálady účastníků můžete zařadit scénku o útoku hackerů na bezpečnostní díru a pak strukturovaně vysvětlit pravidla.

Popis

Jsou dva týmy - hackeři a uživatelé. Hackeři se snaží zneužít bezpečnostních děr, které se postupně objevují v 3-4 různých programech: Explorer, Acrobat, Windows a Word.

Cílem uživatelů je uchránit své programy před útokem hackerů. Poměr členů týmu Hackeři vs. Uživatelé je zhruba 1:2, rozhodně ve prospěch uživatelů. Pro identifikaci uživatelů mákaždý své jednoznačné písmeno.

Ve hře je jedno centrální stanoviště ("centrála") a pak jedno stanoviště pro každý napadnutelný SW ("program"). Programy od sebe nemusí být příliš vzdálené, důležitá je dobře nastavená vzdálenost mezi centrálou a programem. Na každém stanovišti programu je jeden organizátor, který má před sebou tabulku všech uživatelů označené písmenem, které identifikuje uživatele.

Podle předem daného scénáře, který hráči neznají, se v předem dohodnutý moment objevují bezpečnostní díry v programech (v příloze). Všichni organizátoři mají na papíře napsané přesné časy, ve kterých se jednotlivé díry objevují (musí tedy mít velmi dobře sychronizované časy, například tak, že jeden z organizátorů pravidelně každou minutu zapíská).

Pravidla pro Organizátory:

Jakmile se objeví díra, oznámí to hlavní organizátor a zapíše čas obje­vení díry na seznam děr na centrále. Zároveň organizátor, který zodpovídá za program, ve kterém se objevila díra, udělá na karty všech uživatelů jed­no prázdné kolečko symbolizující nezáplatovanou díru (díry, které se obje­vily na jiných programech, může ignorovat).

Na centrále jsou kromě seznamu všech bezpečnostních děr také dvě kar­tičky („klíč“) pro každého uživatele. Na kartičce je písmeno uživatele. Jednu kartičku navíc (svého písmene) má každý uživatel na začátku hry u sebe.

Hra trvá přesně 30 minut.

Pravidla pro Hackery:

Hacker se nejprve musí zmocnit klíče uživatele, kterého chce napadnout tím, že ho doběhne a dotkne se ho (při vysvětlování pravidel zdůrazníme bezpečnost). Uživatel je povinen vydat mu klíč, pokud ho má. Potom doběhne na místo zvoleného programu, organizátorovi na stanoviš­ti ukáže klíč uživatele. Organizátor vydá tolik „bodů“, kolik nezáplatovaných děr daný uživatel má. Zároveň do tabulky onoho uživatele napíše stejný po­čet „trestných bodů“.

Hacker se po každém útoku musí vrátit na centrálu, kde musí vrátit klíč. Na stanovištích a nejméně 5 metrů kolem centrály je ochranná zóna, kde hackeři nesmí útočit na uživatele.

Pravidla pro Uživatele:

Uživatel vyběhne z centrály ke zvolenému programu, který chce zápla­tovat a snaží se, aby ho po cestě nedoběhl hacker. Pokud ho doběhne hac­ker, musí mu vydat svůj klíč a vrátit se do centrály pro nový (pokud tam už žádný není, čeká, až se nějaký vrátí). Jakmile doběhne se svým klíčem na místo stanoviště, přeškrtne organi­zátor všechny díry, které má daný uživatel nezáplatované - tím je zazápla­toval.

Uživatel se po každém záplatování musí vrátit na centrálu.

Konec hry:

Z hackerů vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.
Z uživatelů vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů.
Hra má tedy dva vítěze.

Naše zkušenosti:

Pravidla, ač nejsou složitá, vyžadují strukturované a pečlivé vysvětlení, aby bylo zřejmé, že všichni je před aktivitou chápou. Měli jsme poměrně velkou potíž vysvětlit princip klíčů - kdy je nutné je odevzdat, kde vzít nové a podobně. U samotné hry jsme dodatečně zjistili, že pravidlo o ochranné zóně (nejméně 5 metrů) je zcela kritické, jeho nezavedení disbalancuje hru (hackeři prostě čekají u centrály, až se někdo vrátí). Doporučujeme proto zavést ochrannou zónu výrazně větší, aby uživatelé měli možnost přes "blokádu" hackerů do centrály proběhnout.

====================
Hra byla vytvořená v rámci projektu LiveOnLine, který byl podpořen Nadací Vodafone a FSV UK
Komentáře
Vodňýk: Není ošetřeno, co se stane na konci s nezazáplatovanými děrami v programech. Pokud jsou prostě ignorovány (což mi dle pravidel vychází) pak nevím, proč by se měl uživatel vůbec snažit o záplatování. Dokud bude sedět s klíčem na centrále tak se mu nic nestane.
Řešní bych viděl několik
1)trest na konci - 2x či 3x tolik trestných bodů jako děr na konci hry.
2) trest v průběhu - pokud máte více než x (5?) děr, získáte při každé nové trestné body
3) trest od hackerů - pokud máte více než x (5-8?) děr, může vás hacker napadnout i bez klíče a umaže vám tak jednu díru.
Hafka: Zajímavá hra, jen mi trochu není jasné, co se děje v prvních 5 minutách než se objeví první díry??