www.hranostaj.cz
Tři zmije do tábora
50%3 hodnocení
Potřeby: motouz, lano či vrbové pruty
Počet hráčů: od 20
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováBojovkaNa postřeh / šikovnost
Propliž se terénem, nenech se chytit a umísti do soupeřova tábořiště zmiji.
Autor nebo zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.
Obě skupiny si vyhledají v lese několik set metrů od sebe vzdálené tábořiště, jehož hranice vytyčí motouzem, větvičkami apod. Tábořiště střeží strážní vzdálení alespoň 100 m od sebe.
Hráči, kteří vynikají v plížení, dostanou zmije, aby je dopravili do nepřátelského tábora a skryli je tam. Ostatní hráči se mohou také plížit, aby spletli soupeřovy strážné a odvrátili tak pozornost od těch, kteří se plíží se zmijemi.
Strážní jsou označeny bílými páskami. Dotknou-li se hráče druhé strany, stává se jejich zajatcem a je povinen do ukončení hry zůstat v jejich táboře. Za každého zajatce ztrácí jeho skupina jeden bod.
Skupiny mohou na svém tábořišti slídit po ukrytých zmijích. Najdou-li je, nezíská za ně protivník žádný bod. Nenajdou-li je, získává soupeřova strana za velkou zmiji 30 bodů, za střední 20 bodů a za malou 10 bodů. Vítězí skupina, která získá více bodů.

,,Zmije" lze vyrobit rozstříháním starého lana nebo z vrbových prutů. Velikost tábořišť, počet hlídačů, počet zmijí a délka hrací doby se odvíjí od počtu hráčů.