www.hranostaj.cz
Katastrofa
61%6 hodnocení
Potřeby: lístečky s nápisem zranění, dvě lékárničky
Počet hráčů: od 20
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováHra pro učení či vzdělávání
Poskytnutí první pomoci.
Autor nebo zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.
Jedna družina představuje raněné. Každý hráč má při sobě lístek, na němž je udán druh jeho zranění. Hráči odejdou do určité vzdálenosti do terénu, kde simulují nějakou katastrofu (spadlé letadlo, převrácený autobus,...) a pasivně očekávají příchod zachránců.
Zbylé dvě družiny, které přinášejí pomoc, jsou na půl cesty mezi místem katastrofy a dvěma stanovišti, která představují nemocnice. V každé nemocnici je rozhodčí, který představuje lékaře.
Na znamení (SOS) běží zachránci na místo neštěstí, poskytují raněným první pomoc a snaží se jich dopravit co největší počet do nemocnice. Každý raněný je v nemocnici odevzdán do rukou lékaře-rozhodčího, který poskytnuté ošetření oboduje.
Vítězí družina, která získá větší počet bodů.
Alternativní pravidla
Žanda: Když sme vysvětlovaly zdravovědu tak velkým zážitkem pro děti byl přistavený automobil a ukázky vyprošťování z automobilu. A že mi menší člověk a lehčí dokáže unést velkého, když ví jek na to.