www.hranostaj.cz
Ztracený batoh
56%6 hodnocení
Potřeby: batoh
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venDo terénuNa cestu
Charakter hry: PohybováChodička / strategickáNa inteligenci / paměťNa postřeh / šikovnostHra pro učení či vzdělávání
Pokus se co nejrychleji z vyprávění pocestného zjistit a nalézt, kde svůj batoh ztratil.
Autor nebo zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.
Úvod:
Tato hra patří mezi hry orientační, které slouží k prohloubení a aplikaci topografických znalostí v terénu s buzolou nebo bez ní, v různých ročních obdobích, ve dne i v noci. Probouzí v dětech smysl pro orientaci a nutí je spoléhat se na sebe samé.

Vlastní hra:
Dá se hrát na jednotlivce nebo i oddíly. Družstva pochodují po cestě. Náhle k nim přiběhne napřed určený hráč a udýchaně, v nesouvislých větách jim sděluje, že právě ztratil batoh. Říká mnoho zbytečných slov, mluví páté přes deváté, ale občas řekne pravdivý údaj o místu, orientaci, o značkách, o vzdálenosti apod. Své vyprávění, kterému se naučil zpaměti, několikrát opakuje.
Hráči si nesmějí nic zapisovat, ani klást otázky. Jakmile se někdo domnívá, že získal dost informací, vydá se rychle hledat ztracený batoh. Družina, která batoh najde jako první, vítězí.

Úspěch hry závisí především na tom, jak sehraje svou úlohu hráč, který ztratil batoh.
Komentáře
Andy: Hra se mi moc líbí, ale pro vlčata/světlušky opravdu není.
Káťa: já bych řekla že tohle moc pro vlčata není když tam mám pár 5-ti letých tak ti to prostě nedaj !