www.hranostaj.cz
Slepí, němí a bezrucí (štafeta)
67%2 hodnocení
Potřeby: svíčka, injekční stříkačka, dva šátky a provázek (vše pro každý tým), dále sirky a kyblík s vodou
Počet hráčů: od 10 do 35
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na ven
Charakter hry: PohybováNa postřeh / šikovnost
Štafetové zhasínání svíčky trochu jinak.
Autor nebo zdroj: Lukov 2010
Hráči se rozdělí do týmů po pěti, přičemž v každém týmu jsou dva lidé, kteří si zavážou oči, dva, kteří nemluví a jeden, který má přivázané obě ruce podél těla (pokud to považujete za nebezpečné, tak poze zakažte používání rukou).

Hrací ‚pole‘
Na místě A se nachází kyblík s vodou v něm několik větších injekčník stříkaček (pochopitelně bez jehel), na místě B – pokud možno někde, kde nefouká - jsou hořící svíčky a ve vzdálenosti 2-3 m od nich vyznačená čára.

Hra
Poblíž místa A jsou dva členové týmu, jeden slepý a jeden němý. Úkolem němého je navigovat slepého tak, aby došel ke kyblíku, vylovil jednu stříkačku, nabral do ní vodu a donesl jí třetímu členovi skupiny, tentokrát bezrukému.
Bezruký si od něj vezme stříkačku (např. do pusy) a oběhne s ní předem určený úsek. Na jeho konci stojí opět jeden slepý a jeden němý. Bezruký předá stříkačku slepému.
Slepý je opět němým navigován k čáře poblíž místa B, odkud se snaží vodou strefit a zhasit zapálenou svíčku. Pokud se to nepovede (je málo pravděpodobné, že by se zdařilo napoprvé), vrací se stříkačka stejnou cestou zpět ke kyblíku, kde je načerpána nová voda.

Vítězí družstvo, které jako první uhasí svou svíčku.

* Kontrolujeme svíčky a pokud by ji např. sfouknul vítr nebo omylem trefilo jiné družstvo, zapálíme ji znova (případně vyměníme).
* Místo, odkud startují jednotliví členové družstev je pro všechny týmy stejné (např. všichni bezrucí stojí na stejném místě apod.).
* Vzdálenost mezi místem, odkud startuje první slepý a kyblíkem by neměla být příliš velká (max. 10 m)
* Němý se při navigování nesmí slepého dotýkat, bezruký nesmí pomáhat s navigací.
* Týmům necháme předem čas na domluvení strategie (hlavně na navigaci slepého).

* V případě malého počtu hráčů můžeme vytvořit pouze tříčlenné týmy, kdy dvojice slepý+němý plní úkoly na místě A i B (nachází se u sebe, bezruký jen např. obíhá vzdálenou metu a vrací se zpět).