www.hranostaj.cz
První dojem
75%4 hodnocení
Potřeby: Fotografie člověka, kterého hráči neznají, ale přitom je o něm dostatek údajů a lze porovnat názory hráčů a realitu
Počet hráčů:
Věk hráčů:
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnostiK ohni či posezení
Charakter hry: Morální / sociální
Konfrontace toho, co si hráči myslí o osobě na obrázku a jaká je realita
Autor nebo zdroj: Spolužačka
Vedoucí hry přinese do kroužku hráčů fotografii nějaké osobnosti(mezi hráči neznámá celebrita, rodinný příslušník vedoucího hry,...), jde o to, aby vedoucí věděl o osobnosti co možná nejvíce.

Hráči po jednom vyslovují, jaký si myslí, že ten člověk je (povaha, temperament, vlastnosti,...) a z čeho tak usuzuje.
Např. "Myslím si, že je nafoukaný, protože se tváří sebevědomě."
"Asi pracuje jako učitel, protože vypadá mile."
"Určitě to je milovník zvířat, protože má na triku obtisk psí tlapky."

Až se vystřídají všichni hráči, vedoucí hry řekne hráčům všechno o dané osobě, jak je to ve skutečnosti.
Cílem hry je dokázat hráčům, že by neměli vždycky dát na první dojem. Někdy se trefí, ale vždycky se to nemusí povést.
Pokud jde o někoho slavného, lze navázat diskuzí např. o tom, zda všichni slavní musí být nafoukaní aj.
Alternativa:Hráči mohou první dojem napsat na papíry, aby nedošlo k ovlivnění hráčů mezi sebou.