www.hranostaj.cz
Teleportace
70%5 hodnocení
Potřeby: spousta předmětů a každý dvakrát, deka nebo pytel, stopky
Počet hráčů: od 10 do 1000
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: PohybováNa inteligenci / paměť
Podle hmatu vybrat ten správný předmět
Autor nebo zdroj: neřeknu jinak tam na ty nápady budete chodit taky :)
Teleportace je metoda přemisťování objektů pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice, přenesení na místo určení a opětného zhmotnění složením těchto částic.

Teleport je zařízení sloužící k takovémuto přenosu.Určí se dvě místa „Teleport start“ a „Teleport cíl“. Na „Teleportu start“ se připraví věci k teleportaci, přikryté tak, aby je hráči neviděli. Hráči budou k „Teleportu start“ přicházet jednotlivě, vedoucí jim pod přikrývkou podá předmět k teleportaci a zapíše si, jaký předmět podal (případně budou očíslované). Hráč si předmět osahá a až si bude jistý o jaký předmět se jedná doběhne co nejrychleji na „Teleport cíl“, kde se pokusí najít, opět podle hmatu stejný předmět. Předmět, o kterém si myslí, že je ten správný ukáže vedoucímu jenž má na starosti „Teleport cíl“. Vedoucí si předmět zapíše a vrátí jej zpátky pod deku nebo do pytle k ostatním předmětům, aby to další hráči neměli tak jednoduché. Hodnotí se nejlepší čas jednotlivých odd. a trestné body za každý špatně teleportovaný předmět. Případně si může dotyčný popleta teleportaci zopakovat.