www.hranostaj.cz
Brány
71%8 hodnocení
Potřeby: "brány", papíry, dostatek vedoucích
Počet hráčů: od 4
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénuNa cestu
Charakter hry: Chodička / strategickáMorální / sociální
Aneb zkouška poctivosti vašich vlčat a skautů...
Autor nebo zdroj: Hráli jsme na táboře
Příprava: Před hrou vedoucí připraví několik bran (cca 6-8) - sváží se k sobě dva ohebné pruty tak, aby vytvořily jakési obrácené V - musí se jimi dát projít (třeba skrčeně). poté se vyráží do terénu - zvolíte si trasu - měla by vést nejlépe po cestě nebo po louce, s dostatkem úkrytů okolo. Rozmístíte brány, a na každou z nich připevníte kus papíru (A5) tak, aby byl vidět až poté co se branou projde. na každý papír napíšete náhodně ANO nebo NE.
Kolem takto zvolené trasy rozmístíte dostatek vedoucích - každý musí mít dostatečný rozhled na jednu až dvě brány, al nesmí být z cesty vidět.

\\\"Hra\\\" samotná: každý hráč si v táboře připraví dva papíry, opět velikosti A5-A4 - na jeden napíší ANO a na druhý NE - musí to být napsáno opravdu výrazně a zřetelně!. Vedoucí jim vysvětlí že musí projít tajemnou stezkou, na jejímž konci je čeká poklad/indicie/něco jiného dle legendy. Na cestě že budou procházet branami, před každou musí zvednout jednu kartu a poté se podívat jaká karta je na bráně - pokud se trefili, jdou dál, když ne, odečtou si život - na začátku mají 3. Komu životy dojdou, musí se bohužel vrátit do tábora.

Hodnocení: Hráči ovšem nevědí, že zatímco procházejí branami, jsou pod pečlivým dohledem vedoucích (nesmí to vědět!) Ti si zapisují, jestli jdou poctivě (správně ukazují karty). Kdo dojde na konec, zjistí že se má opět vrátit do tábora (nebo tam může být nějaká ne příliš důležitá zpráva). Po skončení hry pozorovatelé někde stranou vyhodnotí, kdo šel poctivě a kdo ne. Úspěšní dostanou bod (ale nejlíp bez vyhlašování), ti co šli nepoctivě mohou naopak bod ztratit - ať si sami vyhodnotí proč asi ;-) .

Hru je nejlepší hrát s menšíma dětma - 14 letí a straší dost možná tuhle \\\"lest\\\" prokouknou... Důležité je nějak zamaskovat, že se vám najednou z tábora vytratí 4 nebo 5 vedoucích, popřípadě nějakou legendou odůvodnit proč musí zvedat papíry nad hlavu...