www.hranostaj.cz
Co má na sobě
80%5 hodnocení
Potřeby: Různé druhy oděvů
Počet hráčů: od 10 do 50
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venDo tmyK ohni či posezení
Charakter hry: PohybováNa inteligenci / paměť
Nezapomeň
Autor nebo zdroj: Tábor
Hráče rozdělíme alespoň na dvě družstva a vedoucí si na sebe oblečou různé oděvy, sednou si kolem ohně a hlídají jestli někoho neuvidí. Asi 2km od ohniště bude malé stanoviště pro hráče. Ti s musí z toho stanoviště dostat k ohni aby je neviděli a zapamatovat si co mají ti u ohně na sobě oblečené. Na stanovišti je vždy jeden z týmu a ten zapisuje co mu řeknou. Ten oddíl který má nejvýc oblečení vyhrává. Vedoucí kolem ohně můžou toho koho uvidí chytit tak, že se za ním rozběhnou, on však můře utéct. Ten kdo je chycen vedoucím si sedne k ohni a nemůže utéct. U8 hry by měla být tma, ale tak aby si nikdo nic neudělal.

(Pro ztížení můžou chycení hráči utíkat od ohně)