www.hranostaj.cz
Osmitisícovky
67%10 hodnocení
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Do terénu
Charakter hry: PohybováSportovníTáborový den / hra na pozadí
zdolej všechny hory aneb jak si šáhnout na dno
Tato hra je velice vhodná na vyřízení všech hrajících a je velice nenáročná na počet hracích vedoucích, jejichž počet může být i roven nule :D.

Příprava: Na mapu (orienťácká, turistická) vyznačíme několik bodů a to:
1. bod kde bude kontrolní místo č.1 = základní tábor
2. bod kde bude kontrolní místo č.2 = výškový tábor
3. samotné osmitisícovky (které budou bodově ohodnocené 1 až 3 podle vzdálenosti, jejich počet je libovolný stejně jako vzdálenost, jde spíše o čas a fyzickou zdatnost hráčů.)
kontrolní bod č.1 volíme v rozmezí 200 m. – 1km (podle zdatnosti, rozvržení času, počtu použitých osmitisícovek,…) na kontrolním bodu č.1 bude obálka s lístečky od 1 do 6 tak že: 1= dobré počasí, můžeš pokračovat do výškového tábora
2= počasí celkem ujde, můžeš pokračovat do výškového tábora
3= počasí je nevyzpytatelné, můžeš pokračovat do výškového tábora, ale pokud si ve výškovém táboře vytáhneš číslo 3,4,5 musíš se vrátit na základnu ( do tábora)
4= počasí je špatné, co nejrychleji se vrať na základnu
5= vichřice, utíkej na základnu
6 = předpověď je optimistická, sluníčko svítí, můžeš pokračovat až na osmitisícovku a nemusíš se zastavovat ve výškovém táboře
kontrolní bod č.2 volíme od bodu č.1 taktéž v rozmezí 200 m. – 1km (rozmezí jsou pouze orientačně, pokud by šlo o vražednou verzi může vzdálenost mezi body dosahovat až tři kilometry ovšem při velkém počtu osmitisícovek je nutné počítat s destrukcí některých z teamu :D ) na kontrolním bodu č.2 budou taktéž lístečky 1 až 6 s tím že se změní jen obsah:
1 = dobré počasí, můžeš pokračovat na osmitisícovku
2 = počasí celkem ujde, můžeš pokračovat na osmitisícovku
3 = počasí se zhoršilo, musíš se vrátit na základnu
4 = začíná sněhová bouře, musíš se vrátit na základnu
5 = sněhová bouře, vrať se na základnu
6 = můžeš pokračovat na osmitisícovku
samotné osmitisícovky máme na mapě vyznačené od kontrolního bodu č.2 tak, že alespoň trochu odpovídají skutečnosti tj. Everest bude nejdále, K2 níže ,… ( rozmezí je libovolné) a na samotných bodech osmitisícovek budou lístečky s názvem hory.
Samotná hra: Hráči v teamu by se měli rozdělit do dvojic tak aby starší šel s mladším (vzhledem k pohybu s mapou) a v teamu si určí strategii. Pak už se stačí řídit mapou a pokyny lístečků. Například: vyběhnu z tábora a běžím do základního tábora tam si tahám lísteček a podle toho co vytáhnu buď se vracím zpět nebo pokračuji do výškového tábora v lepším případě na osmitisícovku tak postupuji i ve výškovém táboře. Když doběhnu na osmitisícovku tak si vezmu lísteček a běžim zpět na základnu. Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

Alternativní pravidla
DáňoDáňo: Tuto hru jsme uvedli na soustředění oddílu orientačního běhu. Vymysleli jsme jiné varianty navigace. Tentokrát jsme používali azimut a vzdálenost. Dobrý trénink těchto dovedností. Uvažovali jsme také metodu paměťáku, kde by vždy v kempu byla mapa s označeným následujícím kempem, resp. horou, jehož pozici by si bylo potřeba zapamatovat.
Komentáře
DáňoDáňo: Hodně super, když to hraješ po kolena ve sněhu, ujede ti to ze svahu a ještě dostaneš po hlavě židlí, kterou si musíš nést na zádech jako kyslíkovou bombu. Ale jinak je to fajn.
žabišta: hráli jsme to na adapťáku a je to naprostý hnus...