www.hranostaj.cz
Past
71%11 hodnocení
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do terénuDo tmy
Charakter hry: PohybováBojovka
Hráči utíkají z obklíčení
Autor nebo zdroj: http://knihovna.adam.cz
Noční hra na motivy události z doby honu na indiány, kdy byly indiánské kmeny zaháněny ze svého území do rezervací. Jeden z těchto kmenů z vymezeného území uprchl, byl stíhán vojskem a obklíčen. Na kraj však přišla hustě mlha poté hned tma. Velitel vojáků proto odložil rozhodující útok na ráno. Byl si zcela jist, že obklíčený kmen nemůže uniknout. Když se však ráno zvedla mlha, byla past prázdná, po indiánech se jakoby slehla zem.

Hráči se rozdělí na dvě poloviny, jedna se snaží za tmy druhou "pochytat" při útěku z lesa. Hraje se na tři kola. Vyhrává ta skupina, která zachytí více utíkajících soupeřů.
Alternativní pravidla
Jurda: Dovolil jsem si hru lehce upravit, protože se mi nápad líbí, ale hra se mi zdá lehce nedomyšlená/nedovysvětlená. Bojovka „V pasti!“: Zahrajeme si noční hru na motivy události z doby osidlování Ameriky a potlačování zdejších domorodců – indiánů. Indiáni byli v té době masivně zaháněni do rezervací. Kmen, který se nepřizpůsobil, byl vyvražděn. Legenda k samotné hře: Všechny indiánské kmeny žijící na jihovýchodě USA se musely dle zákona podepsaného tehdejším prezidentem přesunout do vymezených oblastí na západ od řeky Mississippi. Mnoho kmenů bylo zahnáno na tato místa násilím, ale přec jeden z těchto kmenů prý z rezervace unikl. Byl pronásledován dnem i nocí silným vojskem. Po několika dnech byl žel vystopován a obklíčen. Na kraj však ten den sestoupila hustá mlha, a protože bylo na večer, počalo se šeřiti. Velitel vojska si byl zcela jist, že obklíčený kmen indiánů nemůže uniknout, proto odložil rozhodující útok až na ráno. Když se však ráno mlha zvedla, byla past prázdná, po indiánech jako by se slehla zem… Pravidla: Budeme hrát na dva týmy. Jeden bude tým indiánů snažící se dostat z pasti ven a druhý tým vojáků hlídající obklíčené indiány. Obklíčené území s indiány bude tento pahorek (ostrůvek lesa s loukou okolo). Indiáni se budou snažit "proplížit co nejtišeji" z ostrůvku a dostat se k nějakému z vedoucích rozestavených na louce okolo. Vedoucí budou mít zapálenou svíčku (nebo rozsvícenou baterku), aby se vědělo, kde jsou. Vojáci mají za úkol pochytat (plácnutím) co nejvíce indiánů pronikajících z obklíčení. Do území ostrůvku ale nesmí! Mohou stát jen na louce a k vedoucím se svíčkami (baterkami) nesmí na 5 kroků (a taky u nich nesmí "kempit" – pokud někoho takového uvidíme, jde hned mimo hru). Na písknutí začíná a pak i končí hra (asi 5-10 minut max na jedno kolo) a všichni se přesuneme "sem" (my stáli uprostřed ostrůvku). Mrtví indiáni se přemístí taky sem a už se do hry nezapojí, všichni budou mít jen jeden život. Po 1. kole se udělá výměna týmů. - technické: 1 vedoucí bude na začátku s indiány (než se rozmístí vojáci do okolí) a pak bude shromažďovat mrtvoly + píská Z a K hry, (1 vedoucí s vojáky se po uklidnění indiánů rozestaví okolo pahorku). Aspoň 5-6 vedoucích okolo ostrůvku. Z důvodu „malého počtu vedoucích“ lze třeba udělat místo i bez vedoucího (jen zapálená svíčka/baterka). Dětem se hra moc líbila, 5 minut na kolo nakonec i docela stačilo. Vlčata se holt plížit ještě neumí :) Je fajn indiánům třeba taky poradit, že když někde uvidí více vojáků, je lepší se vydat za světlem jinam (ale nechat je si toto zjistit samotné, je taky zajímavé).
Komentáře
Lucka: nudna hra je spíš pro roveři