www.hranostaj.cz
Džungle
73%10 hodnocení
Potřeby: barevné krepáky nebo jiné pásky
Počet hráčů: od 20 do 40
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do terénu
Charakter hry: PohybováBojovka
Zachránit nejvíce pásek
Skupinky hráčů jsou barevně označeny páskou na rukávech. Jedni jsou na jedné straně určeného prostoru, např. bílí a červení a druzí na druhé straně prostoru modří a zelení. Na dané znamení začíná lov, bílí loví zelené a obráceně. Ulovený je ten, komu byla stržena páska. Kdo opustí hrací prostor, vypadává ze hry. Zvítězí ta skupina, která zachrání nejvíce pásek.
Alternativní pravidla
Ivča: My to hráváme tak, že je 3 a více družstev/oddílů. Každý odd. má svou barevnou pásku (nejlépe z krepáku) na ruce. Odd. se honí v daném prostoru (nejlépe v lese, kde se jim určí hranice) dle následujícího pravidla: první honí druhé, druzí honí třetí, třetí... a ti poslední zase honí ty první. Účelem je chytat soupeře které mám chytat a utíkat před tím, kdo honí mě. Pokud jsou děti moc rychlé, otáčíme pořadí (ten kdo chytal mě, toho honím a koho jsem honila, ten mě chytá). Vyhrává ten, kdo má nejvíce pásek, popřípadě mu zbylo nejvíce lidí.
Komentáře
Aneta: MY jsme hráli s páskama (krepáky) na rukou, nohou a kolem pasu - to bylo teprve něco ;)