www.hranostaj.cz
Přístavy II
80%29 hodnocení
Počet hráčů: od 10 do 150
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováHoničkaBojovkaChodička / strategickáNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzdělávání
Obchoduj ve světoznámých přístavech. Levně nakupuj a draze prodávej. Staň se prohnaným pirátem nebo kapitánem obchodní lodi a vydělej jmění. Kdo ví, možná objevíš i neznámý kontinent, nebo ztracený poklad.
I když hra vypadá složitě, složitá není. Hru mám kompletně připravenou k vytištění, stačí si o ní napsat (jirka007@email.cz). S vytištěnými materiály se dá hra připravit za cca 20 minut.
Ukázku toho, jak hra může vypadat, najdete v přiložených souborech :)

Pravidla hry PŘÍSTAVY II

Základní informace o hře: Jde o obchodní hru, jejímž cílem je nashromáždit co největší jmění. Hra se hraje ve skupinkách, nebo jednotlivě (určí se na začátku). Pokud hrají skupinky (doporučuji dvojice či trojice), pak se každá skupinka po celou dobu hry musí držet za ruce, nebo musí být spojena šátkem/provázkem (toto pravidlo není nutné dodržovat v přístavech). Každá skupinka (případně jednotlivec) představuje obchodní loď a disponuje svou obchodní kartou. Na obchodní kartu se zaznamenává veškerá obchodní činnost.

Obchod a přístavy: Každá loď začíná hru se základním vkladem 50$. Tento kapitál se snaží levným nakupováním a drahým prodejem průběžně zvětšovat. Obchoduje se s devíti různými komoditami: čaj, hedvábí, koření, kožešiny, nástroje, víno, zlato, otroci, děla. Nákup i prodej se odehrává v jednotlivých přístavech, které jsou strategicky rozmístěny po hrací ploše. Ceny obchodních komodit se v přístavech liší Cena pro nákup i prodej je v daném přístavu vždy stejná. Ceny komodit navíc často korespondují s geografickými poměry jednotlivých přístavů/států. Hráči, kteří se orientují v geografii, tak mohou snáze odhadnout, v jakých přístavech se vyplatí obchodovat s jakou komoditou.

Nákladový prostor: Každá loď disponuje nákladovým prostorem pro tři obchodní komodity. Tento nákladní prostor se dá v některých přístavech za tučný obnos rozšířit, vždy však platí, že loď může vést/nakupovat jen tolik komodit, na kolik je stavěná. Maximální velikost nákladového prostoru je pěst míst a zapisuje se do obchodní karty. Dodržování tohoto pravidla hlídají obchodníci v přístavech a Arbitr (organizátor, který se volně pohybuje po hrací ploše a dohlíží na hru). Každé porušení pravidel se v této hře trestá ztrátou všech komodit na palubě provinilé lodě.

Obchod s otroky: Většina obchodních komodit je volně prodejných, výjimkou jsou otroci. Obchod s otroky je nelegální. Pokud chce loď obchodovat s otroky, pak v některém z přístavů musí získat/koupit povolení. Pokud loď obchoduje s otroky bez povolení, vystavuje se riziku, že bude zkontrolována Arbitrem a přijde o celý svůj náklad. Obchodníci sami nelegální obchod s otroky přehlížejí, mohou však upozornit Arbitra na podezřelé lodě.

Pirátství: Každá loď se na základě svého rozhodnutí může stát lodí pirátskou a začít okrádat ostatní lodě. Pirátstvím se může živit každá loď, která vlastní alespoň jedno dělo (děla se běžně prodávají v přístavech). Počet děl na palubě vymezuje stejně jako u ostatních komodit velikost nákladního prostoru. Chce-li pirátská loď oloupit jinou loď, pak musí její členové za pokřiku „Hrrrr na ně!“ chytit na volném moři (prostor mimo přístavy) jinou posádku. V ten okamžik dochází k imaginárnímu souboji. Posádky si ukážou své obchodní karty a loď s větším počtem děl souboj vyhrává. Poražená loď se musí nechat odvést do některého z pirátských přístavů (Alžír nebo Kalkata), kde bude část jejího nákladu a peněz převedena na pirátskou loď. Množství uloupených peněz a nákladu se řídí pravidly zvoleného přístavu. Pokud je souboj mezi loděmi nerozhodný (obě mají stejný počet děl), rozejdou se obě posádky bez jakékoli újmy. Pirátství sebou nese ale i stinné stránky. Ne-pirátské přístavy s piráty neobchodují. Má-li loď na své palubě dvě a více děl, je považována za čistě pirátskou a může obchodovat jen v Alžíru a Kalkatě (pirátské přístavy). Ostatní přístavy takto ozbrojenou loď okamžitě vykážou. Piráti nesmí útočit na lodě v těsné blízkosti přístavů.

Speciální nabídky přístavů: Každý z přístavů má svou speciální nabídku. Tyto nabídky se vzájemně liší a umožňují posádkám více taktizovat, riskovat, či zlepšovat svou obchodní pozici. Speciální nabídky jsou podrobně popsány u jednotlivých přístavů a hráči by se s nimi měli seznámit až v průběhu hry jednoduše tím, že daný přístav navštíví a na speciální nabídku se zeptají. Mohou se tak setkat s hazardem, s půjčkami, s vylepšováním svých lodí, ale i s hledáním pokladů a spoustou dalších zpestření. Pravidla jednotlivých přístavů si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

Arbitr: Arbitr je organizátor, který se volně pohybuje po hrací ploše a dohlíží na chod hry a dodržování pravidel. Na zavolání může zastavit jakoukoli posádku a zkontrolovat jejich obchodní kartu. Posádky před Arbitrem nesmí utíkat. Jakékoliv porušení pravidel Arbitr trestá zabavením všech komodit z paluby provinilé lodi, případně alternativním trestem dle vlastního uvážení.

Konec hry a určení vítězů: Hra končí uplynutím časového limitu (například 90 minut), nebo ve chvíli, kdy jedna posádka vydělá předem stanovenou částku (např. 20 000$). O pořadí posádek rozhoduje velikost jejich konta. Počítají se pouze peníze, nikoliv neprodané komodity.

Dodatek: V této hře vystupuje mnoho přístavů a mnoho dalších se dá vymyslet. Není nutné, aby všechny přístavy byly zapojeny do hry. Je dobré si důkladně pročíst pravidla a speciální nabídky přístavů, aby ze hry nebyly vyloučeny některé přístavy, které jsou na sobě závislé, nebo přístav, který je nezbytný pro funkčnost pravidel (např. pirátské přístavy).

Alternativní pravidla: Hru lze mírně ztížit tím, že dáme obchodníkům právo upravovat ceny komodit podle toho, jak se hra vyvíjí. Pokud je o nějakou komoditu velký zájem, mohou zvýšit cenu až o 25%. Pokud naopak jiná komodita nejde na odbyt, lze cenu až o 25% srazit. Obchodníci by se však vždy měli +/- řídit doporučenou cenou, která je předtištěná v běžné nabídce jejich přístavu.
Alternativní pravidla
Opičák: Přepracoval jsem to pro náš tábor trochu jinak. :-) Super hra.


Samotná hra:
Každý tým představuje obchodní loď a disponuje svou obchodní kartou. Na obchodní kartu se zaznamenává veškerá obchodní činnost. Kartu u sebe nosí vždy kapitán (týmový kapitán), nebo ten, kdo je od kapitána pověřen ve chvíli, kdy kapitán opustí loď.

Loď představuje skupinka dětí, které se drží jednoho provazu s oky. Ve chvíli, kdy se lodi drží méně než 2 děti, loď se potápí a ztrácí všechnu kořist. Vrací se do přístavu a čeká na dostatečný počet lidí (2+)Velká loď
Pluje po moři, vyhýbá se pirátovi, který se potuluje po moři a sem tam nějakou vyloupí.

Loď jezdí na moři a do přístavů vysílá pouze čluny (jednotlivci). Člun vznikne tak, že se jednotlivec pustí provazu a od kapitána (pověřené osoby) dostane na záda velké lepítko, na které mu kapitán (pověřená osoba) přidělí číslo představující velikost člunu. Škála je od 2 do 5.

Základní vklad lodi je 100 zlatých. Pirát si může odnáší vždy maximálně desetinu celkového nákladu.

Loď se může pohybovat pouze v místech, odkud nevidí na přístavy.


Čluny
Jednotlivci mají na zádech lepítko a na něm číslo 2 až 5.

Kapitán odečte z obchodní karty částku, kterou uzná za vhodné a člun si ji připíše do lodního deníku. Když člun zdárně dorazí do přístavu, přístav mu do lodního deníku připíše tolikrát větší částku, kolik je jeho číslo na zádech.

Pokud je člun chycen lupiči, musí odevzdat lodní deník a jsou mu ukradeny (škrtnuty) všechny peníze, které veze.

Když člun dorazí k velké lodi, kapitán přičte peníze z člunu na obchodní kartu.

Člun nesmí dvakrát po sobě do stejného přístavu a to i v případě, že je na cestě/z cesty od něj chycen lupičem!!!

Lupiči
Je jich víc, chytají pouze čluny.

Přístavy
Přístavy jsou běžné, ale v určité hodiny (třeba jedenkrát za 20 minut po dobu pěti minut) nabízí trh s otroky. Je nelegální, ale zase hodně vynáší. Proto si dávají přístavy pozor a vydávají speciální povolení. Jedno platí pro všechny přístavy a je psané na jméno člunu. Pokud člověk obchoduje s otroky dostane bonus ještě 10x více, než měl dostat.

Např. člun s číslem 4 veze 150 zlatých. Stihne trh s otroky, koupí si povolení za 100 zlatých. Tedy zbývá mu 50 zlatých, ty se násobí 4 = 200 a to ještě rát 10, tzn. 2000 zlatých celkově.

Arbitr
Arbitr je organizátor, který se volně pohybuje po hrací ploše a dohlíží na chod hry a dodržování pravidel. Na zavolání může zastavit jakoukoli posádku a zkontrolovat jejich obchodní kartu. Posádky před Arbitrem nesmí utíkat. Jakékoliv porušení pravidel Arbitr trestá zabavením všech komodit z paluby provinilé lodi, případně alternativním trestem dle vlastního uvážení.


Konec hry a určení vítězů:
Hra končí uplynutím časového limitu (například 90 minut), nebo ve chvíli, kdy jedna posádka vydělá předem stanovenou částku.
Skokan: Atlantida byl přístav, kde se zadávaly úkoly spíše než výhody do hry typu "kup za 100zl 2 buchty a prodej je v Marseille" a tržba už byla na nich... Atlantida jediná měla pohyblivé ceny za komodity (např. když byly schopni mi říct, že jejich zlato má 24 karátů, tak dostali lepší, než když řekli hovadinu)
Skokan: Paráda - zrušili jsme zámořské objevy, i tak to pro ty mladší bylo hodně obtížné. Byly dost velké rozdíly mezi loďmi podle toho, jak má kdo ekonomické myšlení. Vlčata sice nedávala obchodování, ale ryk "hrr na ně" byl nepřekonatelný :)
Komentáře
vojtabroz@seznam.cz: Zdravím pokud by měl někdo celou hru mohl bych poprosit o zaslání na vojtabroz@seznam.cz děkuji
Kryštof Horna: Také bych chtěl poprosit o zaslání celých pravidel na email krystofhorna2007@gmail.com. předem děkuji
MrDalby: Ahoj, mohl bych poprosit o zaslání potřebných materiálů ke hře na mail matyasm04@gmail.com? Zdá se že ke hře jsou přiložené nějaké materiály, avšak nejsou zcela úplné. Děkuju moc
Spojka: Ahoj, nevíte někdo, zda kpt Hook, ještě po tolika letech z emailu jirka007@email.cz odepisuje a zasílá materiály?
Johnny: Dobrý den, moc prosím o zaslání hry na jan.glac@harcerstwo.cz Díky moc za pomoc
bahník: Taky moc prosím o zaslání hry na vitkri@seznam.cz Díky :)
Dellik: Dobrý den, rád bych poprosil o poslání hry na mail "Samuel.Oliver@seznam.cz". Děkuji :)
Matouš: Dobrý den, mohl bych poprosit o zaslání hry na vytištění na email: mat3@centrum.cz
Johny: Zdravím! přidám se k zástupu proseb o reupload nebo zaslání materiálů na johny@skaut.cz Děkuji!
Martin Jedlička: Dobrý den,moc rád bych poprosil o kompletní hru k vytištění.
Kika: Super hra, dle našich potřeb jsme ji upravili. Ubrali jsme přístavy, mladší šli do dvojic, starší jednotlivě. povolili jsme pašování s tím, že existovali celníci, kteří pokud někoho chytili, okamžitě všechno seškrtali a přijít o 100 zlat není zrovna radostné :D. Dále bylo povoleno smlouvání a každý přístav si ke stálým nabídkám vymýšlel časově omezené. Já jako hlavní organizátor a "bájná Atlantida" jsem se objevovala a pokud ke mně do minuty děcka doběhli, měli šanci hrát kostky a získat slušný odměny. Zároveň jsem vyhlašovala i další "skopičárny" ve stylu, že přišla bouře a piráti přišli o děla a fungovala jsem jako banka :). Závěrem: hráli jsme tuhle hru celý den a večer jsme sklidily potlesk všech dětí :)
janek.kubosek: Ahoj. Psal jsem "kapitánu Hookovi" ale asi není k zastižení, neposlal by mi někdo, kdo vlastní kompletní hru, na tento email? janek.kubosek@gmail.com Děkuji. Potřeboval bych ji přepracovat na téma Mars.
Lenka: Každoročně hrajeme hry tohoto typu. Do dvojice vždy spojujeme jednoho staršího a jednoho mladšího hráče s tím, že komodity se nekupují, ale hledají v terénu (např. ryby v moři) - mladší hledá, starší prodává. Kurzy v přístavech máme pohyblivé. Fajn bylo, když jsme začali hrát večer a po stemění si posádky musely kupovat sonary (baterky), aby mohly hrát. Místo pirátských přístavů využíváme jednoduše piráta nebo pašeráka - mobilního vedoucího, který vykupuje zakázané komodity. Místo arbitra máme policii nebo např. pobřežní hlídku. Dětem nedovolujeme stát se pirátem, máme vlastní piráty, proti jejichž útoku se lze bránit např. obejmutím kolem stromu.
Každá pasádka má svoji kreditku, na kterou se jim připisují peníze za prodané komodity. Pokud se bojí okradení a ztráty všeho, co na kreditce mají, mohou jet do nejvzálenějšího přístavu, kde je banka a peníze z kreditky tu uložit na týmový účet. Z tohoto účtu je možné brát si i půjčky či vybírat (za vydání nové kreditky nebo za určitá povolení se totiž platí a i když je posádka okradená, má možnost dál hrát).
Pravidla sice zní složitě, ale je dobré, když se postupně do hry přidávají "nadstavby" v podobě nových kmodit či obranných prostředků.
grammar nazis: dobýt loď ... jinak superhra!!
kpt. Hook: TO Sláv3k: Tvou verzi bych velmi rád viděl, pokud ji zde zveřejníš, nebo mi jen pošleš materiály (jirka007@email.cz), budu ti velmi vděčen ;)
Sláv3k: Zdravím,

touhle hrou jsem se velmi inspiroval a na její motivy vyrobil hru s pracovním názvem Port Royal (kdo hrál stejnojmenou počítačovou hru ví, kde jsem se inspiroval)

V neděli odjíždím na tábor kde budeme hru poprvé hrát, po hře zanalizuju výsledky, kiksy a problémy a vytvořím výslednou verzi kterou zde budu publikovat :) Hodně jsem se na ní nadřel a vyrobil vlemi robustní podklady ...
andy: ak niekto máte stiahnuté všetky podklady k hre tak ich prosím nahoďte.....dik
OLOLKOKOL: :motorovka::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cz::cz::cz::pc::slunicko::slunicko::10::pis::box::rpg::-(:-):-):-):(:(:(:-):):-):-?:-p;);-):-p:grr::schizo::srdce::idea::schizo::srdce::srdce::srdce::srdce:
Olan: Díky za nápad !!!