www.hranostaj.cz
Barevné věty
75%4 hodnocení
Potřeby: lístečky, fixa, tužky, papíry
Počet hráčů: od 10 do 50
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováNa inteligenci / paměť
dobrý nohy a pamatováka
Autor nebo zdroj: touha něco vymyslet
Vymyslete čtyři přísloví. Každé z nich napište na papír jinou barvou a jednotlivá slova v rámci přísloví očíslujte jak jdou za sebou. Vedoucí si pak na přeskáčku z každého přísloví vylosují jednotlivá slova a napíší si je i s barvou a pořadovým číslem na papír. Poté odejdou někam, každý jinam do předem daného prostoru. Hráči rozděleni do oddílů mají za úkol štafetově vybíhat za jednotlivými vedoucími a žádat si od nich slova oněch přísloví, která předem neznají. Příklad, hráč doběhne k vedoucímu a požádá: „zelená, pozice dvě“. Má-li vedoucí takové, slovo řekne mu jej. Hráč si jej musí zapamatovat a běží zpět ke svému oddílu, kde vybíhá další. Pro zjednodušení se může hráčům předem oznámit počet slov jednotlivých příslovích. Oddíl, který má jako první napsaná všechna přísloví vyhrává.Alternativou za přísloví může být nějaká zpráva pro další postup v celotáborovce.
Komentáře
HonzaB: Záleží, jaká přísloví nebo moudré citáty se použijí. Já k tomu použil několik myšlenek starých antických filosofů, takže ta celá aktivita měla i tento "výchovný" rozměr. Pro inspiraci uvádím příklady takovýchto citátů: "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno" (Cicero), "Čím horší je stát, tím více má zákonů" (Tacitus)" Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb" (Diogenes) "Celý lidský život je jen cesta ke smrti" (Seneca) "Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu" (Cato). "Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa" (Sokrates)
Lordlisak2: :)
PampeliškaPampeliška: Zajímavý nápad. ;) Má to ale, myslím si, jednu slabinu - u přísloví ta skupinka pozná po prvních dvou, třech slovech, jak to bude dál. Spíš bych byla pro nějaké úplně absurdně poskládané věty. Nebo ta zpráva do celotáborovky, jak píšeš - to je asi úplně nejlepší varianta.