www.hranostaj.cz
Otázkový baseball
57%10 hodnocení
Potřeby: papíry, tužky, tabule či flipchart
Počet hráčů: od 4 do 18
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Na inteligenci / paměťHra pro učení či vzdělávání
vědomostní potyčka maskovaná sportovním názvem
Autor nebo zdroj: Juliette-Dominika Potůčková
Hráči se rozdělí do několika (min.2) týmů libovolně početných (od dvou do osmi osob).
Tyto týmy zplodí v určeném časovém limitu určitý počet vědomostních otázek různé náročnosti.
Úroveň 1: otázky jednoduché, nikoliv však duchaprosté - "Kdo napsal Kytici?", "Názvy goniometrických funkcí?", "Jméno ministra zahraničních věcí?"

Úroveň 2: mírně složitější, ale nijak závratně obtížné - "Latinský název člověka?", "Znak Židů?" či "Založení Karlovy univerzity?"

Úroveń 3: přituhuje, ale bude ještě hůř... - "Alespoň 10 států USA?", "Autor obrazu Dáma s hranostajem?" nebo "Co znamená ve fyzice AU?"

Úroveň 4: to už není žádný čajíček... - "5 francouzských impresionistických malířů?", "Proč se Rh faktor jmenuje Rh faktor?", připadně "Co je to ADHD?"

Deadly level aneb otázky "deadky" - "Kdo napsal Dobrodružný Simplicius simplicissimus, tzv. Simpliciánské spisy?", "V kterém roce se v asyrské říší ujal vlády Sargon I.?".

Každé družstvo vytvoří domluvený počet otázek každé úrovně a libovolnou zásobu "deadek".
Začíná baseballový zápas. Týmy se střídají v kladení otázek. Hráč, který je "na pálce", si vybere úroveň. Odpoví-li na otázku, postupuje po metách podle úrovně otázky (správně zodpovězená otázka č. 3 - šup na 3. metu). Zvolí-li si otázku smrtící složitosti a úspěšně odpoví, dává "homerun".
Vítězí tým, který má v okamžiku ukončení hry nejvíc "homerunů".

-je dobré si dopředu ujasnit složitost jednotlivých úrovní a při tvorbě otázek brát ohled na profilaci ostatních hráčů-pro humanitní typ je deadkou "Vysvětli princip zážehového motoru" a pro technický typ "Autor Toccaty fugy d-moll".
-omlouvám se za možnou deformaci baseballových termínů
Komentáře
jojo: no to je super,pro mě sou deadkou obě na konci uvedeny otazky... :-?