www.hranostaj.cz
Proměna
56%3 hodnocení
Potřeby: psací potřeby, papíry
Počet hráčů: od 2 do 15
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Nezávislé na prostředíDo místnostiNa venNa cestuK ohni či posezení
Charakter hry: SlovníNa inteligenci / paměťStolní / desková / papírová
Slovní hra tříbící slovní zásobu a pohotovost. Po jednom písmenku změň jedno slovo v jiné, aby i všechny mezičlánky dávaly smysl.
Autor nebo zdroj: E. Bakalář, Nové psychohry
Cílem hry je postupně, po písmenech, změnit výchozí slovo na slovo cílové. Proměna slova se děje tak, že každé slovo (které vznikne výměnou jednoho písmena), musí taktéž dávat smysl. Ideálně by to mělo být podstatné jméno v prvním pádě.
Organizátor přečte jednu (nebo i více) dvojic slov, hráči se snaží vymyslet a napsat co nejdřív celou řadu slov, která by k cílovému vedla.
Vítězí hráč, kterému se podaří přeměnit slovo s co nejmenším počtem mezičlánků, pokud je takových víc, tak vítězí ten, který je z nich nejrychlejší.

Příklad:
Proměna slova máma na slovo táta:
máma => máta => táta
Proměna proběhla během dvou kroků.

Jiný příklad:
Proměna slova voda na slovo víno:
voda => vada => vina => vína => víno
Proměna trvala 6 kroků.

Nebo:
Jak změnit den v noc:
den => len => lem => lom => lov => nov => noc

Je možné, že někdy hráči nepřijdou na řadu, která by se skládala jen z podstatných jmen v prvním pádě, pak mohou použít i jiná slova, ale jejich použití ovlivňuje pořadí ve hře.

Můžeme si zavést seznam podle toho, jak „nežádoucí“ je používání jakých typů slov:
1.) všechna slova jsou podstatná jména v prvním pádě jednotného či množného čísla
2.) slovem je sloveso v infinitivu
3.) nespisovné podstatné jméno jednotné či množné v prvním pádě
4.) vlastní jméno (všeobecně známé)
5.) ignorování háčků/čárek
6.) podstatné jméno jednotného čísla v jiném než prvním pádě
7.) podstatné jméno množného čísla v jiném, než prvním pádě
8.) sloveso v jiném tvaru než infinitiv
9.) přídavné jméno, příslovce, číslovka
10.) jiný slovní druh, jiný, dosud nezmíněný tvar

Vítězné (v případě menšího počtu hráčů i všechny) dokončené řady se mohou nahlas přečíst.
Po několika kolech se mohou ti nejúspěnější podělit s ostatními, jakým způsobem postupují při přeměňování slov.
Po několika kolech můžeme zkusit s hráči vymyslet a případně zahrát nějaké vlastní dvojice slov (slova by měla mít nějakou vnitřní souvislost).

Námět:
*DEN =>NOC
*RUB => LÍC
*DŮM => SUŤ
*JARO => LÉTO
*RUDA => OCEL
*VODA => PÁRA
*LÉTO => ZIMA
*ZIMA => JARO
*RŮŽE => TRNÍ
*TĚLO => PRACH
*NEBE => DUDY
*ŽULA => SOCHA
*PĚŤÁK => JMĚNÍ
*ANDĚL => ĎÁBEL
*PIJAN => SVATÝ
*KORUNY => DOLARY
*MLADÍK => STAŘEC
*SŇATEK => ROZVOD
*DÍVENKA => STAŘENA