www.hranostaj.cz
Hra o trůny
74%11 hodnocení
Potřeby: Předtištěné materiály, 3druhy krepáku, 3druhy lihových fixů, nástěnku (arch papíru). Papíry a další věci pro úkoly
Počet hráčů: od 12
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Chodička / strategickáNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníMorální / sociálníZážitková / inscenačníSeznamovacíTáborový den / hra na pozadí
"Spojenec nebo nepřítel - každému jde stejně jen o jedno..." Hra založená na principu Válka růží, s drobnými inovacemi a seznamem několika úkolů pro inspiraci.
Autor nebo zdroj: inspirace Válka růží - spolupráce Dan Cháron
Základ hry spočívá v soupeření tří týmů, které neznají identitu svých protihráčů (na začátku ani spoluhráčů). Hráči bojují za svůj rod a plní příkazy svého krále. Celá hra se odehrává na pozadí táborového dne či chaty. Cílem hry je splnit a získat co nejvíce úkolů, za které hráči obdrží body (prestiž) pro svůj rod, ale přitom nesmí být odhalena jejich příslušnost k určitému rodu.

Hry se účastní tři tajné týmy (při větším počtu lidí lze rozšířit i na 4 až 5 týmů – dle kvality hráčů)
Na začátku hry rozdělíme hráče do příslušných rodů pomocí kartiček v příloze. Kartičky jako takové si hráči mohou uchovat, avšak může díky nim být odhalena jejich totožnost. Proto by neměli být na žádném viditelném místě. Spolu s členy rozdělíme i krále, kteří jsou zpočátku také utajení. Své potřeby fix a krepák si mohou vyzvednout v průběhu dne na nástěnce. Krepák i žezlo mohou používat jen králové a to vždy ve své barvě – avšak přenášet je mohou všichni členové rodu.

Král
- zná všechny členy svého rodu (dostane lístek se jmény)
- je nesmrtelný – pokud někdo správně odhalí jeho totožnost, nejde do vězení. Hráči je sděleno, že se jedná o krále a hraje se dál. Pokud však udání není správné, jde do vězení udavatel. Samotný král může také udávat, pokud se však splete, musí vybrat obětního beránka, který půjde do vězení místo něj.
- Hry se účastní tři tajné týmy (při větším počtu lidí lze rozšířit i na 4 až 5 týmů – dle kvality hráčů)
- Král se nesmí účastnit přímo úkolů (nesmí si ušpinit ruce), pouze úkoly řídí (pro krále volíme silné hráče, na jejich taktice závisí úspěch hry) Mohou se úkolů účastnit pouze nepřímo – tzn. zcela nezávisle rozptýlit pozornost osoby, která brání k úspěšnému splnění úkolu apod.

Žalářník
je nezávislá osoba, která řídí vězení a vyřizuje udání. Na nástěnce je umístěna obálka pro udání. Pokud si nějaký hráč je jistý příslušností jiného hráče, může na tohoto hráče napsat udání. Udání musí mít formát: Udaná osoba a její rod, udavatel a čas.
Udání jsou vyřizována každý den, žalářníkem v čas, který si sám stanoví. Udání se vyřizují dle časů udání (proto se může stát, že díky jednomu udání, se stanou další tři udání od hráče, který se dostal do vězení, neplatné).
Pokud se udání potvrdí – dostane se hráč do vězení. Nesmí nadále plnit úkoly a je označen na nástěnce, že je v žaláři. Pokud je udání neplatné, dostává se do vězení udavatel.
Pokud hrajete s mladšími členy (vlčata, mladší skauti/skautky) je dobré zavést pronájem členů z vězení. Pronájem probíhá na určitou dobu za jistý počet bodů (na začátku hry i na více dní). Pokud je ale v té době hráč nahlášen jinou skupinou, že hráč stále hraje za svůj rod, pronájem propadá a umírá další ze skupiny. Pokud se opačná skupina splete, umírá její člen.
S mladšími hráči se rovněž vyplatilo limitovat počet denních udání (např. na 5), další udání jsou neplatná a musí se znova nahlásit další den.
Udávání hráčů je rovněž na taktice, protože pokud jedna skupina udá hodně hráčů z druhé skupiny, je pro třetí skupiny snadnější si odvodit členy z první skupiny. Samozřejmě pokud je skupina oslabena o slabé členy, neublíží ji to tolik jako, když přijde o schopné hráče. Je dobré na tuto skutečnost upozornit.

Funkce – žoldák – osoba nepřiřazena ani k jednomu rodu. Žoldák si může vybrat, kterému rodu bude pomáhat. Pokud si ho král najme (cena je na domluvě žoldáka – od svačiny až po zisk bodů) je po dobu 24h jejich členem. Platí pro něj stejná pravidla jako pro členy – avšak po uplynutí této doby se může přidat k jinému rodu. Žoldák nesmí nahlašovat ani prozrazovat identitu žádného člena – pokud se tak stane je vyřazen ze hry!
Žoldák může být udán z napomáhání příslušné straně. Pokud se tak stane – je prověřena jeho identita – pokud se potvrdí, jde na 24h do vězení, pokud se vyvrátí, jde na 24h do vězení udavatel (nemůže 24h pomáhat plnit úkoly ani udávat) Udání na žoldáka se nepočítají do limitu udání za den.
Žoldák je funkce převážně pro menší hráče, kteří by se stejně prokecli, v nejbližších hodinách hry – počet žoldáků zavisí na skupině – řádově by to mělo být od 3 do 6žoldáků.

Pokud se nějaké skupině podaří vyfotit někoho „při činu“, nejenom že vyfocený jde do vězení, ale fotografova skupina ještě obdrží body navíc (řádově 3-4b).

Úkoly
Seznam úkolů je přiřazen v příloze. Mohou se samozřejmě doplňovat a zkracovat dle libosti. Ze zkušenosti je dobré úkoly Kolíček hanby a Hazard rozjet od začátku hry až do konce.
Komentáře
Radim BacaRadim Baca: V popisu nevidím vysvětlení, jak se zadávají jednotlivé úkoly, když nikdo neví kdo je kdo? Když neznám svého krále, jak mi může zadat úkol? K čemu slouží zmiňované žezlo?
jerry31: Úkoly jsou veřejné nebo tajné - pouze pro oči krále. Členové mohou plnit úkoly svého týmu nezávisle. Král si čte tajné úkoly a zadává je svým hráčům. Takže může využít jen nějaké lidi na splnění daného úkolu. Tajné úkoly jsou většinou navázány na škození soupeři, kde není na místě, aby se na to mohl připravit. např ukrást jinému týmu botu během noci a donést ji ke stožáru s krepákem své barvy
jerry31: Otázka: Není úplně jasné, jak vlastně dojde k odhalení kdo je s kým ve skupině. Dostanou úkoly, ty plní, ale jak pak zjistí, kdo je spoluhráč a kdo protihráč? Jakým způsobem? Odpověď: To je právě ta pointa hry. Víceméně to poznají jakmile se odhalí král, tak ví za kým jít. Jinak jak je král kontaktuje. Je to ta nejdůležitější role ve hře. Je to taková ta šedá eminence co vše řídí. Dá se to samozřejmě upravit aby hráči plnili úkoly i bez jeho vědomí a pak to označili sami svoji barvou, ale tenhle systém se nám osvědčil hlavně při hře s malými dětmi od cca 10let výše. Alespoň se tak neohrozí při plnění úkolů a král je využije, jakmile je potřeba. Celkově je hra koncipovaná tak, že pokud se odhalí jeden celý rod, tak potom je jen otázkou času, kdy si to zbývající králové přeberou kdo je s nimi a kdo zbývá a udá i zbylý rod. Takže je potřeba přemýšlet i nad tím, jestli chci odhalit mladší hráče, protože tím pak více odhaluji sebe, jak hráčů ve hře ubývá.
jerry31: Ahoj, dotazy směřujte nejlépe na můj mail nebo přímo do komentářů at jsou všem na očích. Jinak vyluštěnou šifru sem dávat nebudu, zaprvé nevím co v ní bylo, zadruhé přece nebudu spoilovat :)
DeHa: Můžu poprosit o dovysvětlení hry. Moc jsem to nepochopila. A taky by tam mohlo být vyluštění hádanek a šifer.