www.hranostaj.cz
Tři pneumatiky
50%1 hodnocení
Potřeby: trám nebo lano, 3 pneumatiky, smyce na uchycení
Počet hráčů: od 5
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováNa postřeh / šikovnost
Prolézačka pohybujícím se tunelem.
Autor nebo zdroj: CAHA, Milan; ČINČERA, Jan; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy VII. Praha: Portál, 2004.
Na trám mezi stromy nebo na lano zavěsíme vedle sebe tři pneumatiky v odstupech po jednom metru. Jedna z nich může být umístěna o něco výše.
Hráči skupiny mají prolézt v pětiminutovém intervalu co nejvíckrát všemi pneumatikami, aniž by se při prolézání dotkli země. Vísledek závisí na spolupráci a kreativitě skupiny.

- Vedoucí může zadat doplňující pravidla, např. skupina musí po celou dobu přenášet určitý předmět.

Reflexe hry:
Jak se projevovala dobrá spolupráce? Cítili se všichni bezpečně? Co bylo nejobtížnější? Dal by se při dalších pokusech zlepšit čas plnění tohoto úkolu?