www.hranostaj.cz
Pilná včelka
75%6 hodnocení
Potřeby: lano
Počet hráčů: od 5
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředíDo místnostiNa venNa hřiště
Charakter hry: Pohybová
Ukliď svůj úl, vyházej z něj co nejvíce nepořádku pryč.
Autor nebo zdroj: CAHA, Milan; ČINČERA, Jan; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy VII. Praha: Portál, 2004.
Vyznačíme na zemi velký kruh aspoň o průměru 5 metrů čarou nebo k ohraničení použijeme lano. V kruhu umístíme velké množství předmětů, např. smrkové šišky, smyce, šátky, papírové koule, víčka od PET lahví, míčky, ...
Do kruhu si stoupne hráč, který hraje pilnou včelku, a na povel se snaží vyklidit z kruhu všechny předměty tak, že je po jednom vyhazuje z kruhu ven do vzdálenosti asi 5 -8 metrů. Ostatní hráči stojí kolem kruhu a snaží se předměty chytat ve vzduchu a vracet je zpět do kruhu.
Akce trvá do té doby, dokud včelka nevyklidí celý kruh, nebo vedoucí hru po pěti minutách ukončí. Potom se zjistí, kolik předmětů včelka uklidila. V kruhu se mohou vystřídat všichni hráči. Lze soutěžit ve dvojicích.

Reflexe hry:
Co je pro činnost hráče - pilné včelky - nejdůležitější? Lze volit určitou taktiku?