www.hranostaj.cz
Blokáda
67%2 hodnocení
Potřeby: lano
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováS násilnými prvky
Recesní hra na ekologické téma k odreagování.
Autor nebo zdroj: CAHA, Milan; ČINČERA, Jan; NEUMAN, Jan. Hry do kapsy VII. Praha: Portál, 2004.
Skupina aktivistů se rozhodla zablokovat problematickou stavbu vlastními těly. Proti nim stojí malá skupina ochránců zákona, kteří dostali rozkaz jim v tom zabránit.

Na louce vyznačíme provazem prostor staveniště. Ze skupiny budou 2 -3 ochránci zákona, ostatní představují demonstranty. Demonstranti obsadí staveniště a vzájemně se drží. Policisté mají jednotlivé demonstranty jednoho po druhém z prostoru vytáhnout a ,,předvést k podání vysvětlení na policejní služebnu". Ani jedna strana přitom nesmí používat nepřiměřené prostředky - např. lámat končetiny, tahat za vlasy a uši, vrážet prsty do tělních otvorů, škrtit, kopat, bít, kousat,... Za ,,zajištěného" se demonstrant považuje ve dvou případech:
a) opustí-li celým tělem prostor staveniště;
b) zůstane-li sice v prostoru staveniště, ale nedotýká-li se žádnou částí těla jiného demonstranta.
Zajištěný demonstrant se stává policistou a nadále pomáhá při likvidaci blokády. Demonstranti i policisté mají stanovený čas na domluvení strategie. Nepodaří-li se policistům zajistit všechny demonstranty do 10 minut, považuje se policejní zákrok za neúspěšný.

Reflexe hry:
Mluvíme o pocitech, jaké měli při akci demonstranti a jaké policisté. Můžeme navázat rozhovorem o formách občanských protestů, jejích výhodách a úskalích, o oprávněnosti nebo nevhodnosti přímých akcí,...

Poznámka pro vedoucí:
Vedoucí v roli policejní inspekce nebo občanských hlídek musejí bedlivě dohlížet, aby účastníci nepoužívali nepřiměřené násilí, a v nebezpečné situaci musejí okamžitě zasáhnout.