www.hranostaj.cz
Pozor pozor!
44%6 hodnocení
Potřeby: jeden papír
Počet hráčů: od 5 do 8
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Na inteligenci / paměť
Kdo je kdo? Kdo je prohledávací špion, zabiják, agent, strážník, voják, a kdo je nevinný občan?
Autor nebo zdroj: malinko jsem si vzal z městečka palerma
Na začátku hry jeden nejšikovnější hráč vystřihne papírové karty. Na každé kartě něco napíše: špion, agent, voják, občan, vypravěč. Poté hráč, který psal, rozdá karty (každému hráči jednu). Každá role je jen jedna, kromě vojáka, kterých je 1 - 3. Špion má za ukol přežít, dokud občan nebude vyřazen. Agent má vyřadit špiona. Voják(ci) má(jí) za ukol ochránit občana a zničit agenta. Občan musí prostě přežít, a také ví, kdo má jakou roli, protože role jsou skryté. Vypravěč vypráví hru jako u městečka palerma říká kdo byl zabit atd.

Hra má dvě fáze, a to když je tma a světlo. Když je tma, jeden hráč zhasne světla v místnosti tak, aby nebylo nic vidět, pak všichni hráči kromě agenta zavřou oči. Agent pak vybere jednoho hráče, kterého zabije, a jméno toho hráče řekne vypravěčovi. Pak agent zavře oči a otevírá oči špion. Ten si vybere jednoho hráče, u kterého chce vědět kdo je, vypravěč mu řekne, jakou roli má, pak špion zavírá oči a probouzejí se všichny vojáci, kteří vyberou jednoho, kterého budou chránit - to znamená to, že když hráč bude napaden agentem, hráč není vyřazen.

Druhá fáze - světlo. Vypravěč rozsvítí světla a všichni hráči si vyberou jednoho hráče, kterýho vyřadí.
Hra končí ve chvíli, když někdo splní svůj cíl.