www.hranostaj.cz
Na krále
71%4 hodnocení
Potřeby: Míč
Počet hráčů: od 7 do 18
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováNa postřeh / šikovnost
Lehká hra, ale velká pravidla.
Autor nebo zdroj: Skautské schůzky- naučil VLK Deyv
Stoupněte si všichni až na jednoho hráče do kruhu, chytněte se za ruce a udělejte 2 kroky dozadu (samozřejmě, že se roztrhnete). Pak určete jednoho hráče jako krále a od něj podle směru hodinových ručiček říkejte postupně horší povolání - například král, rádce, kovář, žebrák... poslední vždy bude vězeň.
Potom ten jeden hráč, který byl mimo kruh, jde doprostřed s míčem. Tento hráč řekne jedno povolání - například rádce - a vyhodí míč do vzduchu, nad sebe. Ten, kdo je rádce, se snaží míč chytit. Když míč, chytí vrátí se na své místo kde stál. Když nechytí, tak hází on, ale už nemůže říct v tomto kole stejné povolání, tedy např. rádce. A ten, kdo byl uprostřed, jde rychle na jeho místo. A takto se pokračuje pořad dál a dál. Pokud je mezi králem a kovářem místo, tak kovář může přeskočit na lepší místo (na rádce). Pokud ale vyvolaný hráč chytí míč, tak jde ten, kdo byl veprostřed, házet znova, a vyvolaný jde zpět na své místo.