www.hranostaj.cz
Architekti
80%11 hodnocení
Potřeby: pytlíček špaget, lepicí páska, nůžky
Počet hráčů: od 6 do 20
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Pro zasmáníMorální / sociálníRukodělková / tvořivá
Hra, která procvičí prostorové myšlení, spolupráci a plánování. Vše v jednoduché a zábavné hře, ke které potřebujete jen pytlíček špaget a izolepou.
VĚŽ:
1.) Děti rozdělíme podle počtu na stejně početné skupinky. (pokud máte v klubovně více než jeden stůl-každá skupinka u jednoho stolu; pokud ne- děti dostanou podložku v podobě knihy či něčeho jiného či staví na zemi)

2.) Každé skupince rozdá vedoucí pytlíček špaget, nůžky a novou izolepu (toto je opravdu důležité, protože pokud děti svou izolepu vyčerpají nemohou dostat novou)

3.) Děti mají za úkol v určeném čase vytvořit, co nejvyšší věž na svém stole či podložci. To vše pouze za pomocí špaget a izolepy.
Dalším kritériem je stabilita (musí sama stát bez držení alespoň 10 vteřin)
Mohou být i další kritéria jako je originalita, počet použitých špaget...(čím starší děti, tím těžší kritéria)

4.) Po vypršení časového limitu vedoucí zhodnotí jednotlivé věže podle určených kritérií a vyhlásí vítěze.

MOST:
1.) Stejný jako popsán výše.

2.) Stejný jako popsán výše.

3.) Děti mají za úkol v určeném čase vytvořit, co nejdelší most mezi dvěma stoly. To vše pouze za pomocí špaget a izolepy. Mohou být i další kritéria.

4.) Po vypršení časového limitu vedoucí zhodnotí jednotlivé věže podle určených kritérií a vyhlásí vítěze.
Alternativní pravidla
Misakl: Místo izolepy děti dostanou 3 marshmallow, 10 gumových medvídků a 3 špejle.