www.hranostaj.cz
Podávaná
61%3 hodnocení
Potřeby: krabičky zápalek a prázdné krabičky dle počtu družin
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředíDo místnostiNa cestu
Charakter hry: Na postřeh / šikovnost
Štafetovité podávání zápalek.
Autor nebo zdroj: ŘÍHA, Jiří. Soubor her a programů. Brno: Mravenec, 2005. ISBN 80-86560-92-9.
Hráči stojí (sedí) v řadách vzdáleni na šířku paže od sebe. První hráči družin dostanou po krabičce zápalek. Na dané znamení předají zápalku sousedovi, ten ji přes levou ruku předá dalšímu atd.; první zatím již vytáhl a předal další zápalku atd. Zápalky (v krabičkách jich musí být stejný počet) se tak postupně dostanou k poslednímu hráči, který má připravenou prázdnou krabičku a zápalky do ní jednu rukou skládá, když založí poslední zápalku, stejnou rukou musí zavřít krabičku. Kdo vítězí, je jasné.

Varianta: Zavázat prvnímu nebo poslednímu nebo oběma oči.