www.hranostaj.cz
Závěrečná bitva o Středozem
61%3 hodnocení
Potřeby: Papírové míče (cca 150ks), velké barevné lístečky jako věže/hradby/základny, šatní lístky různých barev jako životy, něco na barevné rozlišení družstev, fáborky na vyznačení hrací plochy.
Počet hráčů: od 15 do 40
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováBojovka
Míčková bojovka. V bitvě proti sobě stojí bojovníci Středozemě proti skřetům Mordoru. Cílem hry je porazit skřety a zachránit Středozem :-).
Autor nebo zdroj: Insirováno hrou: https://www.hranostaj.cz/hra78
Popis hry:
Bojovníci Středozemě:
Tvoří je tři (případně čtyři) družstva děcek, tak jak byli rozděleni po celý tábor. Hobiti, Elfové, Trpaslíci, Lidé. Každé družstvo má 5-8 členů a je označeno svou barvou(trika, šátky, …). Bojovníci mají nekonečný počet životů, ale po zasažení se musí vrátit do lazaretu/své základny a tam nějaký čas pobýt než můžou s novým životem opět vyrazit do boje.
Družstva při bitvě spolupracují, aby porazili skřety.

Skřeti:
Tvoří je vedoucí, kteří jsou nějak označeni (např. černé triko). 8-10 osob(v závislosti na počtu bojovníků středozemě - na 5 středozemáků aspoň 2 skřeti). Mají konečný počet životu. Při jejich vyčerpání opouští hru.

Herní území:
Les nebo jiné méně přehledné území. Území bude mít obdélníkový tvar přibližně 200x50m. Na jednom konci jsou umístěny základny družstev Středozemě, na druhém konci je skřetí základna. V každé základně je jeden vedoucí, který se stará o vše, co se v základně děje. Základna zároveň slouží jako lazaret a skladiště munice (alespoň ze začátku).

Pravidla:
Na průběh hry dohlíží dva vedoucí. Hraje se s papírovými míčky. Každý bojovník může u sebe mít v danou chvíli maximálně tři míčky. Míčky jsou na začátku hry umístěné na základně. V průběhu hry je ale možné brát míčky ze země. Každý hráč má u sebe život (barevný lísteček, družstvo = barva lístečku). Po zásahu soupeřem musí hráč zvednout ruce nad hlavu a odnést svůj život tomu kdo ho zasáhl. Po předání života zasažený míří se zdviženýma rukama do základny. Tedy ten, který zasáhl po obdržení života má 10s nedotknutelnosti a v této době nemůže být zasažen protivníkem. Co celou tuto dobu (předávání života a ústup) jsou oba dva chráněni a nemůžou být zasaženi nikým jiným. Dávají to najevo zvednutýma rukama. Zasažený „středozemák“ musí jít do lazaretu (základy). V lazaretu můžou být umístěny maximálně 3 hráči(záleží na počtu hráčů v týmu), které čekají do té doby, než přijde čtvrtý, První dítě pak s novým životem lazaret opustí. Nesmí se míchat pořadí! Zasažený skřet se taktéž vrací do základny (zálež na variantě hry), ale okamžitě jí opouští a vrací se znova do bitvy.

Průběh hry:
Varianta 1: - tuto variantu jsme hráli
Skřeti mají dvě obranné linie a základnu, která musí být dobyta. První linii tvoří 3 obrané věže umístěné v polovině a 3 obranné hradby čtvrtině bojiště. Obranná věž představuje kartičku umístěnou na stromě. Skřeti nejdříve střeží první linii, po jejím dobytí druhou a nakonec základnu. Bojovnici Středozemě dobývají linii tak, že pobíjejí skřety a snaží se zničit všechny tři věže linie (strhnout kartičku ze stromu. Pokud je hráč s kartičkou zasažen na zpáteční cestě do základny, musí věž-kartičku vrátit). Po dobytí linie můžou útočit na další linii respektive základnu. Bojovníci nesmí útočit na druhou linii nebo základnu pokud není ještě dobyta předchozí linie. Zpočátku všichni skřeti brání první linii. Po utracení všech životů (tři životy) se skřet přesouvá do druhé linie, kde obdrží nové tři životy. Pokud je linie dobyta dřív než jsou v ní pobiti všichni skřeti, pak se skřeti přesouvají do další linie s tím, že si sebou přináší i životy ušetřené z předchozí linie (Např. první linie byla dobyta, ale zbývají mi ještě 2 životy, pak se přesouvám do druhé linie a mám 3+2 životy). Skřet po zásahu v první nebo druhé linii se nevrací do základny, ale pouze k nejbližší věži linie. Nakonec hráči dobývají základnu. Po dobytí základny (buďto ukořistění lístečku v základně nebo pobití všech skřetů) je konec a družstva Středozemě zvítězila (jak jinak :-)).

Varianta 2: - nevyzkoušeno
Na herním území je rozmístěno 9 pevností – 3 přibližně v první čtvrtině vlastněné družstvy Středozemě (označené barevnou kartičkou), 3 v polovině – nikoho, 3 ve třetí čtvrtině vlastněné skřety. Cílem je obsadit všechny pevnosti. Středozemáci se pokoušejí pobíjet skřety a obsazovat jejich pevnosti, stejně tak skřeti můžou obsazovat pevnosti soupeřů. Dobytá pevnost se označí kartičkou dané strany (Středozem/Skřeti). Dobyté pevnosti můžou být zase dobyty opačnou stranou zpět, proto je nutné taky pevnosti střežit. Hra končí až jedna strana (družstva Středozemě :-)) dobydou všechny pevnosti. Skřeti v této variantě mají 10 životů. Po zasáhnutí musí skřet dojít do své základny a pak se může zase vrátit do boje. Pokud skřet přijde o všechny životy, opouští hru. Hra tedy měla končit pobitím všech skřetů a obsazením všech pevností družstvy Středozemě.

Cíl a hodnocení:
Cílem hry je pobít skřety, dobýt jejich základnu a pevnosti. Jednotlivá družstva (Hobiti, Elfi, Trpaslíci, Lidé) spolu musí spolupracovat na společném cíli – zvítězit v bitvě o Středozem. Jedině spolupráci mají šanci uspět. Zároveň ale každý bude bojovat za své družstvo. Družstvo, které se podaří získat nejvíce skřetích životů, ale také zároveň přijít o co nejméně svých (aby zbytečně neriskovali) se stane vítězem a získá nejvíce bodů do celkového hodnocení.

Podrobné hodnocení:

  • Ukořistěný život: +1 bod

  • Ztracený život: -1 bod

  • Ukořistěná věž (1. linie): +2 body

  • Ukořistěná hradba (2. linie): +4 body

  • Skřetí základna: + 6 bodů