www.hranostaj.cz
Střílečka na písmena
56%12 hodnocení
Potřeby: šipky, polystyrenová tabule, tabulky s písmenky
Počet hráčů: od 3 do 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Slovní
Sestav co nejvíc slov z písmen, která sestřlíš
Hráči šipkami hází na tabuli, na které jsou umístěná písmenka - a z těch, co trefí, mají za úkol sestavit co nejvíce slov.
Alternativní pravidla
Náčelník: Velký balící papír složený napůl si rozdělte svislými a vodorovnými čarami na okýnka, do kterých vepíšete všechna písmena české abecedy, (včetně písmen s háčky), a samohlásky i nejběžnější souhlásky můžete vepsat do více políček. (Aby obě družiny měly dostatek samohlásek). Dvě družstva, každý hráč dostane 5-10 zápalek. Balící papír s písmeny položíme na stůl nebo na zem, ze vzdálenosti přibližně 2-3 m házejí jednotlivci z obou družin postupně za sebou po jedné zápalce. Trefené písmenko si zapíše pouze družinka toho, kdo házel a trefil a na papíře se u písmenka označí (čárkou nebo tečkou), že už bylo trefené a neplatí tedy, když ho někdo opět trefí. Každé písmenko můžeme zapsat pouze jednou. Proto se snažte házet na jiná písmena, než které byly! Až všichni hráči odhází své zápalky, družinky se rozdělí do dvou místností a v předem určeném čase (např. 10-15 minut.) skládají slova. Je dovoleno z A udělat Á (tedy dlouhé samohlásky), ale ne k souhláskách přidávat háčky. Hra děcka v našich klubech mimořádně baví, (a to druháky i deváťáky) vždy je také vyhlášena odměna pro vítěznou družinu. Nesmějí se tvořit slova v jiné řeči (ne angl., cizí zkratky apod.)
Komentáře
Anička: docela fajn nápad do deštivého dne
Lady: pekna kravina