www.hranostaj.cz
Petrachtace
100%2 hodnocení
Potřeby: dle zvolené verze hry (viz pravidla)
Počet hráčů: od 6 do 30
Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Na venDo terénuNa cestu
Charakter hry: PohybováChodička / strategickáZážitková / inscenačníTáborový den / hra na pozadí
Putování po krajině...
Autor nebo zdroj: tábor na Lukově
Aktivita vhodná na tábory se staršími dětmi/mladými dospělými. Účastníci jsou rozděleni do menších skupinek (po 3-4 lidech) a v nich putují (víceméně) osaměle cca 2 dny mimo tábor.

Samotné provedení petrachtace může být různé:
-skupiny dostanou za cíl určité místo, kam mají za úkol se dostat (vzdálené cca 15 km) a tam splnit určité úkoly (Kolik kamenných holubů je vytesáno nad vchodem do radnice? Kupte pohlednici s obrázkem města.)
-předem vymyslíme přesnou trasu, kudy skupina půjde a její popis napíšeme po kouskách do obálek. Vždy, když skupina dorazí na místo, které jí určila předchozí obálka, může otevřít další.

-lze omezit, kolik věcí si s sebou skupina může vzít:
*nejdrsnější verze: "únos" začíná tím, že pošleme skupinku někam dojít po silnici (do nejbližší vesnice). Cestou jim zastaví auto, řidič nabízí, zda nechtějí svézt (jde o organizátora, který je "maskovaný" např. černými brýlemi - účastníkům je jasné, že je to on, ale také, že hraje roli "neznámého řidiče"). Ten je pak namísto do vesnice zaveze někam daleko do lesa, kde jsou účastníci obráni o všechny věci vč. svrchního oblečení (nechají si jen spodní prádlo), ale naopak dostanou každý jedno prostěradlo. Takto se musí vrátit do tábora. Tuto verzi doporučuji zkoušet pouze se staršími účastníky, které dobře znáte (a oni vás)!
*méně drsná verze: na putování vyráží bez přípravy, jen s věcmi, které mají aktuálně u sebe
*mohou si vzít pouze určité množství věcí, máme-li vhodnou váhu, můžeme je limitovat hmotností věcí, např. nesmí mít těžší batoh, než 5 kg (všichni dohromady)
*nejměkčí verze: mohou si s sebou sbalit libovolné množství věcí

-samotné putování může být doplněno dalšími aktivitami:
*hra typu "Hřebík" (https://www.hranostaj.cz/hra299), s burzou ukořistěných věcí po návratu
*v obálkách, které popisují cestu, jsou také zprávy pro účastníky - s příběhem (vázajícím se k celotáborové hře) nebo s nejrůznějšími úkoly, podle toho, kde se skupinka nachází

Skupina také dostane informaci, kdy (a kam) se má druhý den vrátit.

Další postřehy:
*trasy skupinek by měly být vymyšleny tak, aby se nepotkávaly (a neměly by se sdružovat do větších skupin)
*je dobré načasovat začátek tak, aby byl neočekávaný
*osvědčilo se, že má skupinka večer určen buď maximální čas, nebo nejvzdálenější místo, kam může dojít (např. buď ve 21:00, nebo před Dolní Lhotou, se utábořte ke spánku), některé skupinky by byly schopné jít půlku noci a dorazit zpět na tábor, aniž byste to tak vůbec plánovali
*lze přemýšlivě rozdělit lidi do skupinek, podle toho, co je cílem: Dám k sobě do skupinky lidi, o kterých vím, že se spolu kamarádí? Dám naopak k sobě lidi, o kterých vím, že si toho spolu běžně moc neřeknou? (rozhodně ale není vhodné dávat k sobě lidi, kteří se vyloženě nesnáší) Nechám náhodné rozdělení (losem)? Nechám samotné účastníky, aby se rozdělili?