www.hranostaj.cz
Softball pro jednotlivce
%0 hodnocení
Potřeby: pálka, tenisák, něco na vyznačení met
Počet hráčů: od 4 do 10
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováSportovníNa postřeh / šikovnost
Hra velice podobná softballu ale upravená tak, aby ji mohl hrát menší počet hráčů a každý si samostatně počítal body.
V poli o velikosti zhruba 50x50m se rozmístí 7 met do "kruhu" aby mezi nimi byla přibližně stejná vzdálenost a jedna pro nadhazovače přibližně 5m od startovní mety. Odpalovací meta a dvě krajní mety v poli tvoří výseč, pokud hráč odpálí mimo ni tak odpaluje znova.
Na startovní metu se postaví hráč s pálkou, na nadhazovací metu hráč s tenisákemj, ostatní se rozestaví do pole. Po odpalu se hráč snaží doběhnout co nejdál ale musí stoupnout na všechny mety, běží dokud ostatní hráči nezablokují metu před ním. Při tom se ho ostatní hráči snaží vyautovat a to buď tím že mu chytí míček ze vzduchu, nebo se ho míčkem dotknou a nebo zablokují metu za ním i před ním když je na cestě mezi nimi (meta se blokuje tím že na ní šlápnou s míčkem v ruce). Když hráč už nemůže běžet dál započítá si body podle toho na kolikáté metě je a jde dělat nadhazovače. Na pálku jde hráč ze zadní pozice v poli (proto je dobré si místa v poli očíslovat aby se všichni správně točili). Pokud je hráč vyautovaný nezapočítá si žádné body. Pokud hráč doběhne až zpátky na odpalovací metu tak odpaluje znovu a body za tyto odpaly se mu sčítají.