www.hranostaj.cz
Kungu-fu
78%3 hodnocení
Potřeby: Kung-fu cviky o 5 pohybech zaznamenané na papír pro kontrolu, lístečky pro bandity
Počet hráčů: od 40 do 100
Věk hráčů: PředškoláciMladší dětiStarší děti
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na ven
Charakter hry: PohybováSportovníBojovkaNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníZážitková / inscenační
Zvládneš prastaré bojové umění a staneš se mistrem?
Autor nebo zdroj: vlastní zpracování
Hra sestává ze dvou na sebe navazujících se fází:

1) Nauč se kung-fu
V hracím území je rozmístěno několik kung-fu mistrů (vedoucích). Každý mistr má vymyšlen bojový pohyb, sestavený z 5ti cviků. Tyto cviky neustále opakuje. Úkolem hráčů je odpozorovat tyto pohyby a naučit se je. Jakmile se hráč dané pohyby naučí, jde ke "kontrolorovi", který mu dané pohyby schválí či nikoli. Následně dítě pokračuje k dalšímu mistrovi a snaží se naučit další pohyby.

Hra probíhá pro celý tábor současně. Vedoucí představují kung-fu mistry a děti se proto pohybují na vlastní pěst po celém areálu ať už sami nebo s někým.

Hodnotitelé mají na starosti vždy seznam všech dětí a odškrtávají si, co se kdo naučil. Při 80 dětech se nám osvědčilo - 1 kontrolor hodnotí max. 2 kung-fu mistry. Hodnotí se celkový počet naučených cviků v rámci táborové družiny.

2) Bojuj pomocí kung-fu
Tato hra následuje, až se všechny děti naučí dostatek cviků. Může být klidně hrána s určitým dostupem. Hra spočívá v bojí s bandity (vedoucími). Ti představují bývalé učedníky kung-fu mistrů, kteří se dali na scestí.

Hra je organizována pro celý tábor zároveň. Družiny se rozdělí na 2 části, kdy vznikají skupiny cca po 7. Úkolem dětí je chytnout banditu a obklíčit jej. Jakmile toto provedou, bandita se otočí na jednoho člena a předvede bojový cvik. Dítě jej musí zopakovat. Pokud dítě zopakuje cviky správně, otáčí se bandita na jiného člena a předvádí znovu jiný cvik (pozn. bandité (vedoucí) se zde musí naučit cviky od ostatních vedoucích, nemohou opakovat pouze jeden a ten samý). Jakmile třikrát skupinka správně zopakuje cviky, je bandita poražen a dostávají od něj kartičku, že jej přemohli a následně se přesouvají bojovat s jiným banditou (bandita stále hraje, má lístek pro každou skupinu). Pokud se to skupině nepodaří, musí se přesunout k jinému banditovi, než se zde opět vrátí.

pozn. pokud je hra hrána s odstupem (tak jako u nás) je vhodné všem dětem pohyby připomenout a zopakovat je s nimi.
Komentáře
vodníkvodník: Skvělá hra, s drobnými úpravami se mi hodí jako nevá etapovka. Díky.