www.hranostaj.cz
Galerie
83%3 hodnocení
Potřeby: Vytištěné přiložené soubory, koník, lepící páska...
Počet hráčů: od 40 do 80
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Do místnostiNa ven
Charakter hry: Na inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníRukodělková / tvořivá
Poznáš 80 nejznámějších výtvarných děl? Dokážeš je nakreslit?
Autor nebo zdroj: vlastní zpracování
Hlavní motivací této hry je návštěva Galerie. Aby tato návštěva mohla proběhnout, je nutno zajistit, aby bylo v galerii co vystavovat. Z dětí se tedy stávají umělci a snaží se provést co nejvěrnější reprodukci známých děl.

1. fáze:
Každé dítě obdrží na začátku vytištěnou zmenšeninu obrazu (ta mu je přidělena vedoucím na základě jeho schopností. Pro menší děti jednodušší obrazy, pro starší složitější). Úkolem každého dítěte je nakreslit stejný obraz na papír velikosti A4. Podstatné pro tuto fázi je, aby každá skupina kreslila své obrazy odloučeně od ostatních. Nikdo (krom vedoucích) by neměl vědět, které obrazy která skupina kreslí.

pozn. zmenšenina obrazu = rozstříhaný \"kompletní průvodce galerií\"

2. fáze:
Jakmile jsou všechny obrazy nakresleny a vysbírány následuje práce organizátorů. Ti musí každý obraz osadit popisem - číslo obrazu, jméno autora, název obrazu a rok nakreslení. Opravdu doporučujeme co nejšetrnější připevnění koníkem, jelikož některá díla byla opravdu nádherná.

Tyto obrazy jsou následně podle čísel umístěny do společné galerie (osvědčila se izolepa ze zadní strany; případně lze umístit do eurosložek).

3. fáze:
V této chvíli obdrží každá skupina \"Průvodce galerií\", který obsahuje seznam všech obrazů vyvěšených v galerii - bez jakýchkoli popisků! Právě tyto popisy (název díla, jméno autora a rok nakreslení obrazu) + název skupiny, která obraz nakreslila, musí děti doplnit.

Děti vstupují najednou do galerie a snaží si zapamatovat co nejvíce informací o co nejvíce obrazech. Tyto zapamatované informace následně zaznamenávají do průvodce, který se nachází MIMO galerii.

(Krom účastníků se v galerii nachází jeden zástupce z každé družiny, který představuje vždy konkrétní obrazy jeho skupiny. To, co vykládá je čistě na něm (mělo by se to ovšem týkat daných obrazů), důležité je, že se zastavuje pouze u obrazů jeho skupiny. V závislosti na věku dětí je možno tuto část/osobu vynechat. Dodává ovšem galerii větší reálnost)

V samotné galerii je zakázáno běhat a mluvit nahlas. V případě porušení hříšníky vyvede ochranka z galerie.Hodnocení hry:
1) Kreativní tvorba dětí.
2) Počet informací, které se jim podařilo o obrazech získat.


Všechny soubory je možno stáhnout zde (vzhledem k velikosti souboru je nelze přiložit zde): https://drive.google.com/drive/folders/0B2rIlyojiRtrc2NkNkNaMWJ6S2c?resourcekey=0-oK27Oi4VpsjgfDlULnIIXw&usp=sharing
Komentáře
Pavla: Hra vypadá výborně, chystáme se na ní. V odkazu na google dokumenty je jen seznam obrazů, nebo se mi to špatně zobrazuje a měly by tam být i obrázky samotné? Moc díky!
Ondraszek: Opraveno.